Search result for

คุกคาม

(38 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุกคาม-, *คุกคาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุกคาม    [V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุกคามก. แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว เช่น ภัยคุกคาม, ในบทกลอนใช้ว่า คุก ก็มี เช่น ไป่ขู่ไป่คุก ไป่รุกรุมตี (สมุทรโฆษ).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are dark forces that threaten this kingdom.เมื่ออาณาจักรถูกคุกคามโดยอำนาจมืด The Mark of Nimueh (2008)
The kingdom has been menaced by this creature for too long.อาณาจักรของเราถูกเจ้าสัตว์ประหลาดนี้คุกคามมานานไปแล้ว Lancelot (2008)
The clone war threatens the unity of the Republic.สงครามโคลนคุกคามเอกภาพของสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Gunray's capture could be a serious threat to us, my friendการจับกุมกันเรย์ นับเป็นการถูกคุกคามอย่างร้ายแรง สหายข้า Cloak of Darkness (2008)
He attacked me! He threatened me!เขารุกรานข้า คุกคามข้า To Kill the King (2008)
You're probably undercover, spying on Black Power's insidious threat to the British way of life.สอดแนมลับ ๆ ถึงอำนาจการคุกคาม ของคนดำในการมีชีวิตในอังกฤษ The Bank Job (2008)
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน.. The Secret of Moonacre (2008)
NSA has just confirmed the threat.์NSA เพิ่งยืนยันเรื่องการคุกคาม Vantage Point (2008)
He even allowed his younger brother to be threatened.เขายังยอมให้น้องชายของเขา ถูกคุกคามEpisode #1.5 (2008)
The lives of people in this town are being threatened.ชีวิตของคนในหมู่บ้านนี้ กำลังถูกคุกคาม Episode #1.9 (2008)
Terrorist threats are real, present, deadly and persistent.การก่อการร้ายกำลังเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง Body of Lies (2008)
Every day, this city sinks deeper into a cesspool of fear, intimidation and corruption;ทุกๆ วัน เมืองของเรา มันกำลังจมลึกลงไปในบ่อตม ของความกลัว การข่มขู่คุกคาม และการคอรัปชั่น Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
menace    [VT] คุกคาม, See also: ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, ขู่เข็ญ, ข่มขู่, Syn. endanger, imperil, Ant. protect, safeguard
ramp    [VT] ขู่เข็ญ, See also: คุกคาม, Syn. threaten
threaten    [VT] คุกคาม, See also: ขู่เข็ญ, Syn. menace, torment
threaten    [VI] คุกคาม, See also: ขู่เข็ญ, Syn. menace, torment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
impend(อิมเพนดฺ') vi. ใกล้, ใกล้ชิด, ใกล้เข้ามา, คุกคาม, แขวนอยู่, Syn. threaten
impendent(อิมเพน' เดินทฺ) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้ชิด, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, ใกล้จะถึง, คุกคาม., See also: impendence, impendency n.
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ขู่,คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten,scare,daunt
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
menace(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คุกคาม,การคุกคาม,อันตราย,ภยันตราย. v. คุกคาม,ขู่,เป็นภัย,เป็นอันตราย., See also: menacer n. menacingly adv.
minatory(มิน'นะโทรี่,-ทอรี่) adj. คุกคาม,ขู่เข็ญ,ข่มขู่,เป็นลางร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
bully(vt) ข่มเหง,แกล้ง,ข่มขี่,คุกคาม
impend(vi) แขวน,ใกล้จะมาถึง,คุกคาม,ใกล้ชิด
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม
menace(n) การขู่,ห้วงอันตราย,ภัยอันตราย,การคุกคาม
menace(vt) ขู่,เป็นอันตราย,คุกคาม
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ
threat(n) คำขู่,การคุกคาม,การขู่เข็ญ,ลางร้าย
threaten(vt) คุกคาม,ขู่,เป็นลางร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top