ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hand

HH AE1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hand-, *hand*, han
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
hand in(vt) ส่ง(รายงาน หรือการบ้าน) เช่น Reports will normally be handed in on or before the due date, to the course instructor.
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand(n) การควบคุม, See also: อำนาจ
hand(n) การปรบมือ, Syn. applause, clap
hand(n) ขาไพ่, See also: ฝ่าย
hand(n) เข็มนาฬิกา
hand(n) คนงาน
hand(n) ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, help, Ant. hindrance, obstruction
hand(n) ความมีส่วนร่วม
hand(n) ความสามารถ, See also: ความชำนาญ
hand(vt) จูง
hand(n) ผู้เชี่ยวชาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hand(แฮนดฺ) n. มือ, กำมือ -Phr. (at hand ใกล้, แค่เอื้อม)
hand brakeเบรคมือ
hand drillสว่านมือ
hand grenadeระเบิดมือ
hand organออร์แกนมือ
hand truckรถเข็น
hand's-breadthn. ความยาวของฝ่ามือ., Syn. handbreadth
hand-knit(แฮนดฺ'นิท) adj. ซึ่งถักด้วยมือ. vt. ถักด้วยมือ
hand-me-downn. สิ่งของที่ใช้แล้ว
hand-overvt. สิ่งมอบ, การส่งมอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
hand(n) มือ, กำมือ, เข็มนาฬิกา, ข้าง, ลูกจ้าง, คนงาน, อำนาจ, ความชำนาญ, ฝีมือ
hand(vt) จับ, จูง, ถือ, หิ้ว, พยุง, ส่งให้, มอบ, ยื่น
HAND hand organ(n) หีบเพลง
HAND IN hand in hand(vt) จับมือกัน, จูงมือ
handbag(n) กระเป๋าถือ, กระเป๋าหิ้วสตรี
handball(n) กีฬาแฮนด์บอล
handbell(n) กระดิ่ง, ระฆังมือ
handbill(n) ใบปลิว
handbook(n) หนังสือคู่มือ, คู่มือ
handcraft(n) การช่าง, การฝีมือ, วิชาช่าง, งานช่าง, งานฝีมือ, งานหัตถกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hand expansion valveวาล์วระเหยสารทำความเย็นปรับด้วยมือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand jackแม่แรงประจำรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand off๑. การส่งต่อ๒. ส่งต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand portable setชุดโทรศัพท์มือถือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand screen; face shield; hand shieldหน้ากากมือถือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hand shield; face shield; hand screenหน้ากากมือถือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hand, claw; clawhandมือหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand, drop; carpoptosis; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand, tridentมือคล้ายสามง่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand-operated welding machineเครื่องเชื่อมมือกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handมือ [TU Subject Heading]
Hand anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้มือถือ [อุตุนิยมวิทยา]
Hand dermatosesโรคผิวหนังที่มือ [TU Subject Heading]
Hand in artมือในศิลปะ [TU Subject Heading]
Hand injuriesมือบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
hand levehand leve, กล้องระดับมือถือ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Hand puppetsหุ่นมือ [TU Subject Heading]
hand railhand rail, ราวกันตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Hand Sortingการแยกขยะด้วยมือ, Example: การแยกขยะด้วยมือ โดยใช้คนงานคัดแยกวัตถุขนาดใหญ่ออกจากขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Hand strengthแรงมือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hand(n) มือ
hand downตัดสิน เช่น the court handed down the two-year sentence.
hand in(vt) ยอมแพ้; ส่งคืน to return or surrender something, especially something lost or illegal, Syn. surrender something
handout(n, slang) ใบปลิว ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
handover(n) การส่งมอบ, การส่งคืน, ยื่นให้, ให้, คืน
Handschuhfach { n }ลิ้นชักหน้ารถ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get your hands full of water and you snort and you snuff and go...ได้รับในมือของคุณเต็มไปด้วย น้ำ และคุณเสียงหายใจรุนแรงและ คุณรสชาติและไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Lift my hand to the stick. I haven't the strength.แขนของฉัน มันเจ็็บ The Great Dictator (1940)
Get your hand grenades, soldiers.มารับระเบิด ทหาร The Great Dictator (1940)
Where's your hand grenade?ระเบิดแกอยู่ไหน The Great Dictator (1940)
The enemy! Quick, lift my hand to the throttle.ข้าศึก เร็ว โยกขันโยกที่มือฉัน The Great Dictator (1940)
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า Rebecca (1940)
I suppose I've to hand it to you for a fast worker. How did you manage it?ต้องยกตําแหน่งคนมือไวให้เธอเลย เเล้วเธอใช้ไม้ไหนละ Rebecca (1940)
Look. You can see my hand through it.ดูสิ คุณสามารถมองทะลุผ่านเห็นมือฉันเลย Rebecca (1940)
One hand in her pocket, the other holding a cigarette.มือหนึ่งอยู่ในกระเป๋า อีกมือคีบบุหรี่ Rebecca (1940)
Oh, I see. You're going to hold de Winter's hand through all this.เข้าใจล่ะท่านจะเอาใจช่วยคุณเดอ วินเทอร์ ไปตลอดการสืบสวน Rebecca (1940)
I remember her standing here holding out her hand for the photograph.ผมจําได้ว่าหล่อนยืนตรงนี้ ยื่นมือออกรับภาพถ่าย Rebecca (1940)
The Kapos, just like the SS surgeons, try their hand as well.พวกคาโปว ก็มาใช้ที่นี่เช่นกัน Night and Fog (1956)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handA bird in the hand is worth two in the bush.
handA boy was walking with his hands in his pocket.
handA car is a handy thing to own.
handA clock has two hands.
handA cultural heritage is handed down to posterity.
handA fortune-teller read my hand.
handAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
handAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
handAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
handA global crisis is at hand.
handA group of young men are playing handball in the playground.
handA jet airliner does not admit of careless handling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิบยื่น(v) offer, See also: hand to, Example: แกตื้นตันใจที่เพื่อนบ้านพากันมายืนส่งอย่างน้อยก็หยิบยื่นกำลังใจให้แล้วในฐานะที่ไม่อาจช่วยด้วยทรัพย์สินเงินทอง
คัดไทย(v) write one's penmanship in Thai language, See also: handwrite, Syn. คัดลายมือ, Example: ลายมือของคนสมัยก่อนสวยกว่าของคนสมัยนี้ เพราะสมัยก่อนเวลาเลิกเรียน นักเรียนต้องคัดไทยทุกวันก่อนกลับบ้าน, Thai Definition: เขียนข้อความภาษาไทยอย่างบรรจง
เท่ระเบิด(adv) smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai Definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
ช่างเรียงพิมพ์(n) hand compositor, See also: compositor, typesetter, maker-up, Syn. ช่างเรียง
ผ้าเช็ดมือ(n) hand towel
กอบมือ(clas) handful, Example: เด็กน้อยกอบเอาทราย 1 กอบมือใส่ลงไปในชามเพื่อเล่นขายของ, Thai Definition: จำนวนที่เต็มสองฝ่ามือรวมกัน
ผู้ดำเนินการ(n) operator, See also: handler, practitioner, Example: ในปัจจุบันมีหอศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก
ลายพระหัตถ์(n) majesties' handwriting, See also: handwriting, Syn. ลายมือ, Example: เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ ลายพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีไปถึงหม่อมเจ้าประภากร ลงวันที่ 23 กันยายน ร.ศ. 115, Notes: (ราชา)
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน(n) Hand-In-Hand Foundation, Syn. มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม, Example: มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันได้ก่อตั้งขึ้น โดยปณิธานของ ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, Thai Definition: องค์กรที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนในการปลูกฝังให้ประชาชนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาร่วมแก้ไข บรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
คามือ(adv) handfully, Example: ขโมยถูกจับได้ขณะถือของกลางอยู่คามือ, Thai Definition: ในขณะที่มือยังถือหรือบีบอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชลี[anchalī] (v) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest
อวตาร[awatān] (x) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra
ใบปลิว[baipliū = baipliu] (n) EN: leaflet ; handbill  FR: imprimé [ m ] ; prospectus [ m ]
ใบประกาศ[baiprakāt] (n) EN: poster ; handbill ; notice ; circular  FR: affiche [ f ]
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [ m ]
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
โบก[bōk] (v) EN: wave (the hand)  FR: faire signe de la main
โบกมือ[bōkmeū] (v, exp) EN: wave the hand  FR: faire signe de la main
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [ f ]
เบรกมือ[brēk meū] (n, exp) EN: hand brake  FR: frein à main [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HAND HH AE1 N D
HANDY HH AE1 N D IY0
HANDS HH AE1 N D Z
HANDA HH AE1 N D AH0
HANDS HH AE1 N Z
HANDLY HH AE1 N D L IY0
HAND'S HH AE1 N D Z
HANDEL HH AE1 N D AH0 L
HANDED HH AE1 N D IH0 D
HANDER HH AE1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hand (v) hˈænd (h a1 n d)
hands (v) hˈændz (h a1 n d z)
handy (j) hˈændiː (h a1 n d ii)
handed (v) hˈændɪd (h a1 n d i d)
handle (v) hˈændl (h a1 n d l)
handbag (n) hˈændbæg (h a1 n d b a g)
handful (n) hˈændful (h a1 n d f u l)
handier (j) hˈændɪəʳr (h a1 n d i@ r)
handily (a) hˈændɪliː (h a1 n d i l ii)
handing (v) hˈændɪŋ (h a1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bà, ㄅㄚˋ, ] handle #62 [Add to Longdo]
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] hand; (formal) to hold; person engaged in certain types of work; person skilled in certain types of work; personal(ly); convenient #129 [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, / ] handsome; graceful; smart; commander in chief #1,647 [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] handsome; elegant #1,896 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] handsome; large; long #2,581 [Add to Longdo]
办公[bàn gōng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] handle official business; work (usually in an office) #3,760 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] handsome; good-looking #4,971 [Add to Longdo]
帅哥[shuài ge, ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ˙, / ] handsome guy #4,997 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] hand in; hand over #5,251 [Add to Longdo]
交代[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, ] hand over; explain; make clear #6,036 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[て, te] TH: มือ  EN: hand

German-Thai: Longdo Dictionary
Hand(n) |die, pl. Hände| มือ
Hände(n) |pl.|, See also: die Hand
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, Syn. verkaufen
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ต่อราคา เช่น Es ist üblich, Waren auf dem Markt in Thailand zu handeln. การต่อราคาสินค้าตามตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องปกติ, Syn. feilschen
handeln, sich um etw.(vt) |handelte sich, hat sich gehandelt| เกี่ยวกับหรือพัวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Worum handelt sich diese Geschichte? เรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรหรือ, See also: um etw., Syn. gehen
handhabbar(adj) ซึ่งใช้ง่ายสะดวก, ซึ่งถูกจัดการได้ง่าย เช่น Das Mono-Headset ist leicht und angenehm handhabbar für den täglichen Gebrauch.
Handwerk(n) |das, pl. Handwerke| งานฝีมือ, งานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น kreatives Handwerk งานฝีมือที่สร้างสรรค์
Handwerker(n) |der, pl. Handwerker| ช่าง, ช่างฝีมือ, คนงาน เช่น Die Handwerker werden das Haus renovieren. ช่างจะมาปรับปรุงบ้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handgreifliche Auseinandersetzung { f }; Streit { m }dust-up [Add to Longdo]
Faustkeil { m }hand axe [Add to Longdo]
Feilkloben { m }hand vise [Add to Longdo]
Flaschenzug { m }hand pulley block [Add to Longdo]
Griffelement { n } | Griffelemente { pl }hand grip element | hand grip elements [Add to Longdo]
Händehandtuch { n }hand towel [Add to Longdo]
Handballenschalter { m }palm switch [Add to Longdo]
Handfertigkeit { f }manual-skill [Add to Longdo]
Handfesseln { pl }hand cuffs [Add to Longdo]
Handfeststellvorrichtung { f }manual locking device [Add to Longdo]
Hand { f } | Hände { pl } | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [ übtr. ] | von der Hand in den Mund leben [ übtr. ] | zwei linke Hände haben [ übtr. ] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Handapparat { m } (Telefon)hand set [Add to Longdo]
Handarbeit { f } | Handarbeiten { pl }handiwork | handiworks [Add to Longdo]
Handarbeit { f }handwork [Add to Longdo]
Handarbeit { f }; manuelle Arbeit { f }manual work; manual labour [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chandail(n) |m| เสื้อไหมพรมกันหนาว, Syn. le pull, les pulls, le pullover, les pullovers
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n, n-suf) (1) use; service; role; (2) post; position; (3) scoring combination (e.g. in mahjong, card games, etc.); hand; (P) #287 [Add to Longdo]
シングル[shinguru] (n, adj-no) (1) single; (2) (abbr) single-digit handicap (e.g. golf); (P) #468 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
[しょ, sho] (n, n-suf) (1) document; book; (n) (2) penmanship; handwriting; calligraphy (esp. Chinese) #622 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) character (i.e. kanji); (2) hand-writing; penmanship; (3) (as 〜の字) (See ほの字) the ... word (i.e. "the L word" = "love"); (P) #676 [Add to Longdo]
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P) #729 [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) #802 [Add to Longdo]
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P) #808 [Add to Longdo]
判断[はんだん, handan] (n, vs) judgement; judgment; decision; adjudication; conclusion; decipherment; divination; (P) #823 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー処理[エラーしょり, era-shori] error handling [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
コンテントハンドラー[こんてんとはんどらー, kontentohandora-] content handler [Add to Longdo]
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
シグナルハンドラ[しぐなるはんどら, shigunaruhandora] signal handler [Add to Longdo]
データ処理[データしょり, de-ta shori] data processing, data handling [Add to Longdo]
ハンダ[はんだ, handa] solder [Add to Longdo]
ハンダ付けする[ハンダづけする, handa dukesuru] to solder [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
ハンドへルドデバイス[はんど へ るどでばいす, hando he rudodebaisu] handheld device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交易[こうえき, koueki] Handel, Austausch [Add to Longdo]
判断[はんだん, handan] Urteil [Add to Longdo]
判断力[はんだんりょく, handanryoku] Urteilskraft [Add to Longdo]
[しょう, shou] HANDWERKER [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] Halbleiter [Add to Longdo]
商売[しょうばい, shoubai] Handel, Geschaeft, Beschaftigung [Add to Longdo]
商工[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
商業[しょうぎょう, shougyou] Handel, Geschaeft [Add to Longdo]
商港[しょうこう, shoukou] Handelshafen [Add to Longdo]
商魂[しょうこん, shoukon] Handelsgeist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hand \Hand\ (h[a^]nd), n. [AS. hand, hond; akin to D., G., & Sw.
   hand, OHG. hant, Dan. haand, Icel. h["o]nd, Goth. handus, and
   perh. to Goth. hin[thorn]an to seize (in comp.). Cf. {Hunt}.]
   1. That part of the fore limb below the forearm or wrist in
    man and monkeys, and the corresponding part in many other
    animals; manus; paw. See {Manus}.
    [1913 Webster]
 
   2. That which resembles, or to some extent performs the
    office of, a human hand; as:
    (a) A limb of certain animals, as the foot of a hawk, or
      any one of the four extremities of a monkey.
    (b) An index or pointer on a dial; as, the hour or minute
      hand of a clock.
      [1913 Webster]
 
   3. A measure equal to a hand's breadth, -- four inches; a
    palm. Chiefly used in measuring the height of horses.
    [1913 Webster]
 
   4. Side; part; direction, either right or left.
    [1913 Webster]
 
       On this hand and that hand, were hangings. --Ex.
                          xxxviii. 15.
    [1913 Webster]
 
       The Protestants were then on the winning hand.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Power of performance; means of execution; ability; skill;
    dexterity.
    [1913 Webster]
 
       He had a great mind to try his hand at a Spectator.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Actual performance; deed; act; workmanship; agency; hence,
    manner of performance.
    [1913 Webster]
 
       To change the hand in carrying on the war.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       Gideon said unto God, If thou wilt save Israel by my
       hand.                 --Judges vi.
                          36.
    [1913 Webster]
 
   7. An agent; a servant, or laborer; a workman, trained or
    competent for special service or duty; a performer more or
    less skillful; as, a deck hand; a farm hand; an old hand
    at speaking.
    [1913 Webster]
 
       A dictionary containing a natural history requires
       too many hands, as well as too much time, ever to be
       hoped for.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
       I was always reckoned a lively hand at a simile.
                          --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   8. Handwriting; style of penmanship; as, a good, bad, or
    running hand. Hence, a signature.
    [1913 Webster]
 
       I say she never did invent this letter;
       This is a man's invention and his hand. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some writs require a judge's hand.  --Burril.
    [1913 Webster]
 
   9. Personal possession; ownership; hence, control; direction;
    management; -- usually in the plural. "Receiving in hand
    one year's tribute." --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       Albinus . . . found means to keep in his hands the
       government of Britain.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   10. Agency in transmission from one person to another; as, to
     buy at first hand, that is, from the producer, or when
     new; at second hand, that is, when no longer in the
     producer's hand, or when not new.
     [1913 Webster]
 
   11. Rate; price. [Obs.] "Business is bought at a dear hand,
     where there is small dispatch." --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   12. That which is, or may be, held in a hand at once; as:
     (a) (Card Playing) The quota of cards received from the
       dealer.
     (b) (Tobacco Manuf.) A bundle of tobacco leaves tied
       together.
       [1913 Webster]
 
   13. (Firearms) The small part of a gunstock near the lock,
     which is grasped by the hand in taking aim.
     [1913 Webster]
 
   Note: Hand is used figuratively for a large variety of acts
      or things, in the doing, or making, or use of which the
      hand is in some way employed or concerned; also, as a
      symbol to denote various qualities or conditions, as:
     (a) Activity; operation; work; -- in distinction from the
       head, which implies thought, and the heart, which
       implies affection. "His hand will be against every
       man." --Gen. xvi. 12.
     (b) Power; might; supremacy; -- often in the Scriptures.
       "With a mighty hand . . . will I rule over you."
       --Ezek. xx. 33.
     (c) Fraternal feeling; as, to give, or take, the hand; to
       give the right hand.
     (d) Contract; -- commonly of marriage; as, to ask the
       hand; to pledge the hand.
       [1913 Webster]
 
   Note: Hand is often used adjectively or in compounds (with or
      without the hyphen), signifying performed by the hand;
      as, hand blow or hand-blow, hand gripe or hand-gripe:
      used by, or designed for, the hand; as, hand ball or
      handball, hand bow, hand fetter, hand grenade or
      hand-grenade, handgun or hand gun, handloom or hand
      loom, handmill or hand organ or handorgan, handsaw or
      hand saw, hand-weapon: measured or regulated by the
      hand; as, handbreadth or hand's breadth, hand gallop or
      hand-gallop. Most of the words in the following
      paragraph are written either as two words or in
      combination.
      [1913 Webster]
 
   {Hand bag}, a satchel; a small bag for carrying books,
    papers, parcels, etc.
 
   {Hand basket}, a small or portable basket.
 
   {Hand bell}, a small bell rung by the hand; a table bell.
    --Bacon.
 
   {Hand bill}, a small pruning hook. See 4th {Bill}.
 
   {Hand car}. See under {Car}.
 
   {Hand director} (Mus.), an instrument to aid in forming a
    good position of the hands and arms when playing on the
    piano; a hand guide.
 
   {Hand drop}. See {Wrist drop}.
 
   {Hand gallop}. See under {Gallop}.
 
   {Hand gear} (Mach.), apparatus by means of which a machine,
    or parts of a machine, usually operated by other power,
    may be operated by hand.
 
   {Hand glass}.
     (a) A glass or small glazed frame, for the protection of
       plants.
     (b) A small mirror with a handle.
 
   {Hand guide}. Same as {Hand director} (above).
 
   {Hand language}, the art of conversing by the hands, esp. as
    practiced by the deaf and dumb; dactylology.
 
   {Hand lathe}. See under {Lathe}.
 
   {Hand money}, money paid in hand to bind a contract; earnest
    money.
 
   {Hand organ} (Mus.), a barrel organ, operated by a crank
    turned by hand.
 
   {Hand plant}. (Bot.) Same as {Hand tree} (below). -- {Hand
    rail}, a rail, as in staircases, to hold by. --Gwilt.
 
   {Hand sail}, a sail managed by the hand. --Sir W. Temple.
 
   {Hand screen}, a small screen to be held in the hand.
 
   {Hand screw}, a small jack for raising heavy timbers or
    weights; (Carp.) a screw clamp.
 
   {Hand staff} (pl. {Hand staves}), a javelin. --Ezek. xxxix.
    9.
 
   {Hand stamp}, a small stamp for dating, addressing, or
    canceling papers, envelopes, etc.
 
   {Hand tree} (Bot.), a lofty tree found in Mexico
    ({Cheirostemon platanoides}), having red flowers whose
    stamens unite in the form of a hand.
 
   {Hand vise}, a small vise held in the hand in doing small
    work. --Moxon.
 
   {Hand work}, or {Handwork}, work done with the hands, as
    distinguished from work done by a machine; handiwork.
 
   {All hands}, everybody; all parties.
 
   {At all hands}, {On all hands}, on all sides; from every
    direction; generally.
 
   {At any hand}, {At no hand}, in any (or no) way or direction;
    on any account; on no account. "And therefore at no hand
    consisting with the safety and interests of humility."
    --Jer. Taylor.
 
   {At first hand}, {At second hand}. See def. 10 (above).
 
   {At hand}.
     (a) Near in time or place; either present and within
       reach, or not far distant. "Your husband is at hand;
       I hear his trumpet." --Shak.
     (b) Under the hand or bridle. [Obs.] "Horses hot at
       hand." --Shak.
 
   {At the hand of}, by the act of; as a gift from. "Shall we
    receive good at the hand of God and shall we not receive
    evil?" --Job ii. 10.
 
   {Bridle hand}. See under {Bridle}.
 
   {By hand}, with the hands, in distinction from
    instrumentality of tools, engines, or animals; as, to weed
    a garden by hand; to lift, draw, or carry by hand.
 
   {Clean hands}, freedom from guilt, esp. from the guilt of
    dishonesty in money matters, or of bribe taking. "He that
    hath clean hands shall be stronger and stronger." --Job
    xvii. 9.
 
   {From hand to hand}, from one person to another.
 
   {Hand in hand}.
     (a) In union; conjointly; unitedly. --Swift.
     (b) Just; fair; equitable.
 
          As fair and as good, a kind of hand in hand
          comparison.           --Shak.
       
 
   {Hand over hand}, {Hand over fist}, by passing the hands
    alternately one before or above another; as, to climb hand
    over hand; also, rapidly; as, to come up with a chase hand
    over hand.
 
   {Hand over head}, negligently; rashly; without seeing what
    one does. [Obs.] --Bacon.
 
   {Hand running}, consecutively; as, he won ten times hand
    running.
 
   {Hands off!} keep off! forbear! no interference or meddling!
    
 
   {Hand to hand}, in close union; in close fight; as, a hand to
    hand contest. --Dryden.
 
   {Heavy hand}, severity or oppression.
 
   {In hand}.
     (a) Paid down. "A considerable reward in hand, and . . .
       a far greater reward hereafter." --Tillotson.
     (b) In preparation; taking place. --Chaucer. "Revels . .
       . in hand." --Shak.
     (c) Under consideration, or in the course of transaction;
       as, he has the business in hand.
 
   {In one's hand} or {In one's hands}.
     (a) In one's possession or keeping.
     (b) At one's risk, or peril; as, I took my life in my
       hand.
 
   {Laying on of hands}, a form used in consecrating to office,
    in the rite of confirmation, and in blessing persons.
 
   {Light hand}, gentleness; moderation.
 
   {Note of hand}, a promissory note.
 
   {Off hand}, {Out of hand}, forthwith; without delay,
    hesitation, or difficulty; promptly. "She causeth them to
    be hanged up out of hand." --Spenser.
 
   {Off one's hands}, out of one's possession or care.
 
   {On hand}, in present possession; as, he has a supply of
    goods on hand.
 
   {On one's hands}, in one's possession care, or management.
 
   {Putting the hand under the thigh}, an ancient Jewish
    ceremony used in swearing.
 
   {Right hand}, the place of honor, power, and strength.
 
   {Slack hand}, idleness; carelessness; inefficiency; sloth.
 
   {Strict hand}, severe discipline; rigorous government.
 
   {To bear a hand} (Naut.), to give help quickly; to hasten.
 
   {To bear in hand}, to keep in expectation with false
    pretenses. [Obs.] --Shak.
 
   {To be hand and glove with} or {To be hand in glove with}.
    See under {Glove}.
 
   {To be on the mending hand}, to be convalescent or improving.
    
 
   {To bring up by hand}, to feed (an infant) without suckling
    it.
 
   {To change hand}. See {Change}.
 
   {To change hands}, to change sides, or change owners.
    --Hudibras.
 
   {To clap the hands}, to express joy or applause, as by
    striking the palms of the hands together.
 
   {To come to hand}, to be received; to be taken into
    possession; as, the letter came to hand yesterday.
 
   {To get hand}, to gain influence. [Obs.]
 
       Appetites have . . . got such a hand over them.
                          --Baxter.
 
   {To get one's hand in}, to make a beginning in a certain
    work; to become accustomed to a particular business.
 
   {To have a hand in}, to be concerned in; to have a part or
    concern in doing; to have an agency or be employed in.
 
   {To have in hand}.
     (a) To have in one's power or control. --Chaucer.
     (b) To be engaged upon or occupied with.
 
   {To have one's hands full}, to have in hand all that one can
    do, or more than can be done conveniently; to be pressed
    with labor or engagements; to be surrounded with
    difficulties.
 
   {To have the (higher) upper hand}, or {To get the (higher)
   upper hand}, to have, or get, the better of another person or
    thing.
 
   {To his hand}, {To my hand}, etc., in readiness; already
    prepared. "The work is made to his hands." --Locke.
 
   {To hold hand}, to compete successfully or on even
    conditions. [Obs.] --Shak.
 
   {To lay hands on}, to seize; to assault.
 
   {To lend a hand}, to give assistance.
 
   {To lift the hand against}, or {To put forth the hand
   against}, to attack; to oppose; to kill.
 
   {To live from hand to mouth}, to obtain food and other
    necessaries as want compels, without previous provision.
    
 
   {To make one's hand}, to gain advantage or profit.
 
   {To put the hand unto}, to steal. --Ex. xxii. 8.
 
   {To put the last hand to} or {To put the finishing hand to},
    to make the last corrections in; to complete; to perfect.
    
 
   {To set the hand to}, to engage in; to undertake.
 
       That the Lord thy God may bless thee in all that
       thou settest thine hand to.      --Deut. xxiii.
                          20.
 
   {To stand one in hand}, to concern or affect one.
 
   {To strike hands}, to make a contract, or to become surety
    for another's debt or good behavior.
 
   {To take in hand}.
     (a) To attempt or undertake.
     (b) To seize and deal with; as, he took him in hand.
 
   {To wash the hands of}, to disclaim or renounce interest in,
    or responsibility for, a person or action; as, to wash
    one's hands of a business. --Matt. xxvii. 24.
 
   {Under the hand of}, authenticated by the handwriting or
    signature of; as, the deed is executed under the hand and
    seal of the owner.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hand \Hand\, v. i.
   To cooperate. [Obs.] --Massinger.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hand \Hand\ (h[a^]nd), n.
   A gambling game played by American Indians, consisting of
   guessing the whereabouts of bits of ivory or the like, which
   are passed rapidly from hand to hand.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hand \Hand\ (h[a^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Handed}; p. pr. &
   vb. n. {Handing}.]
   1. To give, pass, or transmit with the hand; as, he handed
    them the letter.
    [1913 Webster]
 
   2. To lead, guide, or assist with the hand; to conduct; as,
    to hand a lady into a carriage.
    [1913 Webster]
 
   3. To manage; as, I hand my oar. [Obs.] --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. To seize; to lay hands on. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To pledge by the hand; to handfast. [R.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) To furl; -- said of a sail. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   {To hand down}, to transmit in succession, as from father to
    son, or from predecessor to successor; as, fables are
    handed down from age to age; to forward to the proper
    officer (the decision of a higher court); as, the Clerk of
    the Court of Appeals handed down its decision.
 
   {To hand over}, to yield control of; to surrender; to deliver
    up.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hand
   n 1: the (prehensile) extremity of the superior limb; "he had
      the hands of a surgeon"; "he extended his mitt" [syn:
      {hand}, {manus}, {mitt}, {paw}]
   2: a hired laborer on a farm or ranch; "the hired hand fixed the
     railing"; "a ranch hand" [syn: {hired hand}, {hand}, {hired
     man}]
   3: something written by hand; "she recognized his handwriting";
     "his hand was illegible" [syn: {handwriting}, {hand},
     {script}]
   4: ability; "he wanted to try his hand at singing"
   5: a position given by its location to the side of an object;
     "objections were voiced on every hand"
   6: the cards held in a card game by a given player at any given
     time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept
     trying to see my hand" [syn: {hand}, {deal}]
   7: one of two sides of an issue; "on the one hand..., but on the
     other hand..."
   8: a rotating pointer on the face of a timepiece; "the big hand
     counts the minutes"
   9: a unit of length equal to 4 inches; used in measuring horses;
     "the horse stood 20 hands"
   10: a member of the crew of a ship; "all hands on deck"
   11: a card player in a game of bridge; "we need a 4th hand for
     bridge" [syn: {bridge player}, {hand}]
   12: a round of applause to signify approval; "give the little
     lady a great big hand"
   13: terminal part of the forelimb in certain vertebrates (e.g.
     apes or kangaroos); "the kangaroo's forearms seem
     undeveloped but the powerful five-fingered hands are skilled
     at feinting and clouting"- Springfield (Mass.) Union
   14: physical assistance; "give me a hand with the chores" [syn:
     {hand}, {helping hand}]
   v 1: place into the hands or custody of; "hand me the spoon,
      please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned
      over the prisoner to his lawyers" [syn: {pass}, {hand},
      {reach}, {pass on}, {turn over}, {give}]
   2: guide or conduct or usher somewhere; "hand the elderly lady
     into the taxi"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 HAND
  //
 
   [Usenet: very common] Abbreviation: Have A Nice Day. Typically used to
   close a {Usenet} posting, but also used to informally close emails; often
   preceded by {HTH}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HAND
     Have A Nice Day (slang, Usenet, IRC)
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 hand
  hand

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Hand /hant/ 
  hand

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 hand /hɑnt/
  1. hand
  2. handshake

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top