ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -写-, *写*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[写, xiě, ㄒㄧㄝˇ] to write; to draw, to sketch; to compose
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  与 [, ㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 448

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiě, ㄒㄧㄝˇ, / ] to write, #439 [Add to Longdo]
[xiě zuò, ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] writing; written works, #5,587 [Add to Longdo]
[tián xiě, ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] to fill in a form; to write data in a box (on a questionnaire or web form), #7,428 [Add to Longdo]
[miáo xiě, ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] to describe; to depict; to portray, #8,498 [Add to Longdo]
[biān xiě, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ, / ] compile, #8,685 [Add to Longdo]
[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] to write, #9,164 [Add to Longdo]
[xiě xìn, ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ, / ] to write a letter, #9,939 [Add to Longdo]
[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, / ] portrait; describe sth accurately, #10,070 [Add to Longdo]
[zhuàn xiě, ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] write; compose, #10,372 [Add to Longdo]
[xiě gěi, ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ, / ] write to sb, #12,669 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゃしん, shashin] (n) ภาพถ่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゃしん, shashin, shashin , shashin] (n) รูปถ่าย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しゃしん, shashin] TH: รูปถ่าย  EN: photograph
[うつる, utsuru] TH: ถ่ายเป็นรูป  EN: to be photographed
[うつる, utsuru] TH: ฉายภาพขึ้น  EN: to be projected

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつし, utsushi] (n) copy; duplicate; facsimile; transcript; (P) [Add to Longdo]
し絵[うつしえ, utsushie] (n) magic-lantern picture; child's copying pictures; shadowgraph [Add to Longdo]
し出す[うつしだす, utsushidasu] (v5s,vt) to reflect; to reveal; to show [Add to Longdo]
[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]
[うつり, utsuri] (n) print; impression [Add to Longdo]
り込み[うつりこみ, utsurikomi] (n) ghost image; unexpected appearance of something unwanted in a photograph, etc. [Add to Longdo]
[うつる, utsuru] (v5r,vi) to be photographed; to be projected; (P) [Add to Longdo]
[しゃメ, sha me] (n,vs) (abbr) (See メール) email from mobile phones with attached photos [Add to Longdo]
メール[しゃメール, sha me-ru] (n) (1) email from mobile phones, containing pictures, etc.; (2) brandname for photo-email service from SoftBank Mobile [Add to Longdo]
メる[しゃメる, sha me ru] (v1) (sl) to email an image or photograph [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What are these?" "They are your pictures."「これらは何ですか」「あなたの真です」
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に真を取りに行きます。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に真を受け取りに行きます。
We have detected an abnormality on your x-ray.x線真で異状が認められます。
Let me see the pictures you took in Paris.あなたがパリで撮った真を見せて下さい。
Where did you get this photo taken?あなたこの真をどこで撮ってもらったのですか。
Where did you get this photo taken?あなたにはこの真をどこで撮ってもらったのですか。
I will show you some pictures.あなたに何枚かの真を見せましょう。
I am sending you a picture of my family.あなたに私の家族の真を送るつもりだ。
Your uncle took these pictures, didn't he?あなたのおじさんがこれらの真を撮ったのですね。
Where did you get this photo taken?あなたのこの真をどこで撮ってもらったらどうなの。
Please give me your picture lest I forget how you look.あなたの顔を忘れるといけないので真を下さい。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
THE CABINET OF DR. CALIGARI A film in six acts written by Carl Mayer and Hans Janowitz.[CN] 《卡里加利博士的小屋》 由卡尔·梅育以及汉斯·杰诺维兹 编的6场戏构成 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Lee, I want a retouched photograph.[JP] 修正して 真にしてくれ He Walked by Night (1948)
Hello. This is the fellow who just picked up the enlargement. I wasn't in your shop an hour ago.[JP] 1時間前に 拡大真もらった男だ Hollow Triumph (1948)
They showed that picture to the inmates of jails and prisons... to men with a wide acquaintance among the cat burglars and the violence boys.[JP] その男の真を 囚人たちに見せ... 泥棒や粗暴犯に 顔の広い者に見せ... He Walked by Night (1948)
I do not know why I write this letter, but I feel relief in knowing that you have not thought about me once.[CN] 我不知道为什么给你信 但我知道你从未从想过我时 我如释重负 Seduction (1929)
Sergeant Brennan wore out his shoes and his patience... going from police station to police station... checking photos until his eyes were blurry.[JP] ブレナン巡査は 靴も忍耐力もすり減らし... 警察署を回り... 目がかすむほど 真を調べた He Walked by Night (1948)
Writing.[CN] 作. Donnie Darko (2001)
Read what's written.[CN] 这里了什么你念 Episode #1.2 (2004)
With his picture, the only difference is instead of being[JP] 彼の真の違いはな... Hollow Triumph (1948)
Me, I did.[CN] Equals (2015)
Minus Nadia.[CN] Nadia The Dark... Whatever (2012)
It is taken out of a picture. - Who is?[JP] - 真屋が作ったんだ Scarlet Street (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library [Add to Longdo]
真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]
[しゃぞう, shazou] map (vs) [Add to Longdo]
[しゃほん, shahon] manuscript [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うつる, utsuru] aufgenommen_werden [Add to Longdo]
実的[しゃじつてき, shajitsuteki] realistisch [Add to Longdo]
[しゃせい, shasei] Skizzieren, Malen_nach_der_Natur, Zeichnen_nach_der_Natur [Add to Longdo]
[しゃしん, shashin] Fotografie, Foto, Aufnahme [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top