ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cape

K EY1 P   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cape-, *cape*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cape[N] เสื้อคลุมไม่มีแขน
cape[N] แหลม, See also: ส่วนของผืนดินที่ยื่นเข้าไปในน้ำ, Syn. headland, point, foreland
caper[VI] กระโดดไปรอบๆ อย่างสนุกสนาน, Syn. frisk, gambol
caper[N] การกระโดดอย่างสนุกสนาน, Syn. prank, trick, escapade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cape(เคพ) n. แหลม,ผ้าคลุมไหล่, See also: caped adj. ดู cape
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip,prank,frolic
capercailzie(แคพเพอเคล'ยี,-ซี) n. ไก่ขนาดใหญ่ ###S. caperdaillie
caperdaillie(แคพเพอเคล'ยี,-ซี) n. ไก่ขนาดใหญ่ ###S. capercailzie
capeskin(เคพ'สคิน) n. หนังแกะหรือหนังลูกแกะที่ใช้ทำถุงมือ
cityscapen. ทิวทัศน์ของเมือง
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
escape characterอักขระหลีกตัวอักขระบนแป้นพิมพ์ที่เมื่อกดแล้ว ทำให้ตัวอักขระอื่น ๆ ที่ตามมา ต้องแปลความต่างไป จากตัวอักขระที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง เช่น จะใช้อักขระหลีก เพื่อกำหนดความหมายว่า ตัวอักขระที่จะใช้ต่อไปนั้น จะต้องใช้รหัสแปลความแตกต่างไปจากรหัสแปลความที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ หรืออาจจะถือว่า อักขระเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นอักขระเพื่อการควบคุมเท่านั้น เป็นต้น
escape keyแป้นหลีกเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (บนแป้นมักจะมี ESC) มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escapementn. เฟืองแกว่ง, การหนี,วิธีการหนี

English-Thai: Nontri Dictionary
cape(n) ผ้าคลุมไหล่,แหลม
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
caper(vi) กระโดดโลดเต้น,กระโดดเล่น
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
FIRE fire escape(n) ทางหนีไฟ,บันไดหนีไฟ
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ
scapegoat(n) แพะรับบาป,คนรับเคราะห์
seascape(n) ทิวทัศน์ท้องทะเล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the high capes and the great brown mountains.และเสื้อคลุมสูง และเทือกเขาสีน้ำตาลที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
More for a laugh, I said "We should have us gas capes on.เราควรจะมีเราเสื้อคลุมก๊าซ มีฝนตกกระสุน How I Won the War (1967)
I said "We should have us umbrellas and gas capes, boys.ฉันบอกว่าเราควรจะมีเราร่ม และเสื้อคลุมก๊าซเด็กชาย มีฝน ตกกระสุน How I Won the War (1967)
If they can't swim here they'll be glad to swim at the beaches of Cape Cod, the Hamptons, Long Island.ถ้าว่ายนํ้าที่นี่ไม่ได้... คนเขาก็ไปว่ายกันที่หาดเคปคอด เเฮมป์ตันส์ หรือลองไอส์เเลนด์ Jaws (1975)
When I was 12 years old, my father got me a boat and I went fishing off of Cape Cod.ตอนผมอายุ 12 พ่อผมซื้อเรือให้ผม เเล้วพาผมไปตกปลานอกเคป คอด Jaws (1975)
I heard it on the news. I heard it on the Cape station.ฉันได้ยินข่าว ได้ยินจากสถานีเคปด้วย Jaws (1975)
If he is a rogue, and there's any truth to territoriality at all we got a good chance of spotting him between Cape Scott and South Beach.ถ้ามันเป็นพันธุ์โร้ก เเละเรื่องการจองอาณาเขตเป็นจริง... เรามีโอกาสเห็นมัน ระหว่างเคปสก็อตกับเช้าท์บีช Jaws (1975)
The London papers have arrived from the Cape.นสพ.ลอนดอนส่งมา จากเคปแล้วครับ Gandhi (1982)
And I've been... bleeding for this caper, been cultivating this son of a bitch for two years.และฉันอดใจรอไอลูกหมา นี่แทบไม่ไหวแล้ว Goodfellas (1990)
Listen, I did my caper. He owes me. Everybody's flashing their stuff.ฟังนะ ฉันทำหน้าแล้ว เขาติดหนี้ฉัน คนอื่นๆซื้อของกันหรูหรา Goodfellas (1990)
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ Contact (1997)
She's feeling the same thing they felt at the Cape.มันดูดีที่นี่ เธอรู้สึกในสิ่งเดียวกัน พวกเขารู้สึกว่าที่แหลม Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capeThursday Island is situated in the Torres Strait between Australia's northernmost Cape York and New Guinea.
capeAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
capeI'm going to be singing a capella at a friend's wedding ceremony.
capeThere a cape pushes out into the sea.
capeCape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.
capeThe ship sailed around the cape.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลม[N] cape, See also: peninsula, Syn. คาบสมุทร
แหลม[N] peninsula, See also: cape, promontory, headland, Syn. คาบสมุทร, Example: พายุโซนร้อนได้ก่อตัวขึ้นในแถบปลายแหลมญวนบริเวณหมู่เกาะปูลูกองดอร์, Thai definition: แผ่นดินหรือภูเขาที่ยื่นล้ำออกไปในทะเลหรือมหาสมุทร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาก[n.] (chāk) EN: scenery ; landscape   
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak   FR: s'échapper
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
จิตรกรรมภูมิทัศน์[n. exp.] (jittrakam phūmithat) EN: landscape art   
แคล้ว[v.] (khlaēo) EN: miss ; escape ; avoid   FR: éviter
ข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้[n. exp.] (khøkamnot hai sitthi bøk loēk sanyā dāi) EN: cancellation clause ; escape clause   
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
แหลม[n.] (laēm) EN: cape ; peninsula   FR: cap [m] ; péninsule [f]
เล็ดลอด[v.] (letløt) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate   FR: s'esquiver ; s'échapper

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPE    K EY1 P
CAPER    K EY1 P ER0
CAPEL    K EY1 P AH0 L
CAPEK    K AE1 P IH0 K
CAPEN    K EY1 P AH0 N
CAPED    K EY1 P T
CAPES    K EY1 P S
CAPECI    K AH0 P EH1 CH IY0
CAPECE    K AH0 P IY1 S
CAPELL    K AA0 P EY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cape    (n) kˈɛɪp (k ei1 p)
Capel    (n) kæpˈɛl (k a p e1 l)
caper    (v) kˈɛɪpər (k ei1 p @ r)
capes    (n) kˈɛɪps (k ei1 p s)
capers    (v) kˈɛɪpəz (k ei1 p @ z)
capered    (v) kˈɛɪpəd (k ei1 p @ d)
capering    (v) kˈɛɪpərɪŋ (k ei1 p @ r i ng)
Cape Town    (n) kˈɛɪp-taun (k ei1 p - t au n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] cape (geog.), #22,481 [Add to Longdo]
戏弄[xì nòng, ㄒㄧˋ ㄋㄨㄥˋ, / ] caper; jest, #32,910 [Add to Longdo]
栀子[zhī zi, ㄓ ㄗ˙, ] cape jasmine (Gardenia jasminoides), #37,463 [Add to Longdo]
海角[hǎi jiǎo, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄠˇ, ] cape, #39,815 [Add to Longdo]
开普敦[Kāi pǔ dūn, ㄎㄞ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄣ, / ] Cape Town (city in South Africa), #54,883 [Add to Longdo]
好望角[Hǎo wàng Jiǎo, ㄏㄠˇ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄠˇ, ] Cape of Good Hope, #63,650 [Add to Longdo]
佛得角[Fó dé jiǎo, ㄈㄛˊ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄠˇ, ] Cape Verde, #71,390 [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, ] cape, #156,541 [Add to Longdo]
肯尼迪角[Kěn ní dí jiǎo, ㄎㄣˇ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄠˇ, ] Cape Kennedy (Florida), US space launch site, #725,827 [Add to Longdo]
卡纳维拉尔角[Kǎ nà wéi lā ěr jiǎo, ㄎㄚˇ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄌㄚ ㄦˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] Cape Canaveral [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umhang {m} | Umhänge {pl}cape | capes [Add to Longdo]
Kapverdensturmtaucher {m} [ornith.]Cape Verde Shearwater [Add to Longdo]
Kapverdensturmvogel {m} [ornith.]Cape Verde Petrel [Add to Longdo]
Kaptölpel {m} [ornith.]Cape Gannet [Add to Longdo]
Kapscharbe {f} [ornith.]Cape Cormorant [Add to Longdo]
Fahlente {f} [ornith.]Cape Teal [Add to Longdo]
Kaplöffelente {f} [ornith.]Cape Shoveller [Add to Longdo]
Kapgeier {m} [ornith.]Cape Vulture [Add to Longdo]
Kapfrankolin {m} [ornith.]Cape Francolin [Add to Longdo]
Kaptriel {m} [ornith.]Cape Dikkop [Add to Longdo]
Kapuhu {m} [ornith.]Cape Eagle Owl [Add to Longdo]
Großspornpieper {m} [ornith.]Cape Longclaw [Add to Longdo]
Kapstelze {f} [ornith.]Cape Wagtail [Add to Longdo]
Kapbülbül {m} [ornith.]Cape Bulbul [Add to Longdo]
Kapfelsenspringer {m} [ornith.]Cape Rockjumper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
とんずら[, tonzura] (n,vs) (sl) fleeing; escape [Add to Longdo]
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling [Add to Longdo]
アカペラ[, akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita [Add to Longdo]
アフリカ水牛[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer) [Add to Longdo]
インバネス[, inbanesu] (n) Inverness (e.g. coat, cape) [Add to Longdo]
エスケープ[, esuke-pu] (n,vs) escape [Add to Longdo]
エスケープクローズ[, esuke-pukuro-zu] (n) escape clause [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[, esuke-pushi-kuensu] (n) {comp} escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[, esuke-pushi-kensu] (n) {comp} escape sequence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エスケープ[えすけーぷ, esuke-pu] escape [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements [Add to Longdo]
ネットスケープ[ねっとすけーぷ, nettosuke-pu] Netscape [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]
字送り点[じおくりてん, jiokuriten] escapement point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cape \Cape\ (k[=a]p), n. [F. cap, fr. It. capo head, cape, fr.
   L. caput heat, end, point. See {Chief}.]
   A piece or point of land, extending beyond the adjacent coast
   into the sea or a lake; a promontory; a headland.
   [1913 Webster]
 
   {Cape buffalo} (Zool.) a large and powerful buffalo of South
    Africa ({Bubalus Caffer}). It is said to be the most
    dangerous wild beast of Africa. See {Buffalo}, 2.
 
   {Cape jasmine}, {Cape jessamine}. See {Jasmine}.
 
   {Cape pigeon} (Zool.), a petrel ({Daptium Capense}) common
    off the Cape of Good Hope. It is about the size of a
    pigeon.
 
   {Cape wine}, wine made in South Africa [Eng.]
 
   {The Cape}, the Cape of Good Hope, in the general sense of
    the southern extremity of Africa. Also used of Cape Horn,
    and, in New England, of Cape Cod.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cape \Cape\, v. i. (Naut.)
   To head or point; to keep a course; as, the ship capes
   southwest by south.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cape \Cape\, n. [OE. Cape, fr. F. cape; cf. LL. cappa. See
   {Cap}, and cf. 1st {Cope}, {Chape}.]
   A sleeveless garment or part of a garment, hanging from the
   neck over the back, arms, and shoulders, but not reaching
   below the hips. See {Cloak}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cape \Cape\, v. i. [See {Gape}.]
   To gape. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster] Capel

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cape
   n 1: a strip of land projecting into a body of water [syn:
      {cape}, {ness}]
   2: a sleeveless garment like a cloak but shorter [syn: {cape},
     {mantle}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAPE
     Computer Applications in Production and Engineering (conference,
 IFIP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top