ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feilschen

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feilschen-, *feilschen*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feilschen {n}chaffer [Add to Longdo]
feilschen | feilscht | gefeilscht | feilschte | feilschendto haggle | haggles | haggled | haggled | haggling [Add to Longdo]
feilschen; gemein handeln; schachern | feilschend; gemein handelnd; schachernd | feilscht; schachert | feilschte; schacherteto palter | paltering | palters | paltered [Add to Longdo]
feilschen | feilschend | feilschtto dicker [Am.] | dickering | dickers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  feilschen /failʃən/
   to bargain for; to haggle; to haggle over

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Feilschen /failʃən/ 
   chaffer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top