ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educate

EH1 JH AH0 K EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educate-, *educate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
educate(n) ความสามารถที่จะเรียนได้, See also: ความสามารถที่จะศึกษาได้
educated(vt) ให้การศึกษา, See also: สั่งสอน, Syn. instruct, teach, train
educated(adj) ซึ่งได้รับการศึกษา, See also: ซึ่งมีความรู้, ซึ่งมีการศึกษา, ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว, ซึ่งมีการศึกษา, Syn. learned, schooled, well-schooled
educate in(phrv) ให้ความรู้ในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
educate(เอด'จุเคท) vt. ให้การศึกษา, สั่งสอน, อบรม, ฝึกฝน, ให้ความรู้ vi. อบรม, สั่งสอน
educated(เอด'จุเคทิด) adj. ซึ่งได้รับการศึกษา, มีการศึกษา, มีความรู้
self-educatedadj. เรียนเอง, ศึกษาเอง., See also: self-education n.

English-Thai: Nontri Dictionary
educate(vt) สอน, อบรม, ฝึกฝน, ให้การศึกษา, ให้ความรู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educatedมีการศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't care about your legacy. I'm here to educate young people.ผมไม่สนเกี่ยวกับตำนานของคุณหรอก ผมมานี่ก็เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กๆ นะ Hothead (2001)
Nobu-san will have to educate you, I cannot tell one wrestler from the next.โนบุซังจะสอนเธอเอง ผมไม่สามารถบอกนักซูโม่คนต่อไปได้ Memoirs of a Geisha (2005)
Further educate the Crown Princess in the matters of etiquette and thus allow her to become an undisputed royal.ต่อไปให้การศึกษากับเจ้าหญิงต่อเกี่ยวกับมารยาท และทำให้เธอเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่มีใครติได้ Episode #1.3 (2006)
We need to show them, educate them, let them know that we're here to stay.เราต้องแสดงให้เค้าเห็น แสดงให้พวกเค้ารู้ว่าเราจะคงอยู่ X-Men: The Last Stand (2006)
Educate body, wisdom and the moralityฝึกฝนร่างกาย ปัญญาและคุณธรรม Fearless (2006)
It's not very often we see that level of expertise around here, and if it's all right with you, I'd Iike to use this interview to educate my colleagues in law enforcement.I beIieve so. Yes, sir. -You're ATF, right? Deja Vu (2006)
Stan can educate you in airway management, trauma assessment and care.แสตนสามารถสอนการประเมินและการรักษาคนไข้ผ่านทางอากาศ Rise Up (2008)
I'm just trying to educate you.ผมแค่อยากจะให้ความรู้คุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Let me educate you.ให้ผมสอนคุณเอง You've Got Yale! (2009)
Let me educate you here.ฉันขอสั่งสอนคุณหน่อย Bad Seed (2009)
I have a mind to seek my own, so wish to educate myself.ฉันมีความคิดจะหาทางทำให้เป็นของฉัน เพราะงั้นต้องหาทางศึกษา The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I want to educate you.ผมจะทำให้คุณตาสว่าง Chuck Versus the American Hero (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
educateAll educated Americans, first or last, go to Europe.
educateAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
educateBoth parents and teachers educate their children.
educateHe is proud of having been educated in Paris.
educateHe is proud of having been educated in the United States.
educateHe was born in England but was educated in America.
educateHe was educated at a public school.
educateHe was educated at Oxford.
educateHe was educated by her grandfather.
educateIn the last analysis, methods don't educate children; people do.
educateOur personnel are very highly educated.
educatePeople are more educated now than they used to be.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ได้รับการศึกษา[dāirap kānseuksā] (v, exp) EN: be educated
ครู[khrū] (n) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher  FR: professeur [ m, f ] ; instituteur [ m ] ; institutrice [ f ] ; enseignant [ m ] ; enseignante [ f ] ; maître (d'école) [ m ] ; maîtresse (d'école) [ f ] ; éducateur [ m ] ; éducatrice [ f ]
ไม่มีการศึกษา[mai mī kānseuksā] (v, exp) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant  FR: manquer d'éducation
ไม่มีความรู้[mai mī khwāmrū] (xp) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated  FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
ไม่มีความรู้[mai mī khwāmrū] (adj) EN: not educated ; not knowledgeable
มีการศึกษา[mī kānseuksā] (adj) EN: educative ; educated  FR: instructif
นักการศึกษา[nak kānseuksā] (n) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic  FR: éducateur [ m ] ; éducatrice [ f ] ; pédagogue [ m ]
โง่[ngō] (adj) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant  FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EDUCATE EH1 JH AH0 K EY2 T
EDUCATE EH1 JH Y UW0 K EY2 T
EDUCATED EH1 JH AH0 K EY2 T IH0 D
EDUCATED EH1 JH Y UW0 K EY2 T IH0 D
EDUCATES EH1 JH AH0 K EY2 T S
EDUCATES EH1 JH Y AH0 K EY2 T S
EDUCATES(2) EH1 JH UW0 K EY2 T S
EDUCATES(3) EH1 JH Y UW0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educate (v) ˈɛʤukɛɪt (e1 jh u k ei t)
educated (v) ˈɛʤukɛɪtɪd (e1 jh u k ei t i d)
educates (v) ˈɛʤukɛɪts (e1 jh u k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] educated; strong #15,130 [Add to Longdo]
知青[zhī qīng, ㄓ ㄑㄧㄥ,  ] educated youth (sent to work in farms during cultural revolution) #18,764 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class [Add to Longdo]
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1, vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate [Add to Longdo]
学がある;学が有る[がくがある, gakugaaru] (exp, v5r-i) (See 学のある) to have learning; to be educated [Add to Longdo]
学のある;学の有る[がくのある, gakunoaru] (exp, adj-f) (See 学がある) educated; learned; schooled [Add to Longdo]
教養人[きょうようじん, kyouyoujin] (n) person of culture; educated person; highbrow [Add to Longdo]
山を掛ける[やまをかける, yamawokakeru] (exp, v1) (See 山を張る) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
山を張る[やまをはる, yamawoharu] (exp, v5r) (See 山を掛ける) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m, vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit [Add to Longdo]
巴人[はじん, hajin] (n) uneducated bumpkin; resident of ancient Sichuan [Add to Longdo]
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top