Search result for

แจว

(43 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจว-, *แจว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจว[N] oar, See also: long oar, paddle, scull, Example: เมื่อจวนถึงโค้งพวกเขาจะวิ่งพล่านโดดเข้าเหนี่ยวด้ามแจวพุ้ยน้ำอุตลุตเพื่อให้แพออกจากร่อง, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน ขนาดยาวกว่าพาย ใช้หูแจวคล้องเข้ากับหลักแจว
แจว[V] run away, See also: escape, flee, skip, Syn. หนี, เผ่นหนี, วิ่งหนี, Example: การต่อสู้ยังไม่ทันเริ่มเขาก็แจวเสียแล้ว, Thai definition: รีบหนีไป
แจว[V] row, See also: scull, Example: เขาแจวเรือมาจากอยุธยาค่ำไหนก็นอนนั่น, Thai definition: เอาแจวพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
แจวเรือ[V] row, See also: scull, Example: เขาต้องแจวเรือรับส่งคนทั้งสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่ออกเรียนใหม่ๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แจวน. เครื่องมือสำหรับพุ้ยนํ้าให้เรือเคลื่อนไป ลักษณะคล้ายพาย แต่ด้ามยาวเรียว โคนด้ามมีที่จับเรียกว่า หมวกแจว มีหูแจวคล้องแจวเข้ากับหลักแจวซึ่งปักอยู่ที่ไม้กระดานเรียกว่า เต่า.
แจวก. เอาแจวพุ้ยนํ้าให้เรือเคลื่อนไป
แจวรีบหนีไป เช่น แจวอ้าว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only reason I'm hopping this crappy tub is because there's a gentleman I want to meetเหตุผลเดียวที่ผมขึ้นเรือแจวลำน้ำ เพราะอยากเจอหน้าสุภาพบุรุษคนหนึ่ง The Legend of 1900 (1998)
With a strange hitchhiker?กับคนแจวเรือแปลกหน้าเนี่ยนะ The Fog (2005)
Love, that is a dinghy.นั่นมันเรือแจว เรือของข้า มันยิ่งใหญ่ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
There's a black hatchback, three cars with the doors unlocked, and the keys above the visor.มีรถแฮทช์แบคสีดำ 3 ประตู จอดอยู่โดยไม่ได้ล็อุคประตู กุญแจวางอยู่บนขอบกันแสง Goodbye to All That (2008)
he would sing row, row, row your boat every night.เขาเคยร้อง แจว,แจว,แจวเรือของคุณ ทุกๆคืน. The Same Old Story (2008)
It was totally my game!มันจอดแบบไม่ต้องแจวเลย Portrait of a Beauty (2008)
Key that ope's the palace.กุญแจวัง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The magic keys to my cage?กุญแจวิเศษใช้เปิดกรงฉัน Swan Song (2010)
I will leave the key under the mat.ฉันจะเอากุญแจวางไว้ใต้พรม Down the Block There's a Riot (2010)
I play gondolier, everything'll be just fine.ผมเล่นบทคนแจวเรือ แล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยเอง Love Machine (2011)
She drove it before she died.กุญแจวางอยู่บนกองจดหมาย ของเมื่อวานนี้ เธอน่าจะขับมันก่อนที่เธอจะตาย Pandora (2012)
Listen, if the next time we speak, you're not ringing me from a gondola in Venice, then...ฟัง ถ้าครั้งต่อไปที่เราพูด คุณไม่ได้เรียกฉัน จากเรือแจวในเวนิสแล้ว ... One Chance (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull   FR: aviron [m] ; rame [f]
แจว[v.] (jaēo) EN: row ; scull   FR: ramer
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
แจวเรือ[v. exp.] (jaēo reūa) FR: ramer ; canoter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feather[VI] พายเรือแบบกรรเชียง, See also: แจวเรือ, กรรเชียง, พายเรือ
paddle[VT] พาย, See also: แจว, กรรเชียง, พายเรือ, Syn. row, oar, scull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bumbleboatn. เรือแจวขนของ,เรือเร่ขาย
galiotn. เรือใบขนาดเล็กที่มีใบพลายสำหรับแจวด้วย, Syn. galliot
gondola(กอน'ดาละ) n. เรือแจวโดยสารท้องแบนลำตัวยาวในลำคลองกรุงเวนิส
gondolier(กอน'ดะเลียร์) n. คนแจวเรือ gondola
oar(ออร์) n. ไม้พาย,ไม้กรรเชียง,คนกรรเชียง,คนเลว vt.,vi. พายุ,กรรเชียง,แจว
sampan(แซม'แพน) n. เรือสำปั้น,เรือแจวในเมืองจีน
skiff(สคิฟ) n. เรือขนาดเล็กที่แล่นหรือแจวได้และนั่งคนเดียว
waterman(วอ'เทอเมิน) n., (pl. watermen) มือพาย,คนพายเรือ,คนแจวเรือ, See also: watermanship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
boatman(n) คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ
canoe(n) เรือบด,เรือแจว,เรือแคนนู
galley(n) เรือแจวโบราณ
gondola(n) เรือแจว,เรือกอนโดลา
gondolier(n) คนแจวเรือ
kayak(n) เรือบด,เรือแจวของชาวเอสกิโม
oar(n) ไม้พาย,ใบแจว,ไม้กรรเชียง
row(vt) พายเรือ,แจวเรือ,กรรเชียงเรือ,ทะเลาะวิวาท
rowboat(n) เรือพาย,เรือแจว
rower(n) คนพายเรือ,คนแจวเรือ,คนกรรเชียงเรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top