Search result for

feat

(137 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feat-, *feat*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
featuringผู้ร่วมกิจกรรมรับเชิญ มักใช้กับการแสดงดนตรีหรือภาพยนต์ เช่น การแสดงดนตรีวงนี้มี "นักร้องรับเชิญ" ที่มีชื่อเสียง

English-Thai: Longdo Dictionary
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย
feature film(n) ภาพยนตร์เรื่องยาว เช่น Seeking professional actors/actresses for independent feature film to be shot in Buenos Aires at the beginning of August., S. full-length movie, a full-length motion picture,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
featly[ADV] อย่างชำนาญ (ปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้ว), See also: อย่างเชี่ยวชาญ, อย่างแคล่วคล่อง
feather[N] ขนนก, See also: พู่ขนนก, สิ่งที่คล้ายขนนก, Syn. plume, wing
feather[VT] ปกคลุมด้วยขนนก, See also: ประดับด้วยขนนก, ติดขนนก
feather[VI] พายเรือแบบกรรเชียง, See also: แจวเรือ, กรรเชียง, พายเรือ
feature[N] ลักษณะหน้าตา, See also: รูปหน้า, รูปพรรณสัณฐาน, เค้าโครงหน้า
feature[N] สารคดีพิเศษ, See also: บทความพิเศษ, Syn. article, column, editorial, letters to the editor
feature[N] ภาพยนตร์
feature[VT] ทำให้เด่น, See also: ทำให้เด่นชัด, ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้เห็นลักษณะสำคัญ, Syn. highlight, star
feature[VT] จินตนาการ, See also: นึกคิด
feathery[ADJ] ที่มีขนนกปกคลุม, Syn. downy, fluffy, plumed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
feather(เฟธ'เธอะ) n. ขนนก,ขน,สิ่งเล็ก ๆ น้อย. vt. ประดับขนนกแก่.vi. เกิดขนนกขึ้น. .
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ
featherbrainn. คนโง่,คนทึ่ม
featherheadn. คนโง่,คนทึ่ม,คนที่สะเพร่า
feathery(เฟธ'เธอรี) adj. ซึ่งมีขนนกปกคลุม,คล้ายขนนก,เบา,ไม่สำคัญ., See also: featheriness n.
featly(ฟีท'ลี) adv. อย่างชำนาญ,อย่างแคล่วคล่อง, See also: featliness n., Syn. skillfully
feature(ฟี'เชอะ) n. หน้าตา,ลักษณะโฉมหน้า,ภูมิประเทศ,ลักษณะเฉพาะ,สารคดีพิเศษ,รูป,แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ,เป็นลักษณะสำคัญ,ทำให้เด่น, Syn. attribute
featured(ฟี'เชอดฺ) adj. เด่น,เป็นจุดเด่น,เป็นลักษณะสำคัญ
featurelessadj. ไม่น่าสนใจ,ไร้จุดเด่น,ไม่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
feat(n) ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ
feather(n) ขนนก,ขน,สิ่งที่เบามาก
feather(vt) ประดับขนนก,ติดขน
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
feathery(adj) เบาเหมือนขนนก,คล้ายขนนก,เบาหวิว
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
feature(vt) เป็นลักษณะเฉพาะ,แสดงลักษณะ,ทำให้เด่น,แสดงให้เห็น
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
featherเปลวขนนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
feather edgeขอบขนนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
featherขนนก, ขนของสัตว์พวกนกซึ่งมีลักษณะเป็นแผง  เช่น ขนเป็ด ขนไก่ ขนนกต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Feather Shapeรูปคล้ายขนนก [การแพทย์]
Feathersขนนก [การแพทย์]
Featheryขนนก [การแพทย์]
Feature storiesสารคดี [TU Subject Heading]
Feature writingการเขียนสารคดี [TU Subject Heading]
Features, Essentialข้อมูลสำคัญ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
feat (n) ความสามารถ, การกระทำ
featureโครงหลัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He wants to do a feature on you as a designer to watch.เค้าต้องที่จะทำคุณให้เด่นเป็นดีไซเนอร์ที่น่าจับตามอง Pret-a-Poor-J (2008)
...webisodes featuring new Heroes...เว็บไซด์ที่นำเสนอแต่ละตอนของฮีโร่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Here's an excerpt of just one of the great bonus features.นี่คือเพียงหนึ่งตอนที่เอามาจาก โบนัสพิเศษมากมาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Featuring, 4 time winner Frankenstein!ขอเสนอ: ผู้ชนะ4ครั้ง แฟรงเกนสไตน์ Death Race (2008)
Giddy-up, feathered horse!เอ้าเร็วหน่อย เจ้ามาขนฟู Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
#My dick plays on the double feature screen #จ้อนฉันฉายบนจอพิเศษเป็นสองเท่า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Jenny's more of a feature writer... and I'm more of a straight news writer.เจนนี่เป็นนักเขียนหัวข่าว แต่ผมถนัด เขียนเนื้อข่าวมากกว่าน่ะครับ Marley & Me (2008)
A feature that is accentuated... by the thinness of your upper lip.มันโค้งลงมาด้านล่าง ซึ่งไม่ได้องค์ประกอบ ริมฝีปากบนบางไป ส่วนตา Made of Honor (2008)
These are bridal magazines from... 18 different countries... each with a feature article on... the duties of being the Maid of Honor.นี่เป็นหนังสือสำหรับ เจ้าสาว มาจาก 18 ประเทศ แต่ละเล่มมี เรื่องเด่น การปฏิบัติหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาว Made of Honor (2008)
Men have travelled from all four... corners of this great country... to compete in feats of strength and agility.หน่ม ๆ เดินทางมาจาก สี่มุม ของ ประเทศนี้ มา แข่งขันกัน ด้วย เท้าที่แกร่ง และว่องไว Made of Honor (2008)
Ostrich feathers.ขนนกกระจอกเทศ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Well, your eyes are one of your best features, but we can do something about the incipient crow's feet.ตาของคุณเป็นหนึ่งในส่วนที่ดีที่สุด แต่เราพอจะทำอะไรกับตีนกา ที่เพิ่งจะขึ้นได้นะ Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
featCarelessness is his principle feature.
featMaking such a large sale is a feather in the salesman's cap.
featThe player performed a wonderful feat.
featHer eyes are her best feature.
featThe calm surface reflected her features like a mirror.
featHe is always busy feathering his own nest.
featBirds of a feather flock together.
featHer features are expressive of her fear.
featKate has very good features.
featThe show will be a great feature of tonight's program.
featAll the papers featured the case.
featWinning the Grand Prix was a feather in the cap of the famous drivers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบด้วย[V] feature, Syn. มี, กอบด้วย, มีอยู่, Example: ในควันบุหรี่ประกอบด้วยสารนิโคติน แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารพิษอื่นๆ
สารคดี[N] feature, See also: documentary, Example: กำแพงลมเป็นงานเขียนกึ่งสารคดีกึ่งเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้คนอ่านหลายคนชื่นชอบ, Thai definition: เรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ
ประพิมพ์ประพาย[N] feature, See also: resemblance, appearance, Syn. รูปพรรณสัณฐาน, ลักษณะที่คล้ายกัน, รูปร่างท่าทาง, สัณฐาน, Example: เด็กคนนี้มีประพิมพ์ประพายคล้ายพ่อ, Thai definition: รูปพรรณสัณฐาน โดยเฉพาะหมายถึงลักษณะหรือส่วนที่คล้ายคลึงกัน
กะลวย[N] plume, See also: feather, Example: ชุดของนักร้องคาเฟ่ส่วนใหญ่ประดับไปด้วยกะลวย, Thai definition: หางนกหรือหางไก่ คู่ที่ยาวกว่าขนอื่น
ขนนก[N] feather, See also: plumage, pinion, bird feather, Syn. ขน, Example: ขนนกของนกยูงมีราคาเพราะมีสีสันสวยงาม, Count unit: เส้น
ลักษณะอาการ[N] feature (of one's behavior or condition), See also: appearance, characteristic, character, property, trait, Example: ลักษณะอาการของโรคยางไหลที่เกิดในส้มโอคือ มียางไหลออกมาตามรอยแตกของเปลือกและกิ่งแห้ง ใบมีอาการม้วนงอ, Thai definition: สิ่งที่แสดงออกถึงกิริยาท่าทางหรือสภาพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.)   FR: léger comme une plume (fig.)
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songkhrām) EN: defeat the war ; conquer   FR: gagner la guerre ; vaincre
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
จุดเด่น[n. exp.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point   
เค้าหน้า[n. exp.] (khao nā) EN: facial features   
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: defeat ; beat   FR: battre ; défaire (litt.)
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chūan tī) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser   FR: être mauvais perdant

CMU English Pronouncing Dictionary
FEAT    F IY1 T
FEATS    F IY1 T S
FEATURE    F IY1 CH ER0
FEATHER    F EH1 DH ER0
FEATHERY    F EH1 DH ER0 IY0
FEATURES    F IY1 CH ER0 Z
FEATHERY    F EH1 DH R IY2
FEATHERS    F EH1 DH ER0 Z
FEATURED    F IY1 CH ER0 D
FEATHERED    F EH1 DH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feat    (n) (f ii1 t)
feats    (n) (f ii1 t s)
feather    (v) (f e1 dh @ r)
feature    (v) (f ii1 ch @ r)
feathers    (v) (f e1 dh @ z)
feathery    (j) (f e1 dh @ r ii)
featured    (v) (f ii1 ch @ d)
features    (v) (f ii1 ch @ z)
feathered    (v) (f e1 dh @ d)
featuring    (v) (f ii1 ch @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind) [Add to Longdo]
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
キーフィーチャ[, ki-fi-cha] (n) {comp} key feature [Add to Longdo]
キャンギャル[, kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei [Add to Longdo]
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功绩[gōng jì, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ, / ] feat; contribution; merits and achievements [Add to Longdo]
特写[tè xiě, ㄊㄜˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] feature article [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] feather [Add to Longdo]
羽冠[yǔ guān, ㄩˇ ㄍㄨㄢ, ] feathered crest (of bird) [Add to Longdo]
羽毛[yǔ máo, ㄩˇ ㄇㄠˊ, ] feather; plumage; plume [Add to Longdo]
羽毛笔[yǔ máo bǐ, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄅㄧˇ, / ] feather pen [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] feather screen; to screen; to shade [Add to Longdo]
翿[dào, ㄉㄠˋ, 翿] feather banner or fan [Add to Longdo]
身披羽毛[shēn pī yǔ máo, ㄕㄣ ㄆㄧ ㄩˇ ㄇㄠˊ, ] feathered [Add to Longdo]
青葙[qīng xiāng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] feather cockscomb (Celosia argentea) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーフィーチャ[きーふぃーちゃ, ki-fi-cha] key feature [Add to Longdo]
フィーチャーグループ[ふぃーちゃーぐるーぷ, fi-cha-guru-pu] feature group [Add to Longdo]
フィーチャコネクタ[ふぃーちゃこねくた, fi-chakonekuta] feature connector [Add to Longdo]
マーク最小化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] markup minimization feature [Add to Longdo]
機能[きのう, kinou] facility, function, feature [Add to Longdo]
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] feature test macro [Add to Longdo]
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature [Add to Longdo]
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature) [Add to Longdo]
新機能[しんきのう, shinkinou] new functionality, new feature [Add to Longdo]
特質[とくしつ, tokushitsu] feature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feat \Feat\ (f[=e]t), n. [OE. fet, OF. fet, fait, F. fait,
   factum, fr. L. facere, factum, to make or do. Cf. {Fact},
   {Feasible}, {Do}.]
   1. An act; a deed; an exploit.
    [1913 Webster]
 
       The warlike feats I have done.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A striking act of strength, skill, or cunning; a trick;
    as, feats of horsemanship, or of dexterity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feat \Feat\, v. t.
   To form; to fashion. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      To the more mature,
      A glass that feated them.        --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feat \Feat\, a. [Compar. {Feater}; superl. {Featest}.] [F. fait
   made, shaped, fit, p. p. of faire to make or do. See {Feat},
   n.]
   Dexterous in movements or service; skillful; neat; nice;
   pretty. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      Never master had a page . . . so feat.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      And look how well my garments sit upon me 
      Much feater than before.         --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feat
   n 1: a notable achievement; "he performed a great feat"; "the
      book was her finest effort" [syn: {feat}, {effort},
      {exploit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top