ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trait

T R EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trait-, *trait*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trait(n) คุณสมบัติ, See also: ลักษณะพิเศษ
trait(n) เส้นขีด
traitor(n) ผู้ทรยศ
traitorous(adj) ทรยศ, Syn. treacherous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trait(เทรท) n. ลักษณะเฉพาะ, อุปนิสัย, (ปากกา, ดินสอ) ขีดหนึ่ง, การสัมผัส, การแตะ, จำนวนเล็กน้อย., Syn. quality
traitor(เทร'เทอะ) n. ผู้ทรยศ, ผู้หักหลัง, See also: traitress, traitor ที่เป็นหญิง. traitorship n. traitorism n., Syn. betrayer
traitorous(เทร'เทอเริส) adj. ทรยศ, หักหลัง, ขายชาติ, ท ไม่ซื่อสัตย์, กบฏ., See also: traitorousness n. traitorously adv. -S., treacherous
traitress(เทร'เทรส) n. traitor (ดู) ที่เป็นหญิง
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
portrait(พอร์'เทรท, โพ'เทรท, -ทริท) n. ภาพถ่ายของคน, รูปคน, ภาพ, ภาพครึ่งตัว, รูป, รูปแกะสลัก
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ
portraitist(พอร์'เทรททิสทฺ, โพ'-, -ทริท-) n. นักเขียนภาพคน, นักถ่ายภาพคน, นักวาดรูปคน
portraiture(พอร์'ทริเชอะ, โพ-) n. ศิลปะในการวาดหรือถ่ายภาพคน, ภาพคน, รูปคน, การพรรณนา

English-Thai: Nontri Dictionary
trait(n) คุณลักษณะ, สันดาน, อุปนิสัย, ลักษณะเฉพาะ
traitor(n) คนทรยศ, คนหักหลัง, คนขายชาติ
traitorous(adj) ทรยศ, หักหลัง, ขายชาติ, เป็นกบฏ
traitress(n) หญิงทรยศ
portrait(n) รูปคน, ภาพครึ่งตัว, ภาพคน, รูปแกะสลัก
portraiture(n) การวาดภาพคน, รูปคน
strait(adj) เคร่งครัด, แคบ, เคร่งเครียด, คับแค้น
strait(n) ความเคร่งเครียด, ช่องแคบ, ความคับแค้น
straiten(vt) ทำให้แคบ, จำกัด, ทำให้เคร่งเครียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traitลักษณะสืบสายพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traitorผู้ทรยศ, กบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's face it, anybody will have traits that get on your nerves.มาคุยกันดีกว่า ความอดทนของทุกคน มีขีดจำกัด The Story of Us (1999)
These Amazonian tribesmen took on traits of the bugs that bit them.ฉันเจอข้อความเกี่ยวกับชาวเผ่าอเมซอน ที่ได้รับถ่ายทอดคุณสมบัติพิเศษจากพวกแมลงที่ต่อยพวกเขา Metamorphosis (2001)
Hey, did Hyun-seo describe any special traits of the sewer?นี่ ฮุนโซไม่ได้บอกลักษณะพิเศษของท่อน้ำเหรอ The Host (2006)
Spontaneous and slightly airheaded are both personality traits that you chose.เป็นธรรมชาติแล้วก็โง่หน่อยๆน่ะ เธอตั้งโปรแรกมเค้าเองนี่นา Absolute Boyfriend (2008)
That's a trait I inherited. I'd be the first to say it.นั้นคือนิสัยที่ผมได้รับ ผมหวังจะพูดมันเป็นคนแรก Bonfire of the Vanity (2008)
After all, isn't that a trait your people pride themselves on?ทั้งหมดนั้น ไม่ใช่คุณสมบัติที่คนทั่วไปจะภาคภูมิสินะ ? Never Been Marcused (2008)
What are the traits of a steamroller?อะไรคือลักษณะของรถบดถนนไอน้ำ.. Birthmarks (2008)
That's a trait to be admired, not mocked, man-whore.คุณสมบัติอันน่ายกย่องเลยละ อย่าเลียนแบบ ไอ้เสือผู้หญิง The Ugly Truth (2009)
And families take on the traits of their leaders.ครอบครัวจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้นำ Bloodline (2009)
We have some of the same physiological traits that whales, seals, and dolphins have.เด็ก ตำรวจ ทุกคน... หนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้ที่สำคัญ ที่สุดสำหรับผม กับ หลุยส์ คือไฮโดรโฟน... The Cove (2009)
One trait of this perpetrator's thinking is that he likes to lead us places.เป็นลักษณะเฉพาะความคิดของคนร้าย รายนี้เลยก็ว่าได้ Episode #1.7 (2009)
One trait of this perpetrator's thinking is that he likes to lead us places.ลักษณะพิเศษของความคิดของคนร้ายนี้คือ เขาชอบที่จะนำหน้าพวกเราไปก้าวหนึ่งเสมอ Episode #1.8 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traitHe has turned traitor.
traitHe turned traitor.
traitJapan has many distinctive traits.
traitThe man was branded as a traitor.
traitThe soldiers turned traitor.
traitThe traitor betrayed his country to the enemy.
traitThe traitor was deprived of his citizenship.
traitTwo traits of Americans are generosity and energy.
traitWe have a traitor among us.
traitWhat do you think are the racial traits of the Japanese?
traitWoman's intuition is clearly a valuable trait.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกลักษณ์(n) identity, See also: trait, Syn. ลักษณะเฉพาะ, Example: เดิมทีผู้หญิงไทยหน้าหวาน แต่ปัจจุบันนิยมไปเสริมจมูกให้เหมือนผู้หญิงเมืองนอก จนทำให้เอกลักษณ์บนใบหน้าเปลี่ยนไป, Thai Definition: ลักษณะที่เหมือนกัน หรือมีร่วมกัน, Notes: (อังกฤษ)
ลาย(n) trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai Definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น
ลาย(n) trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai Definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ใบเกิด[baikoēt] (n, exp) EN: birth certificate  FR: acte de naissance [ m ] ; certificat de naissance [ m ] ; extrait d'acte de naissance [ m ]
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม[bai sadaēng faem ātyākam] (n, exp) FR: extrait de casier judiciaire [ m ]
ใบถอนเงิน[bai thøn ngoen] (n, exp) FR: formulaire de retrait [ m ]
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำนาญ[bamnān] (n) EN: life pension ; pension  FR: pension [ f ] ; retraite [ f ]
เบี้ยบำนาญ[bīa bamnān] (n) EN: pension ; life pension  FR: pension [ f ] ; allocation de retraite [ f ]
เบิกเงิน[boēk ngoen] (v, exp) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal  FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
ฉายแสง[chāi saēng] (v, exp) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment  FR: traiter par irradiation
ช่องแคบ[chǿngkhaēp] (n) EN: straits ; channel  FR: détroit [ m ] ; défilé [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRAIT T R EY1 T
TRAITS T R EY1 T S
TRAITOR T R EY1 T ER0
TRAITORS T R EY1 T ER0 Z
TRAITOROUS T R EY1 T ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trait (n) trˈɛɪt (t r ei1 t)
traits (n) trˈɛɪts (t r ei1 t s)
traitor (n) trˈɛɪtər (t r ei1 t @ r)
traitors (n) trˈɛɪtəz (t r ei1 t @ z)
traitress (n) trˈɛɪtrɪs (t r ei1 t r i s)
traitorous (j) trˈɛɪtərəs (t r ei1 t @ r @ s)
traitresses (n) trˈɛɪtrɪsɪz (t r ei1 t r i s i z)
traitorously (a) trˈɛɪtərəsliː (t r ei1 t @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, ] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent #13,731 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] traitor; crafty and evil person; villain #13,788 [Add to Longdo]
汉奸[Hàn jiān, ㄏㄢˋ ㄐㄧㄢ, / ] traitor (to China) #15,721 [Add to Longdo]
卖国贼[mài guó zéi, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄟˊ, / ] traitor #38,835 [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] traitor #42,922 [Add to Longdo]
背叛者[bèi pàn zhě, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ ㄓㄜˇ, ] traitor #77,517 [Add to Longdo]
叛逆者[pàn nì zhě, ㄆㄢˋ ㄋㄧˋ ㄓㄜˇ, ] traitor #85,280 [Add to Longdo]
二鬼子[èr guǐ zi, ㄦˋ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] traitor; collaborator with the enemy #134,591 [Add to Longdo]
逆产[nì chǎn, ㄋㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] traitor's property; breech delivery #240,474 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakterzug { m }; Zug { m }; Eigenschaft { f }; Merkmal { n } | Charakterzüge { pl }; Züge { pl }; Eigenschaften { pl }; Merkmale { pl }trait | traits [Add to Longdo]
Gesichtszug { m }trait [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
画像[がぞう, gazou] (n) image; picture; portrait; (P) #97 [Add to Longdo]
屋;家[や, ya] (suf) (1) (usu. 屋) (See パン屋) (something) shop; (2) (usu. 屋, can be derog.) (See 殺し屋) somebody who sells (something) or works as (something); (3) (usu. 屋) (See 照れ屋) somebody with a (certain) personality trait; (n) (4) (usu. 家) house; (5) roof #1,042 [Add to Longdo]
特徴[とくちょう, tokuchou] (n) feature; trait; characteristic; pecularity; (P) #1,091 [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (n, n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) #1,733 [Add to Longdo]
肖像[しょうぞう, shouzou] (n, adj-no) portrait; (P) #4,331 [Add to Longdo]
瀬戸[せと, seto] (n) strait; channel; (P) #4,433 [Add to Longdo]
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P) #4,613 [Add to Longdo]
海峡[かいきょう, kaikyou] (n) channel (e.g. between two land masses); strait; (P) #6,482 [Add to Longdo]
全身[ぜんしん, zenshin] (n, adj-no) (1) whole (body); full-length (e.g. portrait); (adj-f) (2) (See 全身性) systemic; (P) #6,692 [Add to Longdo]
こだわり[kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) #9,749 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trait \Trait\, n. [F., fr. L. tractus, fr. trahere to draw. See
   {Trace}, v., and cf. {Tract} a region, {Trace} a strap,
   {Tret}.]
   [1913 Webster]
   1. A stroke; a touch.
    [1913 Webster]
 
       By this single trait Homer makes an essential
       difference between the Iliad and Odyssey. --Broome.
    [1913 Webster]
 
   2. A distinguishing or marked feature; a peculiarity; as, a
    trait of character.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly pronounced tr[=a], as in French, and still so
      pronounced to some extent in England.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trait
   n 1: a distinguishing feature of your personal nature

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 trait /tʀɛ/ 
  feature; trait

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top