ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

congest

K AH0 N JH EH1 S T   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congest-, *congest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congest[VT] ทำให้เกิดเลือดหรือของเหลวคั่ง (ในร่างกาย)
congest[VT] ทำให้แออัด, Syn. overcrowd
congest[VI] เลือดหรือของเหลวคั่ง
congestion[N] ความแออัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congest(คันเจสทฺ') {congested,congesting,congests} vt. ใส่จนเกิน,ทำให้แออัด,แออัดไปด้วย,ทำให้เลือดคั่ง. vi. (เลือด) คั่ง,แออัด., See also: congestion n. congestive adj.
congestive heart failureโรคเลือดคั่ง
decongest(ดีคันเจสทฺ') vt. ลดความคั่ง., See also: decongestion n. การลดความคั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
congested-คั่ง [มีความหมายเหมือนกับ injected ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congestedเบียดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
congestionการคั่ง [มีความหมายเหมือนกับ injection ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congestive heart diseaseโรคหัวใจเลือดคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congestive splenomegalyม้ามโตเหตุเลือดคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congestedคั่ง [การแพทย์]
Congestionการคั่งของโลหิต,บวม,การคั่งของเลือด,การคั่งเลือด,เลือดคั่ง [การแพทย์]
Congestion, Chronic Passiveเลือดคั่งเรื้อรัง [การแพทย์]
Congestion, Reboundขณะที่ยังใช้ยาอยู่ [การแพทย์]
Congestusคอนเจสตัส (con) [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
congestiveภาวะหัวใจล้มเหลว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You oughta see how congested the city's gettin' to be.ในเมืองมีแต่เลือดเต็มไปหมด Day of the Dead (1985)
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้ The Astronaut Farmer (2006)
Would he predict the traffic congestion?เขาต้องมาทำนายเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหม? Paranormal Activity (2007)
Do you see things in advance? Although traffic congestion?รู้ทุกอย่างก่อนมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า? Paranormal Activity (2007)
Hacking all the financial data of the whole country would take weeks, unless you eliminated the congestion.ใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์แฮ็กข้อมูลทางการเงินของทั้งประเทศทั้งหมด แล้วก็ยังกำจัดพวกขยะที่แหลืออีก Live Free or Die Hard (2007)
Close down the road until the ambulance crew arrives, whereupon we should open a single lane of traffic and ease congestion.ปิดถนนจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง เปิดไว้หนึ่งเลนให้รถวิ่งได้สะดวก Hot Fuzz (2007)
it is fairly congestedคุณก็เห็นนี่ครับว่ารถมันติดอยู่ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Needs a focused headquarters free from the congestion of auxiliary personnel.ผมต้องการให้ศูนย์บัญชาการทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น โดยไม่ให้มันดูแออัดเกินไป Catching Out (2008)
Autopsy says cause of death was multiple organ failure brought on by Class IV congestive heart failure.อยู่นี่ไง จอร์จ อาเทอร์ วอร์ธี่ ผลการชันสูตรบอกว่าสาเหตุการตาย มาจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลว Some Kinda Love (2009)
His autopsy said he had Class IV congestive heart failure.คือ EMS นำเขาเข้ามาหลายเดือนก่อน พร้อมกับภาวะหัวใจล้มเหลว Some Kinda Love (2009)
I hope someone's paid the Congestion Charge.ผมหวังว่าคงมีคนจ่ายค่าความแออัดนะ Episode #3.5 (2009)
Due to severe traffic congestion, even emergency vehicles are unable to move about.เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดอย่างรุนแรง แม้แต่รถฉุกเฉินก็ยังเคลื่อนตัวไม่ได้นะคะ Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
congestIn spite of the terrible congestion, I was in time for the appointed time.
congestOur delay was due to traffic congestion.
congestThe expressway was congested with thousands of cars.
congestWe know how to get around traffic congestion.
congestWe were delayed by traffic congestion, so we had to hurry.
congestYour left eye is congested.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แออัด[ADJ] congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
คั่ง[ADJ] congested, See also: jammed, crowded, Example: ดินประสิวอาจทำให้มีการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร และลำไส้อักเสบอาเจียน หรืออุจจาระเป็นเลือดคั่ง และอาจทำให้ถึงตายได้, Thai definition: ค้างอยู่, ออกัน, อัดแน่นอยู่
คั่ง[V] congest, See also: jam, crowd, Example: นมหลงมักจะพบระหว่างสัปดาห์แรกหลังคลอดโดยที่มีน้ำนมคั่งมาก เด็กดูดไม่ทันควรจะค่อยๆ บีบออกเบาๆ, Thai definition: ค้างอยู่, ออกัน, อัดแน่นอยู่
คัด[ADJ] congested, See also: obstructive, stuffy, Example: การใส่ยกทรงจะช่วยป้องกันอาการนมคัดได้ แต่ต้องเป็นยกทรงที่ไม่รัดควรเป็นแบบที่พยุงเต้านม, Thai definition: แน่นหรือตึง
ความแออัด[N] crowed, See also: congestion, jam, Syn. การเบียดเสียด, ความยัดเยียด, ความแน่น, Example: ประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความแออัด และแก่งแย่งกันในทุกทาง
อัดแอ[ADJ] crowded, See also: congested, packed, overcrowded, Syn. แออัด, ยัดเยียด, แน่น, Ant. ว่าง, โล่ง
แออัดยัดเยียด[ADJ] crowded, See also: congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ผู้คนกำลังหลงใหลกับแสงสีบริเวณเวทีลีลาศ และเวทีประกวดนางงามอันแออัดยัดเยียดในสวนอัมพร
หนาตา[ADJ] dense, See also: congested, crammed, Syn. มากมาย, Ant. บางตา, Example: ช่วงค่ำของวันนี้มีคนหนาตา เดินแวะเข้ามาสั่งโน่นนี่จนแทบบริการไม่ทัน
การคั่ง[N] congestion, Example: การคั่งของเลือดในสมองส่งผลให้เขาต้องถูกผ่าตัดสมองอย่างด่วนที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestionné
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed   
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound   FR: inonder
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
หนาแน่น[X] (nānaen) EN: dense ; crowded ; packed ; congested ; thick ; massive ; viscuous   FR: dense ; compact ; épais
หนาตา [adj.] (nātā) EN: dense ; congested ; crammed   FR: dense
ปอดชื้น [n. exp.] (pøt cheūn) EN: pulmonary congestion   FR: congestion pulmonaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONGEST    K AH0 N JH EH1 S T
CONGESTED    K AH0 N JH EH1 S T AH0 D
CONGESTION    K AH0 N JH EH1 S CH AH0 N
CONGESTIVE    K AH0 N JH EH1 S T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
congested    (j) kˈənʤˈɛstɪd (k @1 n jh e1 s t i d)
congestion    (n) kˈənʤˈɛstʃən (k @1 n jh e1 s ch @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, ] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space, #67,426 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] congested nose, #209,418 [Add to Longdo]
堵塞费[dǔ sè fèi, ㄉㄨˇ ㄙㄜˋ ㄈㄟˋ, / ] congestion charge, #287,406 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] (n) {comp} traffic congestion [Add to Longdo]
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (n) {comp} Internet congestion; net congestion [Add to Longdo]
ポート輻輳[ポートふくそう, po-to fukusou] (n) {comp} port congestion [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] (n) {comp} rate based congestion control [Add to Longdo]
欝血;鬱血;うっ血[うっけつ, ukketsu] (n,vs) (1) blood congestion; (suf) (2) -stasis [Add to Longdo]
過密[かみつ, kamitsu] (adj-na,n,adj-no) overcrowding; crowded; congestion; (P) [Add to Longdo]
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse [Add to Longdo]
交通渋滞[こうつうじゅうたい, koutsuujuutai] (n) traffic congestion; traffic jam; (traffic) deadlock [Add to Longdo]
交通地獄[こうつうじごく, koutsuujigoku] (n) traffic hell, traffic congestion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] traffic congestion [Add to Longdo]
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (Inter)net congestion [Add to Longdo]
ポート輻輳[ポートふくそう, po-to fukusou] port congestion [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification [Add to Longdo]
輻輳[ふくそう, fukusou] congestion [Add to Longdo]
輻輳状態[ふくそうじょたい, fukusoujotai] congestion condition, congestion state [Add to Longdo]
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (collision) congestion control [Add to Longdo]
渋滞[じゅうたい, juutai] congestion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congest \Con*gest"\, v. t. [L. congestus, p. p. of congere to
   bring together; con- + gerere. See {Gerund}.]
   [1913 Webster]
   1. To collect or gather into a mass or aggregate; to bring
    together; to accumulate.
    [1913 Webster]
 
       To what will thy congested guilt amount?
                          --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) To cause an overfullness of the blood vessels (esp.
    the capillaries) of an organ or part.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congest
   v 1: become or cause to become obstructed; "The leaves clog our
      drains in the Fall"; "The water pipe is backed up" [syn:
      {clog}, {choke off}, {clog up}, {back up}, {congest},
      {choke}, {foul}] [ant: {unclog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top