ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wing

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wing-, *wing*, w
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
plowing(n) การไถพรวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wing(n) ปีก (นก, แมลง)
wing(n) ปีกเครื่องบิน
wing(n) ปีกอาคาร, Syn. ell, extension
wing(n) นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก, Syn. winger
wing(n) กลุ่มย่อย (ในองค์กรใหญ่), Syn. department, division, subdivision
wing(vi) เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน)
wing(vt) เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน)
wings(n) ปีกประดับของเครื่องแบบนักบิน, Syn. badge
winged(adj) สามารถบินได้เพราะมีปีก
winger(n) นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก, Syn. wing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wing(วิง) n. ปีก, ปีกนก, ปีกเครื่องบิน vt. ติดปีก, ทำให้บินได้, ขนส่งทางอากาศ vi. บิน -Phr. (under one's wing ภายใต้การคุ้มครองหรืออุปถัมภ์ของ), Syn. annex, fly
wing collarn. คอปกเสื้อตั้งตรง
wing commandern. นาวาอากาศโท
wing compassesn. วงเวียน
wing shootingn. การยิงสัตว์ที่บินอยู่กลางอากาศ
wing tipn. ปลายปีก
wingback(วิง'แบค) n. ปีกหลังทีมฟุตบอล, ตำแหน่งปีกหลังของกีฬาฟุตบอล
winged(วิงดฺ) adj. มีปีก, มีส่วนที่คล้ายปีก, รวดเร็ว, ว่องไว, สูง, ล่องลอย, กางปีก, ได้รับบาดเจ็บที่ปีกเจ็บที่แขน., See also: wingedly adv. wingedness n.
winglet(วิง'ลิท) n. ปีกเล็ก
wingman(วิง'เมิน) n. นักบิน, ผู้ขับขี่เครื่องบินสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
wing(n) ปีก, กองบินน้อย, บังโคลนรถ, ฉากข้างเวที, ฝ่าย, ซีก
wing(vt) ทำให้บินได้, ติดปีก, ต่อปีก, ยิงถูกปีก
winged(adj) มีปีก, กางปีก, รวดเร็ว, ว่องไว, ล่องลอย
bowing(n) การคำนับ, การโค้ง, การคารวะ
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง, ตังเม
DRAWING drawing room(n) ห้องรับแขก
drawing(n) การวาดภาพ, ภาพวาด, ภาพสเก็ต, แผนผัง, การลาก, การถอนเงิน, การจับฉลาก
following(adj) ที่ติดไป, ที่ตามมา, ที่สนับสนุน
knowing(adj) ฉลาด, รอบรู้, หลักแหลม
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ, อย่างเฉลียวฉลาด, อย่างรอบรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wing nutแป้นเกลียวปีก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wing, leftฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wing, rightฝ่ายขวา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wing; ala๑. กลีบคู่ข้าง๒. ปีก, ครีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wing wallwing wall, กำแพงปีก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go check the other wing.ไปตรวจฝั่งโน้น The Lawnmower Man (1992)
We were shipped off to Park Royal Prison... an old Victorian fortress where the most dangerous criminals were held... in the maximum-security wing.เราถูกส่งออก ไปยังเรือนจำ Park Royal ... ป้อมปราการที่เก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย อาชญากรอันตรายม? ในปีกการรักษาความปลอดภัยสูงสุด In the Name of the Father (1993)
All prison officers to vacate the wing.ทั้งหมดเจ้าหน้าที่เรือนจำ เพื่อละปีก In the Name of the Father (1993)
All officers vacate the wing!เจ้าหน้าที่ทั้งหมด ปีกละ! In the Name of the Father (1993)
Get a few drinks in 'em, you'd think it was them up there flapping their wings.เอาเครื่องดื่มบ้างไหม คุณคิดไหมว่า เขาบินขึ้นไปด้วยการกระพือปีก Squeeze (1993)
Bet you've flown just about everything with two wings.พนันว่าคุณต้องบินเหนือทุกๆสิ่ง ด้วยสองปีก Squeeze (1993)
There's a couple of chicken wings left.ยังมีปีกไก่เหลืออีกนะ Junior (1994)
So Andy took Tommy under his wing.ดังนั้นแอนดี้เอาทอมมี่ใต้ปีกของเขา The Shawshank Redemption (1994)
and noticed, for the first time how a woman's underclothing... barely touches her skin... how it rides on a cushion of air as she moves... how the silk floats about her body, brushing her flesh... like an angel's wings... and I understood how a woman must be touched.และเป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็น ว่าชุดชั้นในผู้หญิงมันแนบเนื้อ มันพริ้วไหวยามเธอเคลื่อนไหว Don Juan DeMarco (1994)
Waiter? One more plate of chicken wings over here.นี่บ๋อย ขอปีกไก่อีกที่นึงนะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
There's someone on the wing.มีคน... ...อยู่บนปีกเครื่องบิน Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Lifeless, beady eyes, clawed feet, huge grotesque wings. Even fangs.ดวงตาไร้ชีวิต นกมีหู หนูมีปีก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wingA bird can glide through the air without moving its wings.
wingA bird has wings.
wingA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
wingAn eagle's wings are more than one meter across.
wingBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
wingBirds fly with their wings.
wingBird's wings correspond to man's arms.
wingDon't worry about giving a speech at the wedding; you can just wing it when you get there.
wingIf had wings to fly, I could go to save her.
wingIf I had wings, I would fly to you.
wingIf I had wings to fly, I would go to save her.
wingIf I had wings to fly, I would have gone to save her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาวาอากาศโท(n) wing commander, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ยศทหารอากาศ สูงกว่านาวาอากาศตรี ต่ำกว่านาวาอากาศเอก
ขั้ว(n) pole, See also: wing, faction, group, cause, party, side, Syn. ด้าน, ฝ่าย, ข้าง, แบบ, Example: สองคนนี้เหมือนอยู่กันคนละขั้ว ไม่มีวันจะเข้ากันได้เลย, Count Unit: ขั้ว, ข้าง, Thai Definition: ข้างหรือฝ่ายนั้นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน
ปีก(n) wing, Example: มีนกหลายชนิดซึ่งมีปีกแต่ก็บินไม่ได้เช่นนกกระจอกเทศ นกกีวีเป็นต้น, Count Unit: ปีก, ข้าง, Thai Definition: อวัยวะสำหรับบินของนกหรือแมลง, ส่วนของสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ปีกเรือบิน
ปีกนก(n) wing, See also: bird's wing, Example: หัวหน้าหมู่บ้านนำสิ่งของไปทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ช้าง ม้า แก่นสน ยางสน ปีกนก นอแรด งาช้าง, Count Unit: ปีก, ข้าง, Thai Definition: อวัยวะสำหรับบินของนก
ปีกนก(n) wing, See also: wing of a bird, Example: วิธีแก้ปัญหาอาคารมีรอยแยกออกจากกันที่ดีที่สุดก็คือการทำปีกนกจากอาคารหนึ่งเข้าไปคลุมอีกอาคารหนึ่ง, Count Unit: ปีก, ข้าง, Thai Definition: ส่วนของหลังคาที่อยู่ใต้จั่ว
ปีกนก(n) wing, See also: wing of a bird, Example: วิธีแก้ปัญหาอาคารมีรอยแยกออกจากกันที่ดีที่สุดก็คือการทำปีกนกจากอาคารหนึ่งเข้าไปคลุมอีกอาคารหนึ่ง, Count Unit: ปีก, ข้าง, Thai Definition: ส่วนของหลังคาที่อยู่ใต้จั่ว
กระจกข้าง(n) wing mirror, See also: side mirror, Syn. กระจกข้างรถ, Example: การขับรถหลบอะไรควรมองกระจกข้างเป็นระยะด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[anchan] (n) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
อัญชันม่วงเข้ม[anchan muang khem] (n, exp) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
แบบแปลน[baēp plaēn] (n, exp) EN: drawing plan  FR: plan d'architecte [ m ]
บังโคลน[bangkhlōn] (n) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing  FR: garde-boue [ m ]
ช่างเย็บ[chang yep] (n) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker  FR: couturier [ m ] ; couturière [ f ] ; piqueur [ m ] ; piqueuse [ f ]
ชิงช้า[chingchā] (n) EN: swing  FR: balançoire [ f ] ; escarpolette [ f ] (vx)
ชิงช้าชาลี[chingchāchālī] (n) EN: Flower Swing
โดยเหตุที่[dōi hēt thī] (x) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of  FR: d'autant que
อึก[euk] (n) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound
ฟันซ้อน[fan søn] (n, exp) EN: tooth growing in front/behind another tooth

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wing
winge
wingo
wings
wing's
winged
winger
winget
wings'
wingard

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wing
wings
winged
winger
Wingate
wingers
winging
wing-nut
wingless
wingspan

WordNet (3.0)
wing(n) a movable organ for flying (one of a pair)
wing(n) one of the horizontal airfoils on either side of the fuselage of an airplane
wing(n) a stage area out of sight of the audience, Syn. offstage, backstage
wing(n) a unit of military aircraft
wing(n) a hockey player stationed in a forward position on either side
wing(n) (in flight formation) a position to the side and just to the rear of another aircraft
wing(n) a group within a political party or legislature or other organization that holds distinct views or has a particular function
wing(n) the wing of a fowl
wingback(n) (football) the person who plays wingback
wingback(n) (American football) the position of the offensive back who lines up behind or outside the end

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Wing

n. [ OE. winge, wenge; probably of Scand. origin; cf. Dan. & Sw. vinge, Icel. vængr. ] [ 1913 Webster ]

1. One of the two anterior limbs of a bird, pterodactyl, or bat. They correspond to the arms of man, and are usually modified for flight, but in the case of a few species of birds, as the ostrich, auk, etc., the wings are used only as an assistance in running or swimming. [ 1913 Webster ]

As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. Deut. xxxii. 11. [ 1913 Webster ]

☞ In the wing of a bird the long quill feathers are in series. The primaries are those attached to the ulnar side of the hand; the secondaries, or wing coverts, those of the forearm: the scapulars, those that lie over the humerus; and the bastard feathers, those of the short outer digit. See Illust. of Bird, and Plumage. [ 1913 Webster ]

2. Any similar member or instrument used for the purpose of flying. Specifically: (Zool.) (a) One of the two pairs of upper thoracic appendages of most hexapod insects. They are broad, fanlike organs formed of a double membrane and strengthened by chitinous veins or nervures. (b) One of the large pectoral fins of the flying fishes. [ 1913 Webster ]

3. Passage by flying; flight; as, to take wing. [ 1913 Webster ]

Light thickens; and the crow
Makes wing to the rooky wood. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Motive or instrument of flight; means of flight or of rapid motion. [ 1913 Webster ]

Fiery expedition be my wing. Shak. [ 1913 Webster ]

5. Anything which agitates the air as a wing does, or which is put in winglike motion by the action of the air, as a fan or vane for winnowing grain, the vane or sail of a windmill, etc. [ 1913 Webster ]

6. An ornament worn on the shoulder; a small epaulet or shoulder knot. [ 1913 Webster ]

7. Any appendage resembling the wing of a bird or insect in shape or appearance. Specifically: (a) (Zool.) One of the broad, thin, anterior lobes of the foot of a pteropod, used as an organ in swimming. (b) (Bot.) Any membranaceous expansion, as that along the sides of certain stems, or of a fruit of the kind called samara. (c) (Bot.) Either of the two side petals of a papilionaceous flower. [ 1913 Webster ]

8. One of two corresponding appendages attached; a sidepiece. Hence: (a) (Arch.) A side building, less than the main edifice; as, one of the wings of a palace. (b) (Fort.) The longer side of crownworks, etc., connecting them with the main work. (c) (Hort.) A side shoot of a tree or plant; a branch growing up by the side of another. [ Obs. ] (d) (Mil.) The right or left division of an army, regiment, etc. (e) (Naut.) That part of the hold or orlop of a vessel which is nearest the sides. In a fleet, one of the extremities when the ships are drawn up in line, or when forming the two sides of a triangle. Totten. (f) One of the sides of the stags in a theater. [ 1913 Webster ]

9. (Aeronautics) Any surface used primarily for supporting a flying machine in flight, especially the flat or slightly curved planes on a heavier-than-air aircraft which provide most of the lift. In fixed-wing aircraft there are usually two main wings fixed on opposite sides of the fuselage. Smaller wings are typically placed near the tail primarily for stabilization, but may be absent in certain kinds of aircraft. Helicopters usually have no fixed wings, the lift being supplied by the rotating blade. [ PJC ]

10. One of two factions within an organization, as a political party, which are opposed to each other; as, right wing or left wing. [ PJC ]

11. An administrative division of the air force or of a naval air group, consisting of a certain number of airplanes and the personnel associated with them. [ PJC ]


On the wing. (a) Supported by, or flying with, the wings another. --
On the wings of the wind, with the utmost velocity. --
Under the wing of, or
Under the wings of
, under the care or protection of. --
Wing and wing (Naut.), with sails hauled out on either side; -- said of a schooner, or her sails, when going before the wind with the foresail on one side and the mainsail on the other; also said of a square-rigged vessel which has her studding sails set. Cf. Goosewinged. --
Wing case (Zool.), one of the anterior wings of beetles, and of some other insects, when thickened and used to protect the hind wings; an elytron; -- called also wing cover. --
Wing covert (Zool.), one of the small feathers covering the bases of the wing quills. See Covert, n., 2. --
Wing gudgeon (Mach.), an iron gudgeon for the end of a wooden axle, having thin, broad projections to prevent it from turning in the wood. See Illust. of Gudgeon. --
Wing shell (Zool.), wing case of an insect. --
Wing stroke, the stroke or sweep of a wing. --
Wing transom (Naut.), the uppermost transom of the stern; -- called also main transom. J. Knowles.
[ 1913 Webster ]

Wing

v. t. [ imp. & p. p. Winged p. pr. & vb. n. Winging. ] 1. To furnish with wings; to enable to fly, or to move with celerity. [ 1913 Webster ]

Who heaves old ocean, and whowings the storms. Pope. [ 1913 Webster ]

Living, to wing with mirth the weary hours. Longfellow. [ 1913 Webster ]

2. To supply with wings or sidepieces. [ 1913 Webster ]

The main battle, whose puissance on either side
Shall be well winged with our chiefest horse. Shak. [ 1913 Webster ]

3. To transport by flight; to cause to fly. [ 1913 Webster ]

I, an old turtle,
Will wing me to some withered bough. Shak. [ 1913 Webster ]

4. To move through in flight; to fly through. [ 1913 Webster ]

There's not an arrow wings the sky
But fancy turns its point to him. Moore. [ 1913 Webster ]

5. To cut off the wings of or to wound in the wing; to disable a wing of; as, to wing a bird; also, [ fig. ] to wound the arm of a person. [ 1913 Webster +PJC ]


To wing a flight, to exert the power of flying; to fly.
[ 1913 Webster ]

Winged

a. 1. Furnished with wings; transported by flying; having winglike expansions. [ 1913 Webster ]

2. Soaring with wings, or as if with wings; hence, elevated; lofty; sublime. [ R. ] [ 1913 Webster ]

How winged the sentiment that virtue is to be followed for its own sake. J. S. Harford. [ 1913 Webster ]

3. Swift; rapid. “Bear this sealed brief with winged haste to the lord marshal.” Shak. [ 1913 Webster ]

4. Wounded or hurt in the wing. [ 1913 Webster ]

5. (Bot.) Furnished with a leaflike appendage, as the fruit of the elm and the ash, or the stem in certain plants; alate. [ 1913 Webster ]

6. (Her.) Represented with wings, or having wings, of a different tincture from the body. [ 1913 Webster ]

7. Fanned with wings; swarming with birds. “The winged air darked with plumes.” Milton. [ 1913 Webster ]

Winger

n. (Naut.) One of the casks stowed in the wings of a vessel's hold, being smaller than such as are stowed more amidships. Totten. [ 1913 Webster ]

Wingfish

n. (Zool.) A sea robin having large, winglike pectoral fins. See Sea robin, under Robin. [ 1913 Webster ]

Wing-footed

a. 1. Having wings attached to the feet; as, wing-footed Mercury; hence, swift; moving with rapidity; fleet. Drayton. [ 1913 Webster ]

2. (Zool.) (a) Having part or all of the feet adapted for flying. (b) Having the anterior lobes of the foot so modified as to form a pair of winglike swimming organs; -- said of the pteropod mollusks. [ 1913 Webster ]

Wing-handed

a. (Zool.) Having the anterior limbs or hands adapted for flight, as the bats and pterodactyls. [ 1913 Webster ]

Wing it

v. i. To perform an act, such as to give a speech, without the usual preparation. To improvise or ad-lib. [ 1913 Webster ]

Wing-leaved

a. (Bot.) Having pinnate or pinnately divided leaves. [ 1913 Webster ]

Wingless

a. Having no wings; not able to ascend or fly. [ 1913 Webster ]


Wingless bird (Zool.), the apteryx.
[ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] wing #5,747 [Add to Longdo]
翅膀[chì bǎng, ㄔˋ ㄅㄤˇ,  ] wing #8,664 [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, ] wing #12,346 [Add to Longdo]
机翼[jī yì, ㄐㄧ ㄧˋ,   /  ] wing (of aircraft) #28,300 [Add to Longdo]
边锋[biān fēng, ㄅㄧㄢ ㄈㄥ,   /  ] wing; wing forward #35,823 [Add to Longdo]
无翅[wú chì, ㄨˊ ㄔˋ,   /  ] wingless [Add to Longdo]
翅展[chì zhǎn, ㄔˋ ㄓㄢˇ,  ] wingspan [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, ] wings of birds; legs of animals [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fittich { f } | jdn. unter seine Fittiche nehmenwing | to take someone under one's wing [Add to Longdo]
Flügel { m } | Flügel { pl } | mit den Flügeln schlagenwing | wings | to beat its wings; to flap its wings [Add to Longdo]
Flügelmutter { f } [ techn. ]wing nut [Add to Longdo]
Flügelschraube { f } [ techn. ]wing screw; winged screw [Add to Longdo]
Ohrensessel { m }wing chair [Add to Longdo]
Schlafittchen { n } (Rockschoß)wing feather [Add to Longdo]
Tragfläche { f }wing panel [Add to Longdo]
Tragwerk { n } | Tragwerke { pl }wing unit | wing units [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
作成[さくせい, sakusei] (n, vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) #113 [Add to Longdo]
[つぎ, tsugi] (n, adj-no) (1) next; following; subsequent; (2) stage; station; (P) #226 [Add to Longdo]
[み, mi] (n-suf, n) looking; viewing #266 [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) #313 [Add to Longdo]
[たか(P);だか, taka (P); daka] (suf) (1) (abbr) (See 高等学校) High (abbreviation of "High School" following a school's name); (pref) (2) (See 高レベル) high- #331 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P) #493 [Add to Longdo]
卒業[そつぎょう, sotsugyou] (n, vs, adj-no) (1) graduation; completion (e.g. of a course); (2) (col) outgrowing something; moving on; (P) #706 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
シャドーイング[しゃどーいんぐ, shado-ingu] shadowing [Add to Longdo]
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program [Add to Longdo]
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top