ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

highlight

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -highlight-, *highlight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highlight(vt) เน้น, Syn. emphasize
highlighter(n) ปากกาสำหรับเน้นข้อความเพื่อให้เห็นเด่นชัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
highlight(ไฮ'ไลทฺ) vt. เน้น, ทำให้เด่น, ฉายแสงจ้าไปที่. n. เหตุการณ์ที่สำคัญ, บริเวณที่มีแสงสว่างจ้าที่สุดบนเวที, Syn. core, crux

English-Thai: Nontri Dictionary
highlight(n) เหตุการณ์สำคัญ, จุดสำคัญ, บริเวณที่จ้าที่สุด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Highlighter[123] (n) 123

WordNet (3.0)
highlight(n) the most interesting or memorable part, Syn. high spot
highlight(n) an area of lightness in a picture, Syn. highlighting
highlight(v) apply a highlighter to one's cheeks or eyebrows in order to make them more prominent
highlighter(n) a cosmetic used to highlight the eyes or cheekbones
highlighter(n) a fluorescent marker used to mark important passages in a text
foreground(v) move into the foreground to make more visible or prominent, Syn. play up, highlight, spotlight, Ant. play down, background

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
highlight

v. t. 1. To emphasize or call attention to, by moving into the foreground or otherwise making more prominent.
Syn. -- foreground, spotlight, play up. [ WordNet 1.5 ]

2. To make (part of a text or image) more prominent, especially by making it of a lighter hue or of a different color than the remaining part. [ PJC ]

highlight

n. The part of an image that has the most intense light. [ PJC ]

2. The most memorable or enjoyable part; -- of events or activities; as, the highlight of our trip was the tour of the Vatican. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gone. I'm laughing. This is the highlight of my semester.ผมตายแน่ โดนไล่ออก เป็นจุดผันผวนของเทอมเลย Punchline (1988)
I thought it was the fireworks the explosions the highlights.ผมคิดว่ามันเป็นพลุลูกใหญ่ การปะทุ แสงสาดจ้าไปทุกที่ Dark Harbor (1998)
She could use some mascara and some serious highlights... but she's not completely unfortunate looking.ถ้าเธอปัดมาสคาร่ากับทำไฮไลท์เสียหน่อยนะ เธอก็ดูไม่เลวหรอก Legally Blonde (2001)
- the social highlight of the season. - Of the season?คนดังของสังคมในช่วงฤดูนี้ / ช่วงฤดูนี้เหรอ? The Notebook (2004)
It's time for tonight's highlight, the slave emancipation!นี่คือ ไฮไลท์ ของงานนี้ การปลดปล่อยทาส! 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
- I'll just highlight my favorite part. - Wonderful.เดี๋ยวฉันจะขีดตรงที่สรุปเอาไว้เลย Red Eye (2005)
Sorry, but what's with the highlights?- โทษที แต่สีผมนั่นอะไร There's Something About Harry (2007)
HIGHLIGHT INTEGRITY, เด่นที่ความมั่งคง Poison Ivy (2007)
With ten percent you have your chest waxed and highlights. You're sorted.ค่านายหน้า 10 เปอร์เซนต์มันไม่พอหรือไง Goal II: Living the Dream (2007)
Only the highlightsแค่ตอนที่สำคัญเท่านั้นเอง My Blueberry Nights (2007)
Because something as simple as pizza night is the highlight of my week.เพราะมีอะไรบ้างอย่างที่ทำให้ ผมเผ้ารอให้ถึงคืนแห่งพิซซ่า All in the Family (2008)
RIGHT NOW I JUST NEED YOU TO HIGHLIGHT A 10-MILE RADIUS AROUND THIS POINT.และเขาฆ่าอัตตลักษณ์ไปแล้ว Normal (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
highlightI'd like to hear about black magic. I was only told the highlights in the academy, and it interests me.
highlightSpoilers ahead! If you don't mind that then read after highlighting (colour inverting).

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
highlight
highlights
highlighted
highlighting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
highlight
highlights
highlighted
highlighting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折子戏[zhé zi xì, ㄓㄜˊ ㄗ˙ ㄒㄧˋ,    /   ] highlights from opera #60,910 [Add to Longdo]
挑染[tiāo rǎn, ㄊㄧㄠ ㄖㄢˇ,  ] highlight (hair); partial hair dye [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhepunkt { m } | Höhepunkte { pl }highlight | highlights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent #188 [Add to Longdo]
強調[きょうちょう, kyouchou] (n, vs) emphasis; highlight; stress; stressed point; (P) #4,855 [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) #6,529 [Add to Longdo]
総集編[そうしゅうへん, soushuuhen] (n) highlights; summary; compilation #9,016 [Add to Longdo]
アクセント[akusento] (n) (1) accent (in language); (2) stress; highlight; accent; (P) #10,593 [Add to Longdo]
ドラッグ[doraggu] (n) (1) drag; (n, vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) { comp } to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P) #13,102 [Add to Longdo]
ハイライト[hairaito] (n) highlight; (P) #16,627 [Add to Longdo]
ハイライト版[ハイライトばん, hairaito ban] (n) highlight halftone [Add to Longdo]
メッシュ(P);メシュ[messhu (P); meshu] (n, adj-no) (1) mesh; (2) (メッシュ only) highlight in the hair (fre [Add to Longdo]
圧巻(P);圧観(iK)[あっかん, akkan] (n) highlight; best part; masterpiece; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強調[きょうちょう, kyouchou] highlight [Add to Longdo]
強調表示[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs) [Add to Longdo]
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter [Add to Longdo]
顕示性[けんじせい, kenjisei] highlighting [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top