ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใบประกาศ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบประกาศ-, *ใบประกาศ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบประกาศ(n) poster, See also: handbill, notice, circular, Example: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
ใบประกาศ(n) poster, See also: handbill, notice, circular, Example: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
ใบประกาศ(n) poster, See also: handbill, notice, circular, Example: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charles Carroll was the last surviving signer of the Declaration of Independence.ชาลล์ คาร์รอลล์ เป็นคนลงนามในใบประกาศเอกราช ที่เหลือรอดคนสุดท้าย. National Treasure (2004)
The Declaration of Independence.ใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
Come on, there's no invisible map on the back of the Declaration of Independence.ไม่เอาน่า, ไม่มีแผนที่ที่มองไม่เห็น หลังใบประกาศอิสรภาพนั่นหรอก. National Treasure (2004)
He's gonna steal the Declaration of Independence, Ben.ฉันหมายถึงเอียน. เขาจะขโมยใบประกาศอิสรภาพหนะ, เบน. National Treasure (2004)
Is it really so hard to believe that someone's gonna try to steal the Declaration of Independence?มันยากที่จะเชื่อ ว่ามีใครต้องการจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ? National Treasure (2004)
Someone's gonna steal the Declaration of Independence.มีคนจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
Mr Brown, I have personally seen the back of the Declaration of Independence, and I promise you, the only thing there is a notation that reads, คุณ บราวน์, ฉันเห็นด้านหลัง ของใบประกาศอิสรภาพแล้ว และสามารถยินยันว่า สิ่งที่มีบันทึกอยู่คือ National Treasure (2004)
I'm gonna steal the Declaration of Independence.ฉันจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
Now, when the Declaration is on display, OK, it is surrounded by guards and video monitors and a little family from Iowa and little kids on their eighth-grade field trip.ทีนี้ เมื่อนำใบประกาศออกมาแสดง ใช่ไม๊, มันล้อมรอบด้วย ยามและ กล้องวงจรปิด และครอบครัวเล็กๆจาก ไอโอว่า รวมทั้งเด็ก ม.ต้นที่เข้ามาชมสถานที่ National Treasure (2004)
The heat sensor went off in the Declaration frame.ตัวจับความร้อนในตู้เก็บใบประกาศเสีย. National Treasure (2004)
the mean Declaration lady's behind you.สาวเจ้าของใบประกาศอยู่ข้างหลังนาย. National Treasure (2004)
Those men have the Declaration of Independence!พวกนั้นได้ใบประกาศอิสรภาพไปแล้ว ! National Treasure (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบประกาศ[baiprakāt] (n) EN: poster ; handbill ; notice ; circular  FR: affiche [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sheepskin(n) ใบประกาศนียบัตร (คำไม่เป็นทางการ)), See also: ใบปริญญาบัตร, Syn. degree, diploma

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poster(โพส'เทอะ) n. ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ, โปสเตอร์, ม้าด่วนของเที่ยวเมล์, ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว, ม้าด่วนของเที่ยวเมล์, ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
placard(n) ใบปลิว, ใบประกาศ, ป้ายประกาศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Plakat(n) |das, pl. Plakate| ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ, โปสเตอร์
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top