ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tuition

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuition-, *tuition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tuition(n) ค่าเล่าเรียน, See also: ค่าเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuition(ทิวอิช'เชิน) n. ค่าสอน, ค่าอบรม, การสอน, การอบรม, การปกครอง, การพิทักษ์., See also: tuitional, tuitionary adj.
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ, การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ, การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง, ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ, สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling, sixth se

English-Thai: Nontri Dictionary
tuition(n) การสอนพิเศษ, การสอนนอกเวลาเรียน, การสอน
intuition(n ) การหยั่งรู้, ญาณ,

WordNet (3.0)
tuition(n) a fee paid for instruction (especially for higher education), Syn. tuition fee
tutelage(n) teaching pupils individually (usually by a tutor hired privately), Syn. tutorship, tuition

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Tuition

n. [ L. tuitio protection, guarding, from tueri, p. p. tuitus, to see, watch, protect: cf. F. tuition. Cf. Tutor. ] 1. Superintending care over a young person; the particular watch and care of a tutor or guardian over his pupil or ward; guardianship. [ 1913 Webster ]

2. Especially, the act, art, or business of teaching; instruction; as, children are sent to school for tuition; his tuition was thorough. [ 1913 Webster ]

3. The money paid for instruction; the price or payment for instruction; as, tuition must be paid in full before graduation. [ 1913 Webster ]

Tuitionary

a. Of or pertaining to tuition. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
Do your best. This job will cover your tuition for a semester.ตั้งใจล่ะ เงินที่ได้คราวนี้ เอาไปจ่ายค่าเทอมลูกยังได้เลย My Tutor Friend (2003)
And we became walking billboards to pay for our college tuition.เราก็เลยกลายเป็นป้ายโฆษณาเดินได้ เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัย The Corporation (2003)
We're thrilled to be working with first U.S.A as our corporate sponsor and they're covering our college tuition we found First U.S.A as our sponsor and we're proud to be working with them our sponsor if First U.S.Aเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเฟิร์สท์ยูเอสเอ ในฐานะผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัยของเรา... . The Corporation (2003)
You need to earn your tuition money for college.เธอจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับค่าเล่าเรียน - สำหรับมหาวิทยาลัย A Cinderella Story (2004)
Actually, I'm selling your cars, Fiona. For college tuition money.อันที่จริงแล้ว ฉันขายรถของคุณ ฟีโอน่า สำหรับค่าเทอร์มวิทยาลัย A Cinderella Story (2004)
I mean, even with me working part-time bagging groceries, and you know, doing what I can street performing, we still had crazy trouble scrapping up the tuition.ฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขายของ ทำสิ่งที่ฉันทำได้ แสดงตามถนน เราก็ยังมีปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียน Raise Your Voice (2004)
This is the tuition for last month.นี่เป็นค่าเรียนสำหรับเดือนสุดท้ายค่ะ Spin Kick (2004)
Don't you see how hard I work to earn your college tuition?คุณรู้ไหมว่าฉันเรียนหนักขนาดไหนเพื่อการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย Sweet 18 (2004)
Well, if you go to the registrar's office, you might be able to get a partial refund on your tuition.อ้อ ถ้าเธอจะไปแจ้งแผนกฝ่ายทะเบียน เธออาจจะได้รับเงินค่าเรียนคืนบางส่วน Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
I just run some errands for him, you know, to pay my tuition.ผมก็เเค่ทำงานบางอย่างให้เขา คุณก็รู้ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของผม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
How much is the tuition fee?ค่าเรียนเท่าไหร่คะ My Lovely Sam-Soon (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuitionI am working to save for my college tuition.
tuitionI got a grant for my tuition.
tuitionI learned cooking under my sister's tuition.
tuitionI'll rely on my father for half of my tuition.
tuitionMy allowance does not pay for my tuition.
tuitionThey announced an increase in tuition fees.
tuitionThey demonstrated against the raising tuition fees.
tuitionTuition fees must be paid not later than the 25th of this month.
tuitionTuition will be raised by nearly ten percent as of April 1, 2001.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเรียน(n) tuition fee, See also: school fee, Syn. ค่าเล่าเรียน, Example: เขาทำงานพิเศษในช่วงวันหยุด สะสมไว้เป็นค่าเรียนในเทอมต่อไป, Count Unit: บาท, Thai Definition: จำนวนเงินที่จ่ายให้สำหรับการเรียนการสอน
ค่าเล่าเรียน(n) tuition fee, See also: school fee, education fee, instruction fee, Syn. ค่าเรียน, Example: ผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียนให้ลูกทุกคนตอนเปิดเทอม, Count Unit: บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[chalīo] (v) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd  FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ความคิดริเริ่ม[khwāmkhit riroēm] (n) EN: iniative ; intuitiveness ; origination  FR: intuition [ f ]
พริบไหว[phripwai] (n) FR: tact [ m ] ; intuition [ m ]
สัญชาตญาณ[sanchāttayān] (n) EN: instinct ; intuition  FR: instinct [ m ] ; intuition [ f ]
สังหรณ์[sanghøn] (v) EN: forebode ; presage ; have a premonition  FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition
สอนพิเศษ[søn phisēt] (v, exp) EN: tutor ; give extra classes ; give tuition  FR: donner des leçons particulières
ไหวพริบ[waiphrip] (n) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude  FR: tact [ m ] ; sagacité [ f ] ; intuition [ f ] ; intelligence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
tuition
tuitions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tuition

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学费[xué fèi, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ,   /  ] tuition fee; tuition #6,532 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schulgeld { n } | Schulgelder { pl }tuition | tuitions [Add to Longdo]
Unterricht { m }; Unterrichtung { f } | Unterrichtungen { pl }tuition | tuitions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感覚[かんかく, kankaku] (n, vs) sense; sensation; feeling; intuition; (P) #4,779 [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P) #9,596 [Add to Longdo]
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n, vs, adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P) #18,846 [Add to Longdo]
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp, v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition) [Add to Longdo]
学費[がくひ, gakuhi] (n) tuition; school expenses; (P) [Add to Longdo]
学費援助[がくひえんじょ, gakuhienjo] (n) student aid; tuition assistance [Add to Longdo]
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp, v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head [Add to Longdo]
月謝[げっしゃ, gessha] (n) monthly tuition fee; (P) [Add to Longdo]
授業料[じゅぎょうりょう, jugyouryou] (n) tuition fee; course fee; (P) [Add to Longdo]
第六感[だいろっかん, dairokkan] (n) the sixth sense; intuition; hunch [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top