ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

digestion

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digestion-, *digestion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digestion(n) การย่อยอาหาร, Syn. digesting, eupepsia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indigestion(อินไดเจส' เชิน) n. การไม่ย่อย, อาการอาหารไม่ย่อย, การย่อยไม่สมบูรณ์หรือเสื่อม., See also: indigestive adj., Syn. dyspepsia

English-Thai: Nontri Dictionary
digestion(n) การย่อยอาหาร, การไตร่ตรอง, การเก็บข้อความสำคัญ
indigestion(n) โรคอาหารไม่ย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digestion๑. การย่อยอาหาร๒. การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestionการย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digestionการย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
Digestionการย่อย, การย่อยอาหาร, ระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
digestionการย่อยอาหาร, การแปรสภาพสารอาหารโดยใช้เอนไซม์เข้าทำปฏิกิริยาทำให้สารอาหารโมเลกุลใหญ่มีโมเลกุลเล็กลง จนกระทั่งสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Digestion, Destructiveการทำลาย [การแพทย์]
Digestion, Efficiency ofประสิทธิภาพของการย่อย [การแพทย์]
Digestion, Intracellularย่อย, ย่อยอาหารภายในเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reader's Digest condensed books.รีดเดอร์ไดเจสต์หนังสือย่อ The Shawshank Redemption (1994)
Yes very good for the digestion.ชอบนะ ช่วยย่อยดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"And then remain stationary for six months digesting it."นี่ไง "แล้วก็ขดอยู่กับที่นาน 6 เดือนเพื่อย่อยมัน" The Little Prince (1974)
It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. Obviously.เห็น ๆอยู่ว่านี่มันรูปงูเหลือม ที่กำลังย่อยช้าง The Little Prince (1974)
The digestive system of this animal is very slow. Let's cut it open.ระบบยอยอาหารของมันช้ามาก เราผ่าท้องดู Jaws (1975)
We start in the alimentary canal and open the digestive tract.เราเริ่มที่ช่องทางเดินอาหาร... เเล้วก็ผ่าท่อระบบยอยอาหาร Jaws (1975)
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้ Airplane! (1980)
When this thing attacked our dogs, it tried to digest 'em, absorb them.It's imitation. We got to it before it had time to finish. Finish what? The Thing (1982)
Trace the path of digestion, Gold. Label everything along the way.บอกชื่ออวัยวะทุกชิ้น ในระบบย่อยอาหาร Punchline (1988)
"Will there be an introduction to the book? Who will write the... digest?""จะมีการแนะนำให้รู้จักกับหนังสือเล่มนี้ใครจะเขียน ... The Russia House (1990)
He hasn't digested a decent meal in six weeks.พ่อแกอาหารไม่ย่อย มาเป็นเดือนแล้ว Goodfellas (1990)
And I haven't since, with the exception of Bogey's party and my stunning digestive pyrotechnics.แล้วฉันก็ไม่เคยทำตามใครเลย ยกเว้นที่ปาร์ตี้ของโบกี้ ที่ท้องฉันผิดพลาดทางเทคนิค 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
digestionA natural diet is suitable for human digestion.
digestionNatural food is not always good for our digestion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การย่อยอาหาร(n) digestion, Example: น้ำมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารและหล่อเลี้ยงตามร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไม่ย่อย[āhān mai yøi] (n) EN: indigestion  FR: indigestion [ f ]
ไฟธาตุ[faithāt] (n) EN: digestion  FR: digestion [ f ]
ไฟธาตุไม่ดี[faithāt mai dī] (x) EN: have poor digestion ; suffer indigestion  FR: avoir une indigestion
การย่อยอาหาร[kān yøi āhān] (n) EN: digestion  FR: digestion [ f ]
กระบวนการย่อยอาหาร[krabūankān yøi āhān] (n, exp) FR: processus de digestion [ m ]
ท้องเสีย[thøngsīa] (n) EN: diarrhea = diarrhoea (Am.) ; upset stomach ; indigestion  FR: diarrhée [ f ] ; indigestion [ f ] ; courante [ f ] (pop.)
ท้องเสีย[thøngsīa] (v) EN: have indigestion ; have an upset stomach ; suffer from diarrhea  FR: avoir l'estomac dérangé ; avoir la diarrhée ; souffrir de coliques ; avoir la chiasse (vulg.)
ยาธาตุ[yāthāt] (n) EN: stomachic ; digestion preparation  FR: stomachique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
digestion

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digestion
digestions

WordNet (3.0)
digestion(n) the process of decomposing organic matter (as in sewage) by bacteria or by chemical action or heat
digestion(n) the organic process by which food is converted into substances that can be absorbed into the body
digestion(n) learning and coming to understand ideas and information

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Digestion

n. [ F. digestion, L. digestio. ] 1. The act or process of digesting; reduction to order; classification; thoughtful consideration. [ 1913 Webster ]

2. (Physiol.) The conversion of food, in the stomach and intestines, into soluble and diffusible products, capable of being absorbed by the blood. [ 1913 Webster ]

3. (Med.) Generation of pus; suppuration. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消食[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ,  ] digestion #37,422 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
消化[しょうか, shouka] (n, vs, adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P) #7,384 [Add to Longdo]
胃弱[いじゃく, ijaku] (n, adj-no) dyspepsia; indigestion; weak digestion [Add to Longdo]
化学的消化[かがくてきしょうか, kagakutekishouka] (n, vs) chemical digestion [Add to Longdo]
細胞内消化[さいぼうないしょうか, saibounaishouka] (n) intracellular digestion [Add to Longdo]
熟れ[こなれ, konare] (n) digestion; digestibility [Add to Longdo]
消化不良[しょうかふりょう, shoukafuryou] (n, adj-no) indigestion; dyspepsia [Add to Longdo]
不消化[ふしょうか, fushouka] (adj-na, n) indigestion [Add to Longdo]
腹ごなし;腹熟し[はらごなし, haragonashi] (n, vs) exercise to help digestion [Add to Longdo]
腹持ち[はらもち, haramochi] (n) feeling of fullness; slow digestion [Add to Longdo]
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n, vs, adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top