ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hand-over

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hand-over-, *hand-over*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hand-over มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hand-over*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hand-overvt. สิ่งมอบ,การส่งมอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hand-over's at 1637 Camden.จะมีการส่งมอบที่ 1637 ถนนแค็มเด้น Baby Blue (2012)
How far to the hand-over point?อีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงจุด ที่คอปเตอร์จะมารับ? Vengeance, Part 1 (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
QM-Anhang {m} zur ProjektübergabeQM attachment for project hand-over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 handover \handover\ n.
   The act of relinquishing property or authority etc. to
   another; as, the handover of occupied territory to the
   original posssessors; the handover of power from the military
   back to the civilian authorities.
   [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top