ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lawful

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawful-, *lawful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawful(adj) ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย, ปฏิบัติตามกฎหมาย, เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
unlawful(อันลอ'ฟูล) adj. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ผิดกฎหมาย., See also: unlawfully adv. unlawfulness n., Syn. illegal, illicit, lawless

English-Thai: Nontri Dictionary
lawful(adj) ตามกฎหมาย, ถูกต้อง, ที่เคารพกฎหมาย
unlawful(adj) ผิดกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful ageอายุที่บรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful arrestการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful authorityเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful causeมูลเหตุชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful damagesค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful defenceการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful excuseข้อแก้ตัวตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful goodsของที่ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful holderผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By law, I have to tell you, sir, I'm a Jew.ตามกฏ... ต้องบอกก่อนผมเป็นยิว Schindler's List (1993)
The law says you...กฎบอกกับเจ้าว่า... ...ต้องอภิเษกกับเจ้าชาย Aladdin (1992)
The law is wrong. You've only got three more days!เจ้ามีเวลาอีกแค่ 3 วัน! Aladdin (1992)
Jasmine, it's not only this law.จัสมิน มันไม่ใช่เฉพาะแค่กฎนี้เท่านั้นนะ Aladdin (1992)
I'll never see her again. I'm a street rat, remember, and there's a law.ข้าเป็นหนูข้างถนน จำเอาไว้ และนี่เป็นกฎ Aladdin (1992)
I'm dyin' in here! But the law says that only a prince can--แต่กฎบอกไว้ว่าเจ้าชายเท่านั้นที่สามารถ... Aladdin (1992)
Yes! And then we drop papa-in-law and the little woman off a cliff!และแล้ว เราก็โยน พ่อตามกฏหมายและเจ้าหญิงลงหน้าผาไปเลย Aladdin (1992)
But, I thought the law says that only a prince can marry a princess, I'm quite sure.แต่ ข้าว่ากฏหมายบอกแต่ว่า เจ้าหญิงต้องแต่งงานกับเจ้าชายเท่านั้นนะ Aladdin (1992)
Oh, that stupid law. This isn't fair--I love you.โอ้ กฏหมายโง่ๆ นั่น นี่มันไม่ยุติธรรมเลย ฉันรักเธอ Aladdin (1992)
It's that law that's the problem.เพราะกฏหมายนั่นแหละที่เป็นปัญหา Aladdin (1992)
You've broken the law, not to mention the ethical canon of our profession.คุณทำลายกฎ ไม่พูดถึง หลักจรรยาบรรณของอาชีพเรา Basic Instinct (1992)
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawfulHe is the lawful owner of the company.
lawfulHe recognized his son as lawful heir.
lawfulWhen a president or a governor acts wisely and lawfully, Americans express their approval by reelecting him and by supporting his political party.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lawful
lawfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawful
lawfully

WordNet (3.0)
lawful(adj) conformable to or allowed by law, Ant. unlawful
lawful(adj) according to custom or rule or natural law, Syn. rule-governed
lawful(adj) authorized, sanctioned by, or in accordance with law, Syn. legitimate, licit
lawfully-begotten(adj) born in wedlock; enjoying full filial rights
lawfulness(n) the quality of conforming to law, Ant. unlawfulness
true(adj) having a legally established claim, Syn. rightful, lawful

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Lawful

a. 1. Conformable to law; allowed by law; legitimate; competent. [ 1913 Webster ]

2. Constituted or authorized by law; rightful; as, the lawful owner of lands. [ 1913 Webster ]


Lawful age, the age when the law recognizes one's right of independent action; majority; -- generally the age of twenty-one years. Also called legal age or age of majority.
[ 1913 Webster +PJC ]

☞ In some of the States, and for some purposes, a woman attains lawful age at eighteen. Abbott.

Syn. -- Legal; constitutional; allowable; regular; rightful. -- Lawful, Legal. Lawful means conformable to the principle, spirit, or essence of the law, and is applicable to moral as well as juridical law. Legal means conformable to the letter or rules of the law as it is administered in the courts; conformable to juridical law. Legal is often used as antithetical to equitable, but lawful is seldom used in that sense.

-- Law"ful*ly, adv. -- Law"ful*ness, n. [ 1913 Webster ]

lawfully-begotten

adj. born in wedlock; legitimate; enjoying full filial rights; not illegitimate; -- of people. [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ,  ] lawful; legitimate; legal #2,712 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正当[せいとう, seitou] (adj-na, n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) #4,912 [Add to Longdo]
違法[いほう, ihou] (adj-na, n, adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) #6,559 [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na, n, adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) #10,820 [Add to Longdo]
合法[ごうほう, gouhou] (adj-na, n) legal; lawful; legality; (P) #11,549 [Add to Longdo]
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
共同不法行為[きょうどうふほうこうい, kyoudoufuhoukoui] (n) joint unlawful act; joint tort [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
合法性[ごうほうせい, gouhousei] (n) lawfulness; validity [Add to Longdo]
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
正当性[せいとうせい, seitousei] (n, adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top