ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

横向き

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -横向き-, *横向き*
Japanese-English: EDICT Dictionary
横向き[よこむき, yokomuki] (n) turning sideways; landscape orientation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I lie on my side.横向きに寝る。
Is 'snoring' less likely if you sleep on your side?横向きに寝ると「いびき」をかきにくい?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sideways.[JA] 横向き The Ghost of Harrenhal (2012)
I'll put her on her side. Do you wanna hold her back? -Yeah.[JA] 横向きにさせるよ 押さえて Phoenix (2009)
You're holding that thing sideways.[JA] 横向きに構えたら 当たらないし Pilot (2011)
Lay on your side.[JA] 横向きになって Andron (2015)
- Roll him over, roll him over.[JA] 横向きにしろ Chappie (2015)
The girl was pulled beside him, dragged sideways.[JA] 犯人は少女を 横向きに引きずっていた The Reichenbach Fall (2012)
In case things go sideways.[JA] 場合は、物事は横向きに行きます。 Kong: Skull Island (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top