ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ดำเนินการ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ดำเนินการ-, *ผู้ดำเนินการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ดำเนินการ[N] operator, See also: handler, practitioner, Example: ในปัจจุบันมีหอศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moderatorผู้ดำเนินการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moderatorผู้ดำเนินการอภิปราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are the elite of the IRA... who carry out the bombings and the shootings.ผู้ดำเนินการ เหตุระเบิดและยิง In the Name of the Father (1993)
As a principal player in this unprecedented and historic peace initiative,ในฐานะผู้ดำเนินการหลักในเรื่องนี้ และด้วยเหตุที่ไม่คาดฝันมาก่อน และการริเริ่มสันติภาพ ครั้งประวัติศาสตร์นี้ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I remember I was a bit of a slave driver.ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเป็นแค่ ผู้ดำเนินการสัมมนาเท่านั้น Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
I've already suggested it to the organizers.ฉันได้แนะนำให้ทาง คณะผู้ดำเนินการไปแล้ว The Beginning in the End (2010)
However, we have to thank the one person who outwitted them, and who, almost single-handedly, turned the battle.อย่างไรก็ดี พวกเราต้องขอบคุณผู้หนึ่ง ผู้ที่ชนะพวกเขา และเป็นผู้ดำเนินการลำพัง ก็พลิกเกมส์ของสงครามได้ The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
While we're buying the upside, we're shorting the poorest performers in that sector.ขณะที่เรากำลังต่อรองกับด้านบน เราก็เป็นผู้ดำเนินการที่แย่ที่สุดในเขตนี้ Loyalty (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดำเนินการ[n. exp.] (phū damnoēnkān) EN: operator ; handler ; practitioner   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
processor[N] ผู้ดำเนินการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
executantn. ผู้ปฎิบัติ,ผู้แสดง,ผู้กระทำ,ผู้ดำเนินการ,ผู้บริหาร
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ,ผู้แปรรูป,เครื่องจัด,ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top