Search result for

*tutor*

(203 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tutor, -tutor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tutor[N] ครูพิเศษ, See also: ครูสอน, ครูรับจ้างสอนพิเศษ
tutor[VT] ดูแล, See also: พิทักษ์, ปกครอง
tutor[VI] สอนพิเศษ, See also: กวดวิชา, สอน
tutorial[N] โปรแกรมการสอนในคอมพิวเตอร์
tutorial[N] การเรียนพิเศษ
tutorial[ADJ] เกี่ยวกับผู้สอน
statutory[ADJ] ตามกฎหมาย, Syn. lawful, rightful, sanctioned
untutored[ADJ] ซึ่งไม่ได้รับการสอน, See also: ซึ่งไม่ถูกสั่งสอน, Syn. unlearned, uneducated, illiterate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tutor(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้าที่) ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบาล, See also: tutorship n.
tutorial(ทิวทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับtutor

English-Thai: Nontri Dictionary
statutory(adj) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ,ชอบด้วยกฎหมาย
tutor(n) ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล,พี่เลี้ยง
tutor(vt) ฝึก,รับจ้างกวดวิชา,สอนพิเศษ,ติวให้
tutorial(adj) เกี่ยวกับการสอน,เกี่ยวกับการกวดวิชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statutory companyบริษัทที่จัดตั้งโดยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory declarationคำสาบานตามแบบที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory duty, breach ofการกระทำผิดหน้าที่, การละเว้นหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory exceptionข้อยกเว้นโดยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory heirทายาทโดยธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory instrumentsกฎหมายอุปกรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statutory instrumentsกฎหมายอุปกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory interpretationการตีความตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory meeting๑. การประชุมตั้งบริษัท (ก. พาณิชย์)๒. การประชุมตามกฎหมาย (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory ownerเจ้าของตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory penaltyโทษตามที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory provisionบทบังคับแห่งกฎหมาย, บทบัญญัติแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory tenantผู้ครอบครองโดยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of statutory dutyการกระทำผิดหน้าที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of statutory dutyการกระทำผิดหน้าที่, การละเว้นหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concessions, extra statutoryการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra statutory concessionsการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligent tutoring systemคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนแบบอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์]
Intelligent tutoring systemsคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนแบบอัจฉริยะ [TU Subject Heading]
Tutors and tutoringผู้สอนพิเศษและการกวดวิชา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chulatutorจุฬาติวเตอร์ เป็นสถาบันที่ก่อตั้งโดยพี่เปิ้ล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First our prince now his tutor.เริ่มจากเจ้าชาย แล้วมาถึงพระอาจารย์. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Do you think she'll tutor me in English?คิดว่า เธอจะสอนภาษาให้ฉันได้ไหม The Ramen Girl (2008)
- I've arranged a tutor for you both.- พ่อเตรียมครูสอนไว้ให้ลูกทั้งคู่แล้ว The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The termination of the lesson is for the tutor to decide, Bruno, not the pupil.จะเลิกเรียนเมื่อไหร่ ครูผู้สอนเป็นคนกำหนดนะ บรูโน่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Ralf, this tutor you brought in, does he usually teach children as young as Gretel and Bruno?ราล์ฟ คะ ครู ที่มาสอนลูกๆเนี่ย ปกติเค้าสอนเด็กๆ ที่อายุน้อยอย่าง เกรเทล กับ บรูโน่ รึปล่าวคะ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
So, your father tells me that you've got a tutor.พ่อของหลานบอกว่า หลานมีครูมาสอนที่บ้านเหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
You'll be back with your servants and your personal chef and private tutors soon enough.เดี๋ยวเธอก็กลับไปกับคนใช้ของเธอ และพ่อครัวส่วนตัว และผู้ฝึกส่วนตัวที่เร็วพอ. Princess Protection Program (2009)
It used to be stocks, now eBay maybe, tutoring...ที่ใช้โช่ตรวนลาก อาจจะขายของทางอินเตอร์เนต ครูสอนพิเศษ Pilot (2009)
Now before I turn you over to your form tutors,ขอบคุณค่ะ ก่อนที่อาจารย์จะส่งพวกเธอต่อ ให้อาจารย์ของพวกเธอ Everyone (2009)
I'm actually a Spanish tutor.- ผ่านการรับรองแล้ว Pilot (2009)
Are you the board-certified tutor?คุณคือติวเตอร์สินะ? Pilot (2009)
What board certifies a tutor?- บริตต้าอยู่ไหน? - ผมไม่แน่ใจนะ Pilot (2009)
And I was trained never to say this... but I think that group may be untutorable.ผมไม่เคยถูกสอนให้พูดแบบนี้นะแต่... ผมว่ากลุ่มติวนั้นเข็นยังไงก็ไม่ขึ้น โอ้ จริงหรอ? Pilot (2009)
And if they really prove to be untutorable... we'll slip out early.แล้วหากพวกนั้นเป็นพวกเข็นไม่ขึ้นจริงๆ เราก็จะออกมากันก่อน Pilot (2009)
Oh... they will be... untutorable.พวกเขาจะเป็นแน่ พวกเข็นไม่ขึ้น Pilot (2009)
- Yeah, untutorable.ผมชอบนะ - เดี๋ยว... Pilot (2009)
But since you're not a Spanish tutor... just a lying creep who purposely upset everyone... in an attempt to get with me, I'd appreciate it if you left... and stopped wasting all of our time.ฉันจะรู้สึกยินดีกว่าถ้าคุณเดินออกไปซะ และไม่รบกวนเวลาพวกเรามากไปกว่านี้ ทุกคนพร้อมนะ? ได้ Pilot (2009)
Uh,she was helpin' him with some tutoring.เธอช่วยติวหนังสือให้เขา Being Alive (2009)
Uh, he asked julie to tutor him in math.เ้ขาขอให้จูลี่สอนคณิตศาสตร์เขา Nice Is Different Than Good (2009)
I basically am the school paper,and i tutor kids with reading problems.จริงๆ แล้วหนูเหมือนตำราเรียน และหนูช่วยสอนเด็กที่มีปัญหาในการอ่าน Invest in Love (2009)
I've been tutoring a few girls from Constance.ฉันกำลังจะสอนกลุ่มผู้หญิงเล็กๆพวกนี้จาก คอนสแตนส์ Dan de Fleurette (2009)
Talk to your professors. Hire a tutor.คุยกับครู จ้างคนมาติว Don't Walk on the Grass (2009)
They met when she came to tutor his son.เธอพบเขา ตอนที่เธอไปติวหนังสือให้ลูกของเขา Careful the Things You Say (2009)
What? No, no, no, I'd rather have a tutor.ห๊ะ ไม่ๆ เอาติวเตอร์ดีกว่าไหม Careful the Things You Say (2009)
I asked for a tutor, and you said no.ผมขอให้มีครูช่วยสอน แต่คุณไม่เอา Careful the Things You Say (2009)
It'll be great to have some one-on-one tutoring because I know you have some catching up to do.จะ อืม... เต้นกับหนูวันนี้ เขามีพรสวรรค์ ฉันคิดว่ามันจะต้องดีแน่ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
- And your tutor...- แล้วครูสอนพิเศษของเธอ... The Blind Side (2009)
- and paid for your tutor,- และพวกเขาจ่ายค่าครูสอนพิเศษให้เธอ The Blind Side (2009)
Then it's health insurance for you and the kids, for Junior's physical therapy, his SAT tutor.จากนั้นเป็นค่าประกันสุขภาพ สำหรับคูณและลูกๆ สำหรับค่าจูเนียร์กายภาพบำบัดโรคสมองพิการ ค่าเรียนพิเศษเสาร์-อาทิตย์ของเขา I.F.T. (2010)
let me tutor you in geometry while you pick up garbage by the highway.ในระหว่างที่พวกเรา ออกไปเก็บขยะกัน. Never Been Kissed (2010)
And working with a- with a tutor.และฉันกำลังทำงานกับ กับครูสอนพิเศษของฉัน The Townie (2010)
aw, my tutor.[ขำ] อู้วว,ครูสอนพิเศษของฉัน The Townie (2010)
Mom falsely accused him of statutory rape,แม่ใส่ร้ายเค้าว่าพรากผู้เยาว์ The Townie (2010)
The official charge is statutory rapeทางการขอจับกุมในข้อหาข่มขืน The Townie (2010)
I am going to hire her as my tutor for a while.ผมอยากจะจ้างราอิมมาเป็นครูฝึกสักพัก Episode #1.10 (2010)
A tutor?ครูฝึก? Episode #1.10 (2010)
Because you are my tutor, it is a must to give you a ride.เพราะว่าคุณคือครูของผม ผมต้องขับรถมาส่งคุณอยู่แล้ว Episode #1.13 (2010)
It's your fee for tutoring our Jin Dol.นี่เป็นค่าเล่าเรียนของจินดอลไงค่ะ God of Study (2010)
I'll line up a tutor, so starting tomorrow, start studying Conversation English.ชั้นจะหาครูพิเศษให้แกเรียนสนทนาภาษาอังกฤษตั้งแต่พรุ่งนี้ God of Study (2010)
Madame Shin had previously asked me to tutor Mo Ne in art.มาดามชินให้ฉันช่วยติวศิลปะให้โมเนน่ะค่ะ Episode #1.2 (2010)
The tutor. Uh, your dad hired me. I'm supposed to move in today.ครูกวดวิชาน่ะ พ่อนายจ้างฉันมา ฉันจะย้ายเข้ามาวันนี้ Beastly (2011)
Obviously, he forgot to spin the borderline hostile act of hiring a blind guy to tutor his creepshow son.เค้าลืมอย่างเห็นได้ชัด ที่จะมาก้าวก่ายข้ามเขตแดนความเป็นศัตรู โดยทำเป็นดีจ้างคนตาบอดมาให้ เป็นติวเตอร์ให้ลูกชายเส็งเคร็ง Beastly (2011)
So you think we should hire a tutor?จะให้เราจ้างติวเตอร์เหรอคะ? Bad Teacher (2011)
As her personal tutor, I guarantee personally that she will get an A, or your money back.ถ้าให้ฉันติว รับรองเชสต้องได้เกรด A ไม่พอใจยินดีคืนเงินค่ะ Bad Teacher (2011)
She tutored me in math last year.ปีก่อนเธอติวเลขให้ฉัน 2-3 อาทิตย์ ฉันได้ซี The Prom (2011)
- His math tutor called it "character-building."- ครูติวเลขเรียกว่า "การสร้างตัวตน" Friends with Benefits (2011)
- Math tutor?- ครูติวเลข? Friends with Benefits (2011)
Statutorily raped his sister. Might be a tad awkward.ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนพี่สาวเขา ซึ่งคงอึดอัดน่าดู Damien Darko (2011)
Can I get you a tutor or a private college advisor?ถ้าลูกไม่เข้าโรงเรียนดีๆ The Art of Getting By (2011)
Ritalin, Lexapro, tutors, therapy.ไม่ได้ผลซักอย่าง ฉันเป็น Teflon slacker. The Art of Getting By (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tutorAs I am not good at math, I hope my parents will allow me to have a private tutor.
tutorHe goes to a tutorial school three days a week.
tutorIn addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.
tutorMy tutor scolded me for my stupid behavior.
tutorWith this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนกวดวิชา[N] tutorial school, Example: ผู้คนจำนวนมาก ทุกรุ่นทุกวัยจะมุ่งกันไปเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งเปิดขึ้นหลายแห่ง, Count unit: โรง, แห่ง
ศาสดา[N] prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count unit: ท่าน, องค์, Thai definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Ant. เรียน, Example: ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้, Thai definition: บอกวิชาความรู้ให้, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Example: ผู้ปกครองเด็กควรสั่งสอนให้เด็กมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และปลูกฝังเด็กว่าไม่ควรแสดงความก้าวร้าว, Thai definition: ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ
การอบรม[N] teaching, See also: instructing, tutoring, Syn. การอบรมสั่งสอน, การอบรมเลี้ยงดู, Example: ในสมัยก่อนเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการอบรมเด็กให้เป็นคนดีในสังคม, Thai definition: การแนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น
อบรม[V] train, See also: drill, tutor, coach, Example: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ, Thai definition: แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
ผู้ฝึก[N] coach, See also: instructor, trainer, teacher, tutor, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึกสอน, Example: เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกทหารใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้นำในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ
ผู้สอน[N] teacher, See also: lecturer, instructor, coach, trainer, tutor, Syn. ครู, อาจารย์, Ant. ผู้เรียน, นักเรียน, Example: ในการสอน ผู้สอนจะต้องมีหลักในการจูงใจให้เด็กสนใจเรียน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บอกวิชาความรู้ให้, ผู้แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่ว
เรียนพิเศษ[V] take extra tutorial class, Example: เด็กสมัยนี้ต้องเรียนพิเศษกันทุกคน เพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนดีๆ ให้ได้
ศาสก[N] teacher, See also: instructor, tutor, Syn. ผู้สอน, ผู้ชี้แจง, ผู้ชี้แนะ, ผู้สั่งสอน, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
ทายาทโดยธรรม[N] statutory heir, See also: heir at law, Example: พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกตามกำหนดของกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
กวดวิชา[V] tutor, See also: cram, coach, Syn. ติว, Example: เด็กๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชาหรอกให้เวลาเขาได้พักผ่อนบ้างจะดีกว่า, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนมาแล้ว
อาจารย์[N] teacher, See also: instructor, schoolteacher, tutor, master, lecturer, Syn. คุณครู, ครู, ครูบาอาจารย์, Example: อย่าลืมทำบัตรเชิญอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านให้มาร่วมงานด้วย, Thai definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill   FR: formation [f] ; éducation [f]
การประชุมก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān prachum køtang børisat) EN: statutory meeting   
คุรุ[n.] (khuru) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru   
กวดวิชา[v.] (kūatwichā) EN: tutor ; coach ; cram for an examination ; tutor   
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master/mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator   
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide   FR: former ; éduquer
เรียนพิเศษ[v. exp.] (rīen phisēt) EN: take extra tutorial class   FR: prendre des cours particuliers
โรงเรียนกวดวิชา[n. exp.] (rōngrīen kūatwichā) EN: tutorial school   
สอน[v.] (søn) EN: teach ; instruct ; educate ; coach ; tutor ; guide ; drill   FR: enseigner ; instruire ; éduquer
สอนพิเศษ[v. exp.] (søn phisēt) EN: tutor ; give extra classes ; give tuition   FR: donner des leçons particulières
ทายาทโดยธรรม[n. exp.] (thāyāt dōi tham) EN: legal heir ; statutory heir ; heir at law ; natural heir   FR: héritier légal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TUTOR    T UW1 T ER0
TUTORS    T UW1 T ER0 Z
TUTORED    T UW1 T ER0 D
TUTORIAL    T UW0 T AO1 R IY0 AH0 L
TUTORING    T UW1 T ER0 IH0 NG
STATUTORY    S T AE1 CH AH0 T AO2 R IY0
TUTORIALS    T UW0 T AO1 R IY0 AH0 L Z
STATUTORILY    S T AE1 CH AH0 T AO2 R AH0 L IY0
STATUTORILY    S T AE1 CH Y UW0 T AO2 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tutor    (v) (t y uu1 t @ r)
tutors    (v) (t y uu1 t @ z)
tutored    (v) (t y uu1 t @ d)
tutorial    (n) (t y uu1 t oo1 r i@ l)
tutoring    (v) (t y uu1 t @ r i ng)
statutory    (j) (s t a1 ch u t r ii)
tutorials    (n) (t y uu1 t oo1 r i@ l z)
tutorship    (n) (t y uu1 t @ sh i p)
untutored    (j) (uh1 n t y uu1 t @ d)
tutorially    (a) (t y uu1 t oo1 r i@ l ii)
tutorships    (n) (t y uu1 t @ sh i p s)
statutorily    (a) (s t a1 ch u t r i l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anleitung {f}tutorial [Add to Longdo]
Begleiter {m}tutor [Add to Longdo]
Feiertag {m} | Feiertage {pl} | gesetzlicher Feiertag | gesetzlicher Feiertag | die gesetzlichen Feiertageholiday | holidays; feasts | public holiday | red-letter day | statutory holidays [Add to Longdo]
Klavierschule {f}piano tutor [Add to Longdo]
Körperschaft {f}statutory corporation [Add to Longdo]
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance [Add to Longdo]
Laborübung {f}laboratory tutorial [Add to Longdo]
Lehrer {m}; Lehrprogramm {n} | Lehrer {pl}tutor | tutors [Add to Longdo]
Pflichtexemplar {n}statutory copy [Add to Longdo]
Planungsübungen {pl}planning tutorials [Add to Longdo]
Privatlehrer {m}; Hauslehrer {m} | Privatlehrer {pl}; Hauslehrer {pl}coacher; tutor | coachers; tutors [Add to Longdo]
Schulklasse {f}class; school class; tutor group [Add to Longdo]
Tutor {m}; Tutorin {f}tutor [Add to Longdo]
Übung {f} mit Anleitung | Übungen {pl}tutorial | tutorials [Add to Longdo]
Verordnung {f}statutory order [Add to Longdo]
Verjährungsfrist {f}statutory period of limitation [Add to Longdo]
bevormundetetutored [Add to Longdo]
eidesstattliche Erklärung {f}statutory declaration [Add to Longdo]
gesetzlich {adj}legal; statutory; lawful [Add to Longdo]
gesetzlich {adv}statutorily [Add to Longdo]
satzungsgemäß {adj}statutory [Add to Longdo]
ungebildetuntutored [Add to Longdo]
privat unterrichten; Nachhilfeunterricht gebento tutor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
チューター[, chu-ta-] (n) tutor; (P) [Add to Longdo]
チュートリアル[, chu-toriaru] (n) tutorial [Add to Longdo]
家教[かきょう, kakyou] (n) (abbr) tutor [Add to Longdo]
家庭教師[かていきょうし, kateikyoushi] (n) tutor; coach; (P) [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] (n,vs) study; learning; tutorial; (P) [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] (n) {comp} learning program; on-screen tutorial [Add to Longdo]
学習塾[がくしゅうじゅく, gakushuujuku] (n) private night-school; tutoring school (math, English, etc.) [Add to Longdo]
学習用[がくしゅうよう, gakushuuyou] (n) tutorial [Add to Longdo]
学習用ヘルプ[がくしゅうようヘルプ, gakushuuyou herupu] (n) tutorial help [Add to Longdo]
個人指導[こじんしどう, kojinshidou] (n) personal guidance; tutoring [Add to Longdo]
侍講[じこう, jikou] (n) imperial tutor [Add to Longdo]
侍読[じどく, jidoku] (n) imperial tutor [Add to Longdo]
助手[じょしゅ(P);すけて, joshu (P); sukete] (n) helper; helpmeet; assistant; tutor; (P) [Add to Longdo]
成文法[せいぶんほう, seibunhou] (n) written or statutory law [Add to Longdo]
成文律[せいぶんりつ, seibunritsu] (n) written or statutory law [Add to Longdo]
先取特権[せんしゅとっけん;さきどりとっけん, senshutokken ; sakidoritokken] (n) statutory lien; preferential right; prior claim [Add to Longdo]
法定強姦[ほうていごうかん, houteigoukan] (n) statutory rape; sexual activity with a minor under the age of consent [Add to Longdo]
法定代理人[ほうていだいりにん, houteidairinin] (n) statutory representative; legal representative [Add to Longdo]
法定利息[ほうていりそく, houteirisoku] (n) statutory interest; legal interest; interest set by law [Add to Longdo]
野育ち[のそだち, nosodachi] (n) untutored; wild [Add to Longdo]
[めのと;ふ, menoto ; fu] (n) (arch) instructor; tutor (to a prince) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Fù, ㄈㄨˋ, ] tutor; surname Fu [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, ] private tutorage [Add to Longdo]
家庭教师[jiā tíng jiào shī, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] tutor [Add to Longdo]
家教[jiā jiào, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄠˋ, ] family education; upbringing; to bring sb up; private tutor [Add to Longdo]
导师[dǎo shī, ㄉㄠˇ ㄕ, / ] tutor; teacher; academic advisor [Add to Longdo]
成文[chéng wén, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ, ] written; statutory [Add to Longdo]
指导课[zhǐ dǎo kè, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄎㄜˋ, / ] tutorial; period of tuition for one or two students [Add to Longdo]
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, ] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study [Add to Longdo]
束脩[shù xiū, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] payment for private tutor [Add to Longdo]
法定[fǎ dìng, ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ, ] legal; statutory; rightful [Add to Longdo]
补习[bǔ xí, ㄅㄨˇ ㄒㄧˊ, / ] take lessons after school or work; extra tutoring; to cram (for exams) [Add to Longdo]
辅导[fǔ dǎo, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ, / ] to coach; to tutor; to give advice (in study) [Add to Longdo]
辅导人[fǔ dǎo rén, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] tutor [Add to Longdo]
非法定[fēi fǎ dìng, ㄈㄟ ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ, ] non-statutory; non-governmental [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tutor \Tu"tor\, v. t. [imp. & p. p. {Tutored}; p. pr. & vb. n.
   {Tutoring}.]
   1. To have the guardianship or care of; to teach; to
    instruct.
    [1913 Webster]
 
       Their sons are well tutored by you.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To play the tutor toward; to treat with authority or
    severity. --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tutor \Tu"tor\, n. [OE. tutour, L. tutor, fr. tueri to watch,
   defend: cf. F. tuteur. Cf. {Tuition}.]
   One who guards, protects, watches over, or has the care of,
   some person or thing. Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) A treasurer; a keeper. "Tutour of your treasure." --Piers
     Plowman.
     [1913 Webster]
   (b) (Civ. Law) One who has the charge of a child or pupil and
     his estate; a guardian.
     [1913 Webster]
   (c) A private or public teacher.
     [1913 Webster]
   (d) (Eng. Universities) An officer or member of some hall,
     who instructs students, and is responsible for their
     discipline.
     [1913 Webster]
   (e) (Am. Colleges) An instructor of a lower rank than a
     professor.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top