Search result for

ขนนก

(41 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขนนก-, *ขนนก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนนก[N] feather, See also: plumage, pinion, bird feather, Syn. ขน, Example: ขนนกของนกยูงมีราคาเพราะมีสีสันสวยงาม, Count unit: เส้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feathersขนนก [การแพทย์]
Featheryขนนก [การแพทย์]
featherขนนก, ขนของสัตว์พวกนกซึ่งมีลักษณะเป็นแผง  เช่น ขนเป็ด ขนไก่ ขนนกต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bend over Let me see you shake your tail featherโค้งเหนือ ให้ผมเห็นคุณเขย่าก้นขนนกของคุณ The Blues Brothers (1980)
Come on Let me see you shake your tail featherมาเถอะ ให้ผมเห็นคุณเขย่าก้นขนนกของคุณ The Blues Brothers (1980)
Purple peacocks, he's got fifty-three! -Fabulous, Harry, I love the feathers!นกยูงสีม่วง เขามีกว่า 53 ตัว เหลือเชื่อ จริงๆ ข้าชอบขนนกจัง Aladdin (1992)
"This feather may look worthless,"ขนนกชิ้นนี้อาจจะดูไร้ค่า The Joy Luck Club (1993)
Three of a kind - Birds of a feather - Now and foreverมีอยู่สามประเภท ขนนก / จากนี้และตลอดไป The Nightmare Before Christmas (1993)
- I dance like a feather.- ฉันเต้นได้ราวขนนก Anastasia (1997)
- Wore a feathered hat- สวมหมวกขนนก Anastasia (1997)
As light as a feather, and as hard as dragon scales.เบาดังขนนก แข็งแกร่งดังหนังมังกร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Here, you get your quills and ink.ซื้อปากกาขนนกกับหมึกที่นี่ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Do you have your feathers? Good.ทุกคนมีขนนกแล้วนะ ดี Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I think we're going to need another feather over here.เราต้องการขนนกอีกอันครับ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Light as a feather.เบาเหมือนขนนก The Matrix Revolutions (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนนก[n. exp.] (khon nok) EN: feather ; plume ; plumage ; bird feather   FR: plume [f] ; plumage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aigrette[N] ขนนกประดับ, Syn. aigret
feather[N] ขนนก, See also: พู่ขนนก, สิ่งที่คล้ายขนนก, Syn. plume, wing
plumage[N] ขนนก, Syn. mantle, feathers
plume[N] ขนนก (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ใช้เป็นเครื่องประดับได้), See also: สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนขนนก, Syn. feather, plumage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alula(แอล' ลูละ) n., (pl. -lae) กลุ่มขนนกค่อนข้างแข็งบนนิว้แรกหรือหัวแม่มือ เป็นส่วนหนึ่งของปีกนก., Syn. bastard wing
displumevt. เอาขนนกออก,ทำให้เสื่อมเสีย
egret(อี'เกรท,เอก'กริท) n. นกกระยาง,ขนนกกระยาง
feather(เฟธ'เธอะ) n. ขนนก,ขน,สิ่งเล็ก ๆ น้อย. vt. ประดับขนนกแก่.vi. เกิดขนนกขึ้น. .
feathery(เฟธ'เธอรี) adj. ซึ่งมีขนนกปกคลุม,คล้ายขนนก,เบา,ไม่สำคัญ., See also: featheriness n.
filplumen. ขนนกพิเศษที่ยาวเรียว
fledge(เฟลดจฺ) vt. เลี้ยง (ลูกนก) จนบินได้,ประดับด้วยขนนก,ติดขนนกที่ลูกธนู. vi. มีขนยาวขึ้นสำหรับบิน
herl(เฮิร์ล) n. เงี่ยง,หนวดขนนก
keratin(เคอ'ระทิน) n. scleroproteinซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหนังกำพร้า-ผม-เล็บ-จะงอยปาก-กีบ-เขา-ขนนกและอื่น ๆ, Syn. ceratin
panachen. ช่อขนนกประดับบนหมวก,ท่าทางโอ้อวด ,การโอ้อวด

English-Thai: Nontri Dictionary
feather(n) ขนนก,ขน,สิ่งที่เบามาก
feather(vt) ประดับขนนก,ติดขน
feathery(adj) เบาเหมือนขนนก,คล้ายขนนก,เบาหวิว
fledge(vt) งอกขึ้น,ติดปีก,ติดขนนก
pinion(n) ปีก,เฟือง,ขนนก
plumage(n) ขนนก
plume(n) ขนนก
plume(vt) ประดับขนนก,แต่งตัว,ขยับปีก
plumy(adj) ปักด้วยขนนก,ประดับด้วยขน
quill(n) ปากกาขนนก,ขนนก,หลอดด้าย,กระสวย,ขลุ่ย,ชนวนระเบิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top