ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrorize

T EH1 R AH0 R AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrorize-, *terrorize*
Possible hiragana form: てっろりぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrorize(vt) ทำให้น่ากลัวมาก, Syn. coerce, browbeat, threaten, intimidate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terrorize(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก, ทำให้สยองขวัญ, คุกคาม, ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้สยองขวัญ, คุกคาม, ข่มขวัญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You think you can terrorize my lawn?- แกคิดว่าแกจะทำสนามหญ้าข้าด่างพร้อยได้รึ Monster House (2006)
The guy who terrorizes me in high school is now going to terrorize the entire world with my super-bomber.ชายที่คุกคามผมตอนมัธยม ตอนนี้เขากำลังคุกคามโลก ด้วยระเบิดพลังมหาศาลของผม Chuck Versus the Cougars (2008)
- how dare you terrorize a class by threatening their grades.คุณกล้าดียังไงมาขู่เรื่องเกรดกับคนทั้งห้อง Advanced Criminal Law (2009)
You meddled around in my marriage, you terrorize the glee club, you continue to sabotage my relationship with Emma.คุณยุ่งกับ ชีวิตคู่ของผม คุณคุกคาม ชมรมร้องเพลง คุณบ่อนทำลาย ผมกับเอมม่า Funk (2010)
It's not enough to terrorize someone, you have to fuck them too?[ MUTED SOUND ] The Town (2010)
You are free to pillage and terrorize as you please.มีอิสระ ไปปล้นสะดมและ ข่มขวัญคนอื่นได้ตามอำเภอใจ Shrek Forever After (2010)
Gaby's stepfather returned to terrorize her again...พ่อเลี้ยงของแกบบี้ กลับมาคุกคามเธออีกครั้ง... Secrets That I Never Want to Know (2011)
To terrorize y'all's neighborhood.# เพื่อเขย่าขวัญบ้านใกล้เรือนเคียง # The Sue Sylvester Shuffle (2011)
He was purposely trying to terrorize you.เขาก็แค่พยายามทำให้เธอกลัว Home Invasion (2011)
Since my father died, she terrorizes people and ruined the land.ตั้งแต่พ่อข้าสวรรคต เธอก็ข่มเหงผู้คนและบู้ยี่บู้ยำเมืองนี้ตามใจชอบ Mirror Mirror (2012)
Yeah, but the sun's about to go down and Ric's going to be able to terrorize the streets any minute.ใช่ แต่อาทิตย์จะตกดินแล้ว และริคก็จะสามารถทำให้ถนนน่ากลัวได้ทุกนาที Before Sunset (2012)
A low-level criminal named Nate Ryan had a vendetta against the groom, and apparently sought to terrorize the both of themอาชญากรปลายแถวชื่อ เนต ไรอัน เขาอาฆาตฝ่ายผู้ชาย และพยายามจะทำร้ายทั้งคู่ Retribution (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่อการร้าย(v) terrorize, See also: cause terrorism, cause violence, Example: ชาวซิกพยายามใช้ปากีสถานเป็นฐานที่มั่น ลอบเข้าไปก่อการร้ายในรัฐปัญจาบของอินเดีย
แสยงขน(v) terrify, See also: terrorize, frighten, Example: กลิ่นนี้ทำให้ผมรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว แสยงขนขึ้นมาทันที, Thai Definition: ขนลุกด้วยความกลัวหรือเกลียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มขู่[khomkhū] (v) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace  FR: menacer ; intimider
ขู่[khū] (v) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize  FR: intimider ; menacer
ขู่เข็ญ[khūkhen] (v) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel  FR: terroriser ; contraindre
ก่อการร้าย[køkān rāi] (v, exp) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence  FR: causer des violences

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TERRORIZE T EH1 R AH0 R AY2 Z
TERRORIZED T EH1 R AH0 R AY2 Z D
TERRORIZES T EH1 R AH0 R AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrorize (v) tˈɛrəraɪz (t e1 r @ r ai z)
terrorized (v) tˈɛrəraɪzd (t e1 r @ r ai z d)
terrorizes (v) tˈɛrəraɪzɪz (t e1 r @ r ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrorize \Ter"ror*ize\, v. t. [Cf. F. terroriser.]
   To impress with terror; to coerce by intimidation.
   [1913 Webster]
 
      Humiliated by the tyranny of foreign despotism, and
      terrorized by ecclesiastical authority. --J. A.
                          Symonds.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrorize
   v 1: coerce by violence or with threats [syn: {terrorize},
      {terrorise}]
   2: fill with terror; frighten greatly [syn: {terrify},
     {terrorize}, {terrorise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top