ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gest

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gest-, *gest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, See also: ingest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Gestapo(n) ตำรวจลับนาซี (มาจากภาษาเยอรมัน), See also: เกสตาโป
gestate(vt) ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง
gestate(vi) ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง, อุ้มท้อง
gesture(n) การแสดงท่าทาง, See also: อิริยาบถ, Syn. motion, sign, signal
gesture(vi) แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, แสดงอิริยาบถ
gestation(n) การตั้งครรภ์, See also: ช่วงตั้งครรภ์, ช่วงอุ้มท้อง, Syn. pregnancy
gesticulate(vt) แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
gesticulate(vi) แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
gesticulation(n) การแสดงท่าทาง, See also: การออกท่าออกทาง, การชี้มือชี้ไม้, การให้สัญญาณ, Syn. gesture, motion
gesticulatory(adj) ซึ่งแสดงท่าทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว, นิทาน, บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์, การกระทำ, คนประพฤติ, ลักษณะท่าทาง, ขั้นตอนในการเดินทาง
gestaltn. ทั้งหมดที่รวมกัน
gestapo(กัสทา'โพ) n. ตำรวจลับนาซี
gestate(เจส'เทท) vt. ตั้งครรภ์. vi. ตั้งครรภ์, เจริญเติบโตอย่างช้า ๆ
gestationn. การตั้งครรภ์, See also: gestational, gestative adj., Syn. gravidity, pregnancy, engendering
gestic(เจส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
gesticular(จีสทิค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับการแสดงลักษณะท่าทางชี้มือชี้ไม้
gesticulationn. การแสดงลักษณะท่าทาง, การชี้มือชี้ไม้, การให้สัญญาณ., See also: gesticulative, gesticulatory adj.
gesture(เจส'เชอะ) vi., vt., n. (การ) แสดงอากัปกิริยาแสดงลักษณะท่าทางชี้มือชี้ไม้, ให้สัญญาณ, See also: gestural adj. gesturer n., Syn. action, sign, indication, signal, motion
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gesticulate(vi) โบกไม้โบกมือ, ออกท่าทาง, แสดงท่าทาง, ให้สัญญาณ
gesticulation(n) การโบกไม้โบกมือ, การแสดงท่าทาง, การออกท่าทาง
gesture(n) กิริยาท่าทาง, อากัปกิริยา, ท่าทาง, การให้สัญญาณ
gesture(vi) ส่งสัญญาณ, ให้สัญญาณ, โบกไม้โบกมือ, ชี้ไม้ชี้มือ, ออกท่าทาง
congest(vt) พลุกพล่าน, ทำให้แออัด, ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน, ความแออัด, เลือดคั่ง
digest(n) เรื่องย่อ, หนังสือประมวลกฎหมาย
digest(vt) จำแนก, ย่อย, ย่อให้สั้น, แยกแยะ, สรุป
digestible(adj) ย่อยได้, พอประมวลได้
digestion(n) การย่อยอาหาร, การไตร่ตรอง, การเก็บข้อความสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gestaประชุมเรื่องผจญภัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gestaltเกสตัลต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gestalt psychologyจิตวิทยาเกสตัลต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gestapoเกสตาโป (ตำรวจลับของนาซีเยอรมัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gestationการตั้งครรภ์, การมีครรภ์ [ ดู pregnancy ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gestationระยะมีครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gestation sacถุงหุ้มลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gestation, abdominal; pregnancy, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gestation; cyesis; gravidism; gravidity; pregnancy; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gestational ageอายุครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gestalt Psychologyจิตวิทยาเกสตอลต์ [การแพทย์]
Gestationการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Gestation Productเอาเด็กและรกออกจากมดลูก [การแพทย์]
Gestation Rupture, Ectopicการแตกของครรภ์นอกมดลูก [การแพทย์]
Gestation, Ectopicการตั้งครรภ์นอกมดลูก [การแพทย์]
Gestation, Length ofระยะเวลาของการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Gestation, Multipleการมีครรภ์แฝด [การแพทย์]
Gestation, Period ofระยะเวลาการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Gestation, Shortenedคลอดก่อนกำหนด [การแพทย์]
Gestational Ageอายุครรภ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
gestational[Pregnantcy] (n) สภาวะตั้งครรภ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gestAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
gestAre these gestures used in the USA?
gestAs one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.
gestFather gestured to me to leave the room.
gestGestural language had, however, serious limitations, since it could not be used in the dark or at distance.
gestGesture is another way of communication.
gestGestures are not used by them.
gestHe made a gesture of impatience.
gestHe made a gesture to me to run away.
gestHe responded by giving the "OK" gesture.
gestHer gestures convey no meaning to me.
gestHer movements were awkward and her gesture clumsy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำมือทำไม้(v) gesture, See also: pose, act, Syn. ทำท่าทำทาง, Example: คนใบ้ทำมือทำไม้เพื่อบอกว่าต้องการอะไร, Thai Definition: แสดงกิริยาสื่อความหมายด้วยมือ
โบกไม้โบกมือ(v) gesticulate, See also: wave the hand, Syn. โบกมือ, Example: ตำรวจจราจรโบกไม้โบกมือให้ผู้ขับขี่ทราบว่า เขาผู้นั้นได้ขับรถผิดกฎจราจร, Thai Definition: แกว่งมือทำสัญญาณ
บุ้ยใบ้(v) gesticulate, See also: protrude the lips, signal by means of the lips and gestures, Syn. บอกใบ้, บุ้ยปาก, บุ้ย, Example: หล่อนบุ้ยใบ้ให้เขารู้ว่าน้องสาวนั่งเล่นอยู่ที่ท่าน้ำ, Thai Definition: ทำปากยื่นประกอบกิริยาบอกใบ้ให้รู้
กรีดนิ้ว(v) gesture with the fingers, Example: เขากรีดนิ้วนับเงิน, Thai Definition: กรายนิ้ว, ใช้นิ้วหยิบอย่างมีท่าหยิบหย่ง
ออกท่า(v) gesticulate, See also: put on an act, make gestures, pose, Syn. ออกท่าออกทาง, Example: เขาออกท่าร่ายรำอย่างไม่อายใคร, Thai Definition: แสดงอาการ, แสดงกิริยาอาการเป็นท่าทางต่างๆ
ออกท่าออกทาง(v) gesticulate, See also: put on an act, make gestures, pose, Syn. ออกท่า, Example: เธอเล่าพร้อมกับออกท่าออกทางไปด้วย, Thai Definition: แสดงอาการ, แสดงกิริยาอาการเป็นท่าทางต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อาหารไม่ย่อย[āhān mai yøi] (n) EN: indigestion  FR: indigestion [ f ]
อัด[at] (v) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich  FR: comprimer ; compresser ; entasser
เบียดเสียดเยียดยัด[bīetsīet yīetyat] (v, exp) EN: crowd ; be congested ; throng
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกไม้โบกมือ[bøk mai bōkmeū] (v, exp) FR: gesticuler
ชี้มือชี้ไม้[chī meū chī māi] (xp) FR: gesticuler
ชี้แนะ[chīnae] (v) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel  FR: guider ; éclairer ; conseiller
เชิง[choēng] (n) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs  FR: subtilité [ f ] ; finesse [ f ] ; manière [ f ]
ไฟธาตุ[faithāt] (n) EN: digestion  FR: digestion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gest
gestal
gestapo
gestate
gesture
gestured
gestures
gestation
gestetner
gesturing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gestapo
gesture
Gestapos
gestured
gestures
gestation
gesturing
gestations
gesticulate
gesticulated

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手势[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ,   /  ] gesture; sign; signal #11,875 [Add to Longdo]
比画[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] gesture; gesticulate #64,444 [Add to Longdo]
盖世太保[gài shì tài bǎo, ㄍㄞˋ ㄕˋ ㄊㄞˋ ㄅㄠˇ,     /    ] Gestapo #87,069 [Add to Longdo]
[yé, ㄧㄝˊ, ] gesticulate; play antics #146,729 [Add to Longdo]
怀妊[huái rèn, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄣˋ, 怀  /  ] gestation; pregnancy #327,978 [Add to Longdo]
势子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙,   /  ] gesture; posture #452,525 [Add to Longdo]
完形心理学[wán xíng xīn lǐ xué, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ,      /     ] Gestalt psychology (concerned with treating a subject as a coherent whole) [Add to Longdo]
完形心理治疗[wán xíng xīn lǐ zhì liáo, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ,       /      ] Gestalt psychotherapy [Add to Longdo]
完形测验[wán xíng cè yàn, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ,     /    ] Gestalt test [Add to Longdo]
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ,   ] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Geständnis[เก-ฉะ-เต๊น-หนิส] (n) |das, pl. Geständnisse| การสารภาพผิด, การยอมรับผิด, Syn. das Selbstbekenntnis
gestehen(vi) |gestand, gestanden| ยอมรับผิด, See also: zugeben
gestehen(vi) |gestand, hat gestanden| ยอมรับสารภาพ เช่น die Wahrheit gestehen, Der Verbrecher hat den Diebstahl gestanden., Ich bin enttäuscht; daß sehe ich, offen gestanden, nicht ein., See also: etw. bekennen, Syn. offen aussprechen
gesternเมื่อวาน
häufig gestellte Fragen(n) คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (ย่อด้วย FAQ:frequently asked questions)
Zugeständnis(n) |das, pl. Zugeständnisse| การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม เช่น Zugeständnisse an die Entführer kommen nicht in Frage. การยินยอมต่อตัวประกันเป็นไปไม่ได้, Syn. Konzession
Liegestuhl(n) |der, pl. Liegestühle| เก้าอี้ผ้าใบ, เก้าอี้ชายหาด
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestank { m }reek [Add to Longdo]
Gestank { m }stench [Add to Longdo]
Gestank { m }; Mief { m }pong [ Br. ] [ coll. ] [Add to Longdo]
Gestaden { pl }shores [Add to Longdo]
Geständnis { n }confession [Add to Longdo]
Gestänge { n }linkage [Add to Longdo]
Gestängerohr { n }hollow rod [Add to Longdo]
Gestalt { f }; Form { f }; Fasson { f } | Gestalten { pl } | Gestalt annehmen; Form annehmen | in Gestalt vonshape | shapes | to take shape | in the shape of [Add to Longdo]
Gestalt { f }figure [Add to Longdo]
Gestalt { f } | Gestalten { pl }guise | guises [Add to Longdo]
Gestalt { f } | Gestalten { pl }stature | statures [Add to Longdo]
Gestalt { f } | Gestalten { pl }gestalt | gestalts [Add to Longdo]
Gestalter { m } | Gestalter { pl }framer | framers [Add to Longdo]
Gestaltung { f }figuration; configuration [Add to Longdo]
Gestaltung { f }; Formgestaltung { f }formation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
等(P);抔[など, nado] (n, n-suf, prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) #221 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
提案[ていあん, teian] (n, vs) proposal; proposition; suggestion; (P) #434 [Add to Longdo]
最大[さいだい, saidai] (n, adj-no) greatest; largest; maximum; (P) #909 [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n, adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n, adj-no) (7) trivialities; (P) #1,446 [Add to Longdo]
提示[ていじ, teiji] (n, vs) presentation; exhibit; suggest; citation; (P) #1,660 [Add to Longdo]
要約(P);要訳[ようやく, youyaku] (n, vs, adj-no) summary; digest; (P) #2,036 [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (n-suf) (1) a little over; a little more than; (2) powerhouse; one of the biggest; one of the most powerful #2,898 [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) { Buddh } mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India #3,689 [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n, vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) #4,098 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
ジェスチャ[じえすちゃ, jiesucha] gesture [Add to Longdo]
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] traffic congestion [Add to Longdo]
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (Inter)net congestion [Add to Longdo]
ポート輻輳[ポートふくそう, po-to fukusou] port congestion [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]
切りばり法[きりばりほう, kiribarihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
享年75歳[きょうねんななじゅうごさい, kyounennanajuugosai] gestorben_im_Alter_von_75_Jahren [Add to Longdo]
刺さる[ささる, sasaru] gestochen_werden, stecken_bleiben [Add to Longdo]
[だい, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] Gestaendnis, Bekenntnis [Add to Longdo]
姿[すがた, sugata] Gestalt, Figur, Erscheinung, Aussehen [Add to Longdo]
姿態[したい, shitai] Gestalt, Figur, Haltung [Add to Longdo]
容姿[ようし, youshi] Gestalt, Figur [Add to Longdo]
岩石[がんせき, ganseki] Gestein, Felsbrocken [Add to Longdo]
後ろ姿[うしろすがた, ushirosugata] Gestalt_von_hinten_sehen [Add to Longdo]
昨日[さくじつ, sakujitsu] gestern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gest \Gest\, n. [OF. geste exploit. See {Jest}.]
   [1913 Webster]
   1. Something done or achieved; a deed or an action; an
    adventure. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. An action represented in sports, plays, or on the stage;
    show; ceremony. [Obs.] --Mede.
    [1913 Webster]
 
   3. A tale of achievements or adventures; a stock story.
    [Obs.] --Chaucer. Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. Gesture; bearing; deportment. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Through his heroic grace and honorable gest.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gest \Gest\, n. [Cf. {Gist} a resting place.]
   [1913 Webster]
   1. A stage in traveling; a stop for rest or lodging in a
    journey or progress; a rest. [Obs.] --Kersey.
    [1913 Webster]
 
   2. A roll recting the several stages arranged for a royal
    progress. Many of them are extant in the herald's office.
    [Obs.] --Hanmer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gest \Gest\, n.
   A guest. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 gest
  gesture

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top