Search result for

คาบสมุทร

(32 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาบสมุทร-, *คาบสมุทร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาบสมุทร[N] peninsula, Syn. แหลม, Example: เมืองนครศรีธรรมราชมีเส้นทางข้ามคาบสมุทรผ่านช่องเขามายังเมืองตรังซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งทะเลตะวันตก, Count unit: คาบสมุทร, Thai definition: แหลมใหญ่ที่ยื่นออกไปในทะเล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาบสมุทรน. ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมเกือบรอบ ตามปรกติมักต่อเนื่องกับผืนแผ่นดินใหญ่เป็นคอคอด หรือยื่นยาวออกไปในทะเล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balkan Peninsulaคาบสมุทรบอลข่าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I truly believe they will, and soon. Andalusia, the Iberian Peninsula. Mm.ฉันเชื่อว่าพวกเขาจะเชื่อในเร็วๆนี้ อันดาลูเซีย คาบสมุทรไอบีเรียน ปลายศตวรรษที่ 9 ใช่ไหม ช่างมันเถอะ Hitting the Ground (2010)
The Malay peninsula,แถบคาบสมุทรมลายู.. Guadalcanal/Leckie (2010)
He scattered them across the seas, where their bodies could not be found.เอาร่างพวกเขากระจายไว้ ในหลายคาบสมุทร ในที่ๆไม่มีใครจะหาร่างพวกเขาพบ As I Lay Dying (2011)
Uh, how about the genocide in the Balkans?แล้วถ้าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในคาบสมุทรบอลข่านล่ะ? Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Japan and Portugal. They want Pescadores, Liaodong peninsula and Macau.ก็ต้องการหมู่เกาะเพสคาโดเรส คาบสมุทรเหลียวตงและมาเก๊า 1911 (2011)
I thwarted his plan of taking over the Eastern Seaboard.ฉันทำลายแผนการยึดครอง คาบสมุทรตะวันออกของเขา A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
They say the storm cloud passed Korea by yesterday.พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีเมฆมากผ่านทางคาบสมุทร Han Episode #1.15 (2011)
If we show any signs of retaliation, then the US... will not offer its assistance with future security issues.ถ้าเราตอบโต้ด้วยกำลังทหาร เมื่อถึงเวลาที่จะรวมชาติ ในคาบสมุทรเกาหลีเข้าด้วยกัน สัญญาร่วมระหว่างเกาหลี ญี่ปุ่นและ อเมริกาจะถูกยกเลิก Episode #1.1 (2011)
That's what I said, Charles II. As fine a ship as ever sailed the seven seas.ก็ชาร์ลส์ที่ 2 แหละ เรือดีที่สุดในเจ็ดคาบสมุทร The Adventures of Tintin (2011)
South Asia and the Korean peninsula.เอเชียใต้และคาบสมุทรเกาหลี Red Dawn (2012)
Iraq. Afghanistan. The Balkans.อิรัก อัฟกานิสถาน คาบสมุทร บอลข่าน มันชื่อคุณ. Jack Reacher (2012)
Kind of got into a spot of trouble on a story we were both covering in the Balkans, and he put the rivalry aside and spent three days helping me out of a bad situation.เริ่มมันเริ่มตรงนี้แหละ เราแข่งกันทำข่าวเรื่องปัญหาคาบสมุทรบอลข่าน แต่แล้วจู่ๆเขาก็ทิ้งเรื่องแข่งขัน ใช้เวลา 3 วัน Event Horizon (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาบสมุทร[n.] (khāpsamut) EN: peninsula   FR: péninsule [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Indochina[N] แหลมอินโดจีน, See also: คาบสมุทรอินโดจีน
Jutland[N] คาบสมุทรจัตแลนด์ที่อยู่ในเดนมาร์กและเยอรมนีตอนเหนือ, Syn. Jylland
Malay Peninsula[N] คาบสมุทรหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
peninsula[N] คาบสมุทร, See also: แหลม, Syn. foreland, cape, headland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
asia minorคาบสมุทรในเอเชียตะวันตกระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
chersonese(เคอ'ซะนีซ) n. คาบสมุทร
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le
malaya(มะเล'ยะ) n. คาบสมุทรมลายู
peninsula(พะนิน'ซิลละ) n. คาบสมุทร,แหลมที่ยื่นไปในทะเล., See also: peninsular adj. peninsularism n. peninsularity n.
sevenseasn. เจ็ดคาบสมุทร,มหาสมุทรทั้ง 7 แห่ง, Syn. Seven Seas
tokay(โทเค') n. ตุ๊กแกจำพวก Gecko gecko พบในคาบสมุทรมลายู,เหล้าองุ่นขาวอย่างแรงและหวานของแคลิฟฟอร์เนีย, Syn. gecko

English-Thai: Nontri Dictionary
peninsula(n) คาบสมุทร
peninsular(adj) เกี่ยวกับคาบสมุทร
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
半島[はんとう, hantou] (n) คาบสมุทร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top