ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verkaufen

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verkaufen-, *verkaufen*
German-Thai: Longdo Dictionary
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verkaufen; absetzen; vertreiben | verkaufend; absetzend; vertreibend | verkauft; abgesetzt; vertrieben | er/sie verkauft; er/sie setzt ab | ich/er/sie verkaufte; ich/er/sie setzte ab | er/sie hat/hatte verkauft; er/sie hat/hatte abgesetztto sell {sold; sold} | selling | sold | he/she sells | I/he/she sold | he/she has/had sold [Add to Longdo]
verkaufen | er/sie verkauft | ich/er/sie verkaufte | er/sie hat/hatte verkauftto vend | he/she vends | I/he/she vended | he/she has/had vended [Add to Longdo]
verkaufento sale [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
売る[うる, uru] verkaufen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  verkaufen /fɛrkaufən/
   to sale; to vend; to sell {sold, sold}

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top