ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寫-, *寫*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寫, xiě, ㄒㄧㄝˇ] to write; to draw, to sketch; to compose
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  舄 [, ㄒㄧˋ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiě, ㄒㄧㄝˇ, / ] to write, #439 [Add to Longdo]
写作[xiě zuò, ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] writing; written works, #5,587 [Add to Longdo]
填写[tián xiě, ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] to fill in a form; to write data in a box (on a questionnaire or web form), #7,428 [Add to Longdo]
描写[miáo xiě, ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] to describe; to depict; to portray, #8,498 [Add to Longdo]
编写[biān xiě, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ, / ] compile, #8,685 [Add to Longdo]
书写[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] to write, #9,164 [Add to Longdo]
写信[xiě xìn, ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ, / ] to write a letter, #9,939 [Add to Longdo]
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, / ] portrait; describe sth accurately, #10,070 [Add to Longdo]
撰写[zhuàn xiě, ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] write; compose, #10,372 [Add to Longdo]
写给[xiě gěi, ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ, / ] write to sb, #12,669 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Haven't I just shown you here... what my firm exports to the Balkans?[CN] 難道你沒有看到這的... 我公司出口到 巴爾幹地區的商品嗎? Grand Hotel (1932)
I don't know why you shouldn't write that book around me.[CN] 我不明白你為什麼不為我劇本 Applause (1929)
Will you just stop fussing and write to her?[CN] 你能少廢話趕緊給她信嗎? Applause (1929)
This initial, this D![CN] 這個首字母... 大 "D"... Les Visiteurs du Soir (1942)
Did you write me that letter or not?[CN] 你給沒給我那封信? Grand Hotel (1932)
I have no idea of the letters that I write.[CN] 我根本不知道我過這封信. Grand Hotel (1932)
Now you sit right down here and write her a little letter.[CN] 那現在你趕緊坐下來封信給她 Applause (1929)
The fact is I got Lou working on a book now... called "The Boarding School Girls".[CN] 情況是這樣的,我買斷了Lou正在的一個劇本 名字叫做"寄宿學校的女孩" Applause (1929)
When I was sick for four weeks... you wrote me a letter telling me I'd be discharged... if I were sick any longer.[CN] 當我病了四個星期的時候... 你信告訴我, 如果我病還不好... 就要解雇我. Grand Hotel (1932)
What's written is written![CN] 白紙黑字已被 Les Visiteurs du Soir (1942)
I wrote it.[CN] Madame Bovary (1969)
As a great poet once wrote:[CN] 一位偉大的詩人曾經過 「讓我們拯救我們的心靈」 À Nous la Liberté (1931)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top