Search result for

*rund*

(283 entries)
(0.2764 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rund, -rund-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gerund[N] คำนามที่มาจากคำกริยาเติม ing
rundle[N] ล้อหรือวัตถุที่หมุนเหมือนล้อ
rundown[N] บทสรุป, See also: บทย่อ, Syn. review, ontline, summary
trundle[N] ล้อเล็ก
trundler[N] ผู้กลิ้งล้อหรือเฟือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arundinaceous(อะรันดิเน'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายไม้จำพวกอ้อ, เต็มไปด้วยหญ้า, ทำด้วยหญ้า,
burundi(บะรัน'ดี) n. ชื่อสาธารณรัฐในแอฟริกากลาง
corundum(คะรัน'ดัม) n. แร่อะลูมินัมออกไซด์ซึ่งแข็งเป็นที่สองรองจากเพชร เป็นแร่จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์
gerund(เจอ'เรินดฺ) n. อาการนาม,คำนามที่ลงท้ายด้วยing., See also: gerundial adj.
grundy(กรัน'ดี) n. คนใจแคบ,คนที่พิถีพิถันในพิธีรีตอง,
hirundineadj. เกี่ยวกับหรือคล้ายนกนางแอ่น
jaguarundin. แมวอเมริการ่างยาวขาสั้น
trundle(ทรัน'เดิล) vt.,vi. ทำให้กลิ้ง,หมุน,กลิ้ง,เลื่อน,ปั่น,ม้วน. n. ล้อเล็ก,ล้อกลิ้ง,รถที่มีล้อเตี้ย., See also: trundler n., Syn. roll along,roll

English-Thai: Nontri Dictionary
gerund(n) คำกริยาที่ใช้เป็นคำนาม
trundle(vi) กลิ้งไป,แล่น,ม้วน,หมุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carborundum stoneหินคาร์บอรันดัม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
corundumคอรันดัม, กะรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carborundumคาร์โบรันดัม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corundumคอรันดัม [TU Subject Heading]
Corundum คอรันดัม หรือ กะรุน
แหล่ง - พบในจังหวัดจันทบุรี ตราด กาญจนบุรี แพร่ เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติมีค่าสูงคือทับทิม (Ruby) สีน้ำเงินรองลงไป ส่วนสีอื่น ๆ ก็มีค่าลดหลั่นลงไป ขนาดเล็กละเอียดหรือเนื้อไม่ดีเจียระไนไม่ได้ ใช้ประโยชน์เป็นวัสดุขัดถู อาจนำไปอัดเป็นแผ่นกลมสำหรับตัดโลหะและขัดเลนส์ให้เรียบ ถ้าทาบนผ้าหรือแผ่นกระดาษใช้ขัดโลหะ ไม้เนื้อแข็ง กระจกแว่นต่าง ๆ ทับทิมเคยใช้ในการทำแสงเลเซอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Corundumผลึกคอรันดัม [การแพทย์]
corundumคอรันดัม, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบออกไซด์ของอะลูมิเนียม (Al2O3)  มีความแข็ง 9 ความถ่วงจำเพาะ 4 มีหลายสี ส่วนใหญ่เป็นแร่รัตนชาติ เช่น บุษราคัมมีสีเหลือง ไพลินมีสีน้ำเงิน เขียวส่องมีสีเขียว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What for?Was ist der GrundThe Atomic Submarine (1959)
Why?- Aus welchem GrundLeda (1959)
- Yeah,Guten GrundHostage (2005)
Final lap!Letzte Runde! Epic (2013)
- Goodness.-Grundgütiger. Smoke and Mirrors (2016)
"paIeness, confusion, and rundown conditionซีดขาว สับสน และความสูงลดลง Changeling (2008)
If we go west, we'll hit a county called Arundell.ถ้าเราไปฝั่งตะวันตก เราจะเจอเขตปกครองที่ชื่อว่าแอรันเดล The Happening (2008)
That must be Arundell. It's 10 miles from here.นี่คงเป็นแอรันเดล ห่างจากที่นี่ 10 ไมล์ The Happening (2008)
That right there... that's Burundanga.เพราะงั้น มัน... เป็นเหมือนยาสลบ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Mavis Jarundi?มาวิส จารุนดิ? Everyone (2009)
It's a corundum in the trigonal crystal system and the hexagonal scalenohedral class.มันคือหินจำพวกพลอย/ทับทิม ตามระบบหินคริสตอล สมมาตรสามส่วน และมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม ในชั้น scalenohedral A Night at the Bones Museum (2009)
Now, Matron's instructed me to give you lot a rundown on the way we do things here.ข้าจะสรุปให้เจ้าฟังว่า ที่นี่เราอยู่กันอย่างไรบ้าง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I have a full rundown of the personnel aboard Destiny, and I doubt very much that civilians or the scientists would have endured this, so the question is whether or not Colonel Young would have put himself in this situation, or...ฉันมีข้อมูลทั้งหมด ของผู้คนบนยานDestinyนะ และฉันว่าคุณต้องเป็นแค่พลเรือน หรือไม่ก็นักวิทยาศาสตร์ ที่ต้องมาทนแบบนี้ งั้นคำถามคือ Subversion (2010)
favors and affections sharing them with a married used car salesman, a certain Mr. Guy Trundle.ผมอาจจะทำอะไรเกินขอบเขตไป ขอโทษเขาสิ มันดีกับทั้งสองฝ่าย The King's Speech (2010)
I need those rundowns on the interviews you did with the victim's johns.ฉันต้องการรายงานที่นายไปสัมภาษณ์ ลูกค้าที่เคยใช้บริการเหยื่อน่ะ Smokey and the Bandit (2011)
A guest in my trundle bed and a boy at my door?ฉันมีแขกบนเตียงโซฟา และมีหนุ่มอยู่หน้าประตู The Skank Reflex Analysis (2011)
Give me a rundown on the buildings in the area and the years that they were built.ตรวจหารายงานเกี่ยวกับตึก ในบริเวณนี้ และปีที่สร้างตึกด้วย Dorado Falls (2011)
Let me give you a little rundown of this commercial's great elements.ผมจะบอกให้ว่าอะไรคือ สิ่งที่ยอดเยี่ยมของโฆษณานี้ Documentary Filmmaking: Redux (2011)
You got a rundown on the victim?คุณได้บทสรุปเหยื่อหรือยัง That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)
Purundenga. The devil's spirit.พูรันเดนก้า วิญญาณของปีศาจ Witness (2012)
Identified in Spanish police records as someone named Hargrund.ระบุในบันทึกตำรวจสเปน ว่าชื่อ ฮาร์กกรันด์ The Good Shepherd (2012)
I'm sure she'll be very happy to, uh, give you a full rundown of the case details.ผมแน่ใจว่าเธอต้องยินดีมาก ที่เอ่อ.. ให้รายงานสรุปคดีกับคุณ Red Dawn (2012)
Okay, so this is a rundown of how the injuries were dispersed across the remains.โอเค,นี่คือบทสรุปว่า การบาดเจ็บ ที่กระจายอยู่ทั่วซากศพเกิดขึ้นได้ยังไง The Method in the Madness (2012)
I was trundled off to some dark little cell.ข้าถูกขับไล่ไสส่งมายัง คุกมืดคับแคบ Valar Dohaeris (2013)
Every day the Secret Service does a rundown of threats against the president.ทุกวันราชการลับไม่ rundown ของภัยคุกคามต่อต้านประธานาธิบดี ทุกคนของพวกเหล่านี้อยู่บนมัน White House Down (2013)
I still have the trundle bed upstairs.ฉันยังมีเตียงเสริมอยู่ชั้นบน The Mirror Has Three Faces (2013)
This year, the proms are being fused into one giant Brundleprom.สำหรับปีนี้ งานพรอม จะถูกรวบเป็นงานพรอมรวม Tina in the Sky with Diamonds (2013)
What's a Brundleprom? I don't get that reference.อะไรคืองานพรอมรวม? Tina in the Sky with Diamonds (2013)
Give me a floor rundown.ให้ฉัน rundown ชั้น Captain America: The Winter Soldier (2014)
And as you can see, it's old, it's rundown, it's desperately in need of a face-lift.และในขณะที่คุณสามารถดู มันเก่าก็ rundown, มันหมดในความต้องการของหน้าลิฟท์ และนี่คือแผนของฉัน The Little Rascals Save the Day (2014)
F-word in gerund form.เอฟ-คำในรูปแบบอาการนาม The Martian (2015)
Go to Grundy. 805. Will you please talk to me?ไปที่กรันดี้ 805 ได้โปรดพูดกับฉันหน่อยเถอะ Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
- No.RundPulnocní kolotoc (1983)
Round.RundFlashdance (1983)
Round.RundGo (1999)
- ...game.Runde. My Blind Date (2002)
Mayor Grundy barfed on his wife's tits!นายกเทศมนตรีกรันดี้ อ้วกรดหน้าอกภรรยา! Stand by Me (1986)
They trundled their belongings into the city.อพยพมาตั้งบ้านเรือน Schindler's List (1993)
And it's kind of rundown, but a beautiful, beautiful view.จะพังอยู่แล้ว แต่วิวสวย Heat (1995)
You get tired, rundown, it won't run properly.คุณเหนื่อยเชื่องช้า มันไม่เกี่ยวกัน eXistenZ (1999)
Ontheclearunderstanding that this kind of thing can happenOn the clear understanding that this kind of thing can happen Shall We Dance (2004)
Neverunderstood a single word he said!Neverunderstood a single word he said! Raise Your Voice (2004)
So you can't take ramen noodles and a rundown inn, huh?คุณจะไม่กินบะหมี่และไม่อยุ่โรงแรมโกโรโกโสนี่เหรอ Art of Seduction (2005)
He finally emerged from his grief and bought a rundown theater.จนในที่สุดเข้าก็ลุกขึ้นมาจากความโศรกเศร้า และซื้อโรงละครซอมซ่อโรงหนึ่ง The Illusionist (2006)
You totally have a crush on Grundy.คุณหลงรักกรันดี้เข้าเต็มเปาเลย Dex, Lies, and Videotape (2007)
And grundy loves you.และกรันดี้รักคุณงั้นสิ Dex, Lies, and Videotape (2007)
There's really no need to agitate yourself so much.Es gibt keinen Grund, dass du dich so aufregst. Zombie (1979)
There's no need to alarm them.Es gibt keinen Grund, sie nervös zu machen. Zombie (1979)
May I remind you, Mordred, that you are a knight of the Round Table? Ohhh!Mordred, du bist ein Ritter der Tafelrunde und dein Ruf steht auf dem Spiel! Unidentified Flying Oddball (1979)
I will retire this chair and if ever you return, your place at the Round Table will be here.Solltest du zurückkommen, hast du stets deinen Platz an der Tafelrunde. Unidentified Flying Oddball (1979)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้อ[N] reed grass, See also: Arundo donax Linn., Syn. ต้นอ้อ, Example: ใกล้ถนนมีคูน้ำดูเหมือนเป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง มีต้นอ้อขึ้นอยู่ประปราย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Arundo donax Linn. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอในที่ชื้นแฉะ ลำต้นแข็งเป็นปล้อง ข้างในกลวง
คาร์โบรันดัม[N] carborundum, Thai definition: สารสีดำแข็งมาก ชื่อเคมีว่า ซิลิคอนคาร์ไบด์ ใช้ประโยชน์ทำหินขัด ใช้ผสมกับคอนกรีตเพื่อทำขั้นบันไดตึก ใช้ทำวัสดุทนไฟ, Notes: (อังกฤษ)
คอรันดัม[N] corundum, Thai definition: หินจำพวกพลอยและทับทิม, Notes: (อังกฤษ)
เพ็ก[N] Arundinaria pusilla, Syn. หญ้าเพ็ก, ต้นเพ็ก, Example: คนนำชี้ให้ดูต้นเพ็กต้นเล็กๆ ตามทางที่เดิน, Count unit: ต้น, Thai definition: ไผ่ชนิด Arundinaria pusilla Cheval. et A. Camus ในวงศ์ Gramineae ต้นเล็ก ขึ้นหนาแน่นในป่าเต็งรัง
กลิ้ง[V] roll, See also: rotate, trundle, Syn. เกลือก, Example: ขวดใบนี้ภายในบรรจุเม็ดพลาสติกเล็กจำนวนหนึ่ง ที่สามารถกลิ้งไปมาได้, Thai definition: อาการอย่างของกลมพลิกเลื่อนไปตามพื้น
กะรุน[N] corundum, See also: hard jade, gem stone, Syn. คอรุน, Example: กะรุนเป็นแร่ที่ไม่มีค่า, Thai definition: แร่ชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุอะลูมิเนียมกับออกซิเจน แต่มักมีสิ่งอื่นผสมอยู่ทำให้มีสีต่างๆ
กากกะรุน[N] emery, See also: corundum, Syn. กากรุน, Example: เราใช้กากกะรุนขัดป้านน้ำชา, Thai definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง เช่น ป้าน
กากเพชร[N] Carborundum, See also: diamond chip, diamond dust, Example: กากเพชรส่งแสงระยิบ, Thai definition: ผงแวววาวคล้ายกระจกสำหรับโรยแต่งเครื่องประดับเป็นต้น
กากรุน[N] Carborundum, See also: emery, Thai definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง
การกลิ้ง[N] rolling, See also: trundling, Syn. การเกลือก, Example: การกลิ้งของก้อนหินหล่นลงมาทำให้ถนนถูกปิดไปโดยปริยาย, Thai definition: อาการอย่างของกลมพลิกเลื่อนไปตามพื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินเพชร [n. exp.] (hin phet) EN: corundum   FR: corindon [m]
กากรุน[n.] (kākrun) EN: Carborundum ; emery   
คอรันดัม[n.] (khørandam) EN: corundum   
คอรุน[n.] (khørun) EN: corundum   
กลิ้ง[v.] (kling) EN: roll ; rotate ; trundle ; welter   FR: rouler ; tourner ; se rouler
หนามแดง [n.] (nāmdaēng) EN: Carunda ; Christ's Thorn   
นกนางแอ่น[n.] (nok nāng-aen) EN: Hirundinidae   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUND    R AH1 N D
GRUND    G R AH1 N D
RUNDE    R AH1 N D
GRUNDY    G R AH1 N D IY0
RUNDLE    R AH1 N D AH0 L
ARUNDEL    EH1 R AH0 N D AH0 L
GRUNDER    G R AH1 N D ER0
GRUNDEN    G R AH1 N D AH0 N
RUNDALL    R AH1 N D AH0 L
BURUNDI    B ER0 AH1 N D IY0
RUNDELL    R AH1 N D AH0 L
RUNDOWN    R AH1 N D AW2 N
TRUNDLE    T R AH1 N D AH0 L
BORUNDA    B AO0 R UW1 N D AH0
GRUNDIG    G R AH1 N D IH0 G
GRUNDMAN    G R AH1 N D M AH0 N
TRUNDLED    T R AH1 N D AH0 L D
BRUNDAGE    B R AH1 N D IH0 JH
CORUNDUM    K ER0 AH1 N D AH0 M
BRUNDIGE    B R AH1 N D IH0 G
GRUNDFEST    G R UH1 N D F EH2 S T
RUNDQUIST    R AH1 N D K W IH2 S T
BRUNDIDGE    B R AH1 N D IH0 JH
BURUNDI'S    B ER0 AH1 N D IY0 Z
GRUNDFEST    G R AH1 N D F EH2 S T
BRUNDTLAND    B R AH1 N T L AH0 N D
GRUNDSTROM    G R AH1 N D S T R AH0 M
GRUNDHOFER    G R AH1 N D HH AA2 F ER0
CARBORUNDUM    K AA2 R B ER0 AH1 N D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gerund    (n) (jh e1 r @ n d)
Burundi    (n) (b u1 r u1 n d ii)
gerunds    (n) (jh e1 r @ n d z)
rundown    (n) (r uh1 n d au n)
trundle    (v) (t r uh1 n d l)
corundum    (n) (k @1 r uh1 n d @ m)
rundowns    (n) (r uh1 n d au n z)
trundled    (v) (t r uh1 n d l d)
trundles    (v) (t r uh1 n d l z)
Burundian    (n) (b u1 r u1 n d i@ n)
Grundyism    (n) (g r uh1 n d i i z @ m)
trundling    (v) (t r uh1 n d l i ng)
Burundians    (n) (b u1 r u1 n d i@ n z)
carborundum    (n) (k aa2 b @ r uh1 n d @ m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Grund(n) |der, pl. Gründe| เหตุผล
aufgrundด้วยเหตุจาก, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า
rund um die Uhrตลอด 24 ชั่วโมง
rundกลม
rundรอบๆ
rund(adj) กลม, เป็นวงกลม
Gründe(n) |pl.|, See also: der Grund
aufgrund + G(Präp.) เนื่องจากว่า, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า เช่น Aufgrund des sehr hohen Einkommens kann er bald ein neues Haus aufbauen lassen. = เนื่องจากการมีรายได้ที่สูงมาก เขาจึงสามารถจะสร้างบ้านใหม่ได้ในไม่ช้านี้, See also: S. wegen, infolge
im Grunde genommen(phrase) โดยพื้นฐาน, See also: S. grundsätzlich, hauptsächlich,
Abgrund(n) |der, pl. Abgründe| เหว , See also: S. Schlucht,
Meeresgrund(n) |der, pl. Meeresgründe| ก้นทะเล, ใต้ท้องทะเล
Hintergrund(n) |der, pl. Hintergründe| พื้นหลัง, ภูมิหลัง, เบื้องหลัง, See also: A. Vordergrund,
rund um(adv) โดยประมาณ เช่น Rund um eine Million Vietnamesen leben in Frankreich. คนเวียดนามประมาณหนึ่งล้านคนอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส
begründen(vt) |begründete, hat begründet| ให้เหตุผล เช่น Mit diesen Worten begründete Burkhard das
Grundlagenvertrag(n) |der, pl. Grundlagenverträge| ข้อตกลงพื้นฐาน เช่น Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten hatten sich in der Nacht zum Samstag in Brüssel auf den Weg zu einem neuen Grundlagenvertrag als Ersatz für die gescheiterte EU-Verfassung verständigt.; Den Anstoß zu den Verhandlungen über den Grundlagenvertrag (
Grundnahrungsmittel(n) |der, pl. Grundnahrungsmittel| อาหารหลัก เช่น Schließlich wird das Bier häufig als Grundnahrungsmittel bezeichnet und als Kulturgut angesehen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grundlegendbasal [Add to Longdo]
Abgrund {m}; Schlund {m}; Hölle {f} | Abgründe {pl}; Schlünde {pl}abyss; abysm | abysses; abysms [Add to Longdo]
Abgrund {m} | Abgründe {pl}fovea | foveae [Add to Longdo]
Abgrund {m} | Abgründe {pl}precipice | precipices [Add to Longdo]
Abriss {m}; Grundriss {m} | Abrisse {pl}; Grundrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Abrundung {f}rounding (off) [Add to Longdo]
Abschluss auf rein geschäftlicher Grundlagearm's length transaction [Add to Longdo]
Absenkung {f} (des Grundwasserspiegels)lowering (of the groundwater level) [Add to Longdo]
Änderungsgrund {m}reason for changes [Add to Longdo]
Ankergrund {m}; Ankerplatz {m}anchorage; anchorage ground [Add to Longdo]
Anzeigengrundpreis {m}advertising base price [Add to Longdo]
Bagel {n}; kleines, rundes Brötchenbagel [Add to Longdo]
Basis {f}; Unterlage {f}; Stützpunkt {m}; Grundzahl {f} | Basen {pl}; Unterbauten {pl}base | bases [Add to Longdo]
Basisfläche (Grundfläche) {f}footpoint [Add to Longdo]
Baugrund {m}subsoil [Add to Longdo]
Baugrundstück {n}site; building plot [Add to Longdo]
Baugrunduntersuchung {f}subsurface investigation; soil examination [Add to Longdo]
Bemessungsgrundlage {f} | die Bemessungsgrundlage überschreitenassessment basis | to exceed the assessment basis [Add to Longdo]
Berechnungsgrundlage {f}calculation base [Add to Longdo]
Besitztum {n}; Grundbesitz {m}; Gutshof {m} | Besitztümer {pl}; Grundbesitze {pl}; Gutshöfe {pl}estate | estates [Add to Longdo]
Beweggrund {m}motivation [Add to Longdo]
Beweggrund {m}motive [Add to Longdo]
Bewertungsgrundlage {f}basis of assessment [Add to Longdo]
Bibliotheksgrundriss {m}library's outline [Add to Longdo]
Binder {m}; Grundstoff {m}; Beschlag {m}binder [Add to Longdo]
Rundheit {f}roundness [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußgrund {m} | Böden {pl}bottom | bottoms [Add to Longdo]
Boden {m}; Grund {m}bottom [Add to Longdo]
Bodengrund {m} (Aquarium)substrate [Add to Longdo]
Bodengrundfilter {m} | Bodengrundfilter mit umgekehrter Flussrichtungundergravel filter (UGF) | reverse flow undergravel filter [Add to Longdo]
Bodengrundheizung {f}substrate heating [Add to Longdo]
Brot {n} | Brote {pl} | abgepacktes Brot | rundes Brotbread | breads | wrapped bread | cob [Add to Longdo]
Busrundfahrt {f} (durch)coach tour (of; through) [Add to Longdo]
Ding {n}; Sache {f} | Dinge {pl}; Sachen {pl}; Krempel {m} | Dinge für sich behalten | die Dinge laufen lassen | den Dingen auf den Grund gehen | das Ding an sichthing | things | to keep things to oneself | to let things slide | to get to the bottom of things | the thing-in-itself [Add to Longdo]
Diskussionsgrundlage {f}basis for discussion [Add to Longdo]
Ehrenrunde {f}lap of honour [Add to Longdo]
Eigentum {n}; Besitz {m}; Grundbesitz {m}; Grundstück {n} | Eigentum {n}; Grundbesitze {pl} | geistiges Eigentum | gewerbliches Eigentum | Besitz erwerben; Eigentum erwerben | bewegliches Eigentum | unbewegliches Eigentum | unbelasteter Grundbesitzproperty | properties | intellectual property | industrial property | to acquire property | moveables; movable property | immoveables; real property | unencumbered property [Add to Longdo]
Einführungsrunde {f}green flag lap [Add to Longdo]
Einspruchsgrund {m}ground for opposition [Add to Longdo]
Endrunde {f}; letzte Runde {f} [sport]final lap; final round [Add to Longdo]
Entscheidungsgrundlage {f}basis of decision-making [Add to Longdo]
Erfolgsgrundlage {f}basis for success [Add to Longdo]
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter [Add to Longdo]
Finale {n}; Endrunde {f} [sport]finals [Add to Longdo]
Fischdampfer {m}; Grundschleppnetzfischer {m} | Fischdampfer {pl}; Grundschleppnetzfischer {pl}trawler | trawlers [Add to Longdo]
Flachrundniet {m}truss-head rivet [Add to Longdo]
Flachrundschraube {f} mit Vierkantansatz [techn.]cup square screw [Add to Longdo]
Flachrundschraube {f} [techn.]round-head screw [Add to Longdo]
Fundament {n}; Grundlage {f}foundation [Add to Longdo]
Funkrundsteuerung {f}radio ripple control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボランダム[, ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive) [Add to Longdo]
コランダム[, korandamu] (n) corundum [Add to Longdo]
シュルント[, shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
ジェランド[, jierando] (n) gerund [Add to Longdo]
ベルクシュルント[, berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
挟殺[きょうさつ, kyousatsu] (n,vs) (baseball) rundown [Add to Longdo]
傾れ;頽れ[なだれ, nadare] (n) (1) (傾れ only) sloping; slope; (2) rundown of glaze on a piece of china [Add to Longdo]
鋼玉[こうぎょく, kougyoku] (n) corundum [Add to Longdo]
腰赤燕[こしあかつばめ, koshiakatsubame] (n) (1) red-rumped swallow (Hirundo daurica); (2) striated swallow (Hirundo striolata) [Add to Longdo]
女鯒[めごち;メゴチ, megochi ; megochi] (n) (uk) big-eyed flathead (Suggrundus meerdervoortii) [Add to Longdo]
場末[ばすえ, basue] (n,adj-no) outskirts (e.g. of a shopping district); rundown district [Add to Longdo]
針尾雨燕[はりおあまつばめ;ハリオアマツバメ, harioamatsubame ; harioamatsubame] (n) (uk) white-throated needletail (species of swift, Hirundapus caudacutus) [Add to Longdo]
大葦切[おおよしきり;オオヨシキリ, ooyoshikiri ; ooyoshikiri] (n) (uk) great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus) [Add to Longdo]
暖竹[だんちく;ダンチク, danchiku ; danchiku] (n) (uk) Arundo donax [Add to Longdo]
動詞状名詞[どうしじょうめいし, doushijoumeishi] (n) {ling} gerund [Add to Longdo]
動名詞[どうめいし, doumeishi] (n) {ling} gerund; verbal noun [Add to Longdo]
法輪大法[ファルンダーファ, farunda-fa] (n) (See 法輪功) Falun Dafa; Falun Gong [Add to Longdo]
名詞相当語句[めいしそうとうごく, meishisoutougoku] (n) noun equivalent (noun, pronoun, gerund, etc.); substantive [Add to Longdo]
輪回し[わまわし, wamawashi] (n) hoop trundling or rolling [Add to Longdo]
鰺刺[あじさし;アジサシ, ajisashi ; ajisashi] (n) (uk) tern (esp. the common tern, Sterna hirundo) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚玉[gāng yù, ㄍㄤ ㄩˋ, / ] corundum (mineral) [Add to Longdo]
动名词[dòng míng cí, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] gerund [Add to Longdo]
布琼布拉[bù qióng bù lā, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ ㄅㄨˋ ㄌㄚ, / ] Bujumbura (capital of Burundi) [Add to Longdo]
布隆迪[Bù lóng dí, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧˊ, ] Burundi [Add to Longdo]
燕科[yàn kē, ㄧㄢˋ ㄎㄜ, ] Hirundinidae (the family of swallows and martins) [Add to Longdo]
狄奥多・阿多诺[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ· A1 duo1 nuo4, / ] Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer [Add to Longdo]
竹芋[zhú yù, ㄓㄨˊ ㄩˋ, ] Indian arrowroot (Maranta arundinacea) [Add to Longdo]
蒲隆地[Pú lóng dì, ㄆㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧˋ, ] Burundi [Add to Longdo]
阿多诺[Ā duō nuò, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄨㄛˋ, / ] surname Adorno; Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 狄奧多·阿多諾|狄奥多·阿多诺 (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
不動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
不安の種[ふあんのたね, fuannotane] Grund_der_Besorgnis [Add to Longdo]
丸い[まるい, marui] kugelrund, -rund [Add to Longdo]
丸める[まるめる, marumeru] rund_machen, zu_einem_Ball_formen [Add to Longdo]
主因[しゅいん, shuin] Hauptursache, Hauptgrund [Add to Longdo]
予選[よせん, yosen] Vorwahl, Ausscheidungskampf, Vorrunde [Add to Longdo]
事由[じゆう, jiyuu] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[りん, rin] GRUNDSATZ, KODEX [Add to Longdo]
[もと, moto] Grund, Ursache [Add to Longdo]
元素[げんそ, genso] Element, Grundstoff, Urstoff [Add to Longdo]
円形[えんけい, enkei] Kreisform, runde_Form [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] runde_Scheibe, Diskus [Add to Longdo]
切り上げ[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]
半周[はんしゅう, hanshuu] Halbkreis, halbe_Runde [Add to Longdo]
[はら, hara] URSPRUENGLICH, ORIGINAL, GRUND- [Add to Longdo]
原則[げんそく, gensoku] Grundsatz, Prinzip, Grundregel [Add to Longdo]
原色[げんしょく, genshoku] Grundfarbe, Dreifarben- (Druck usw.) [Add to Longdo]
周遊[しゅうゆう, shuuyuu] Rundreise [Add to Longdo]
周遊券[しゅうゆうけん, shuuyuuken] Rundreisebillett [Add to Longdo]
[つち, tsuchi] Erde, Boden, Grund [Add to Longdo]
地主[じぬし, jinushi] Grundbesitzer [Add to Longdo]
地租[ちそ, chiso] Grundsteuer [Add to Longdo]
[もと, moto] Grundlage, Basis, Fundament, Ursprung [Add to Longdo]
[もと, moto] Grundlage, Basis, Fundament, Ursprung [Add to Longdo]
基本[きほん, kihon] Grund, Grundlage, Fundament, Norm [Add to Longdo]
基準[きじゅん, kijun] Norm, Basis, Grund [Add to Longdo]
基盤[きばん, kiban] Grundlage, Basis [Add to Longdo]
基石[きせき, kiseki] Grundstein [Add to Longdo]
基礎[きそ, kiso] Grundlage, Fundament [Add to Longdo]
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] Grundbau, Grundlegung [Add to Longdo]
基礎知識[きそちしき, kisochishiki] Grundkenntnisse [Add to Longdo]
基調[きちょう, kichou] Grundton, Grundgedanke [Add to Longdo]
宅地[たくち, takuchi] Bauland, Grundstueck [Add to Longdo]
定礎式[ていそしき, teisoshiki] Grundsteinlegung [Add to Longdo]
小学校[しょうがっこう, shougakkou] Grundschule [Add to Longdo]
屋敷[やしき, yashiki] (herrschaftliches) Wohnhaus, Grundstueck [Add to Longdo]
巡回[じゅんかい, junkai] Runde, Tour, Wander- [Add to Longdo]
巡視[じゅんし, junshi] Besichtigung, Inspektion, Rundgang [Add to Longdo]
[そこ, soko] BODEN, GRUND [Add to Longdo]
建前[たてまえ, tatemae] Richtfest, Prinzip, Grundsatz [Add to Longdo]
建坪[たてつぼ, tatetsubo] Bauflaeche, Grundflaeche [Add to Longdo]
慶事[けいじ, keiji] freudiges_Ereignis, Grund_zum_Feiern [Add to Longdo]
括弧[かっこ, kakko] (runde) Klammern [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] Grund, Ursache, Anlass [Add to Longdo]
[もと, moto] Buch, Ursprung, Haupt-, dieser, (Numeralkl.f.Schriftrollen und, lange, runde Gegenstaende) [Add to Longdo]
[ね, ne] Wurzel, Grund, Ursprung [Add to Longdo]
根幹[こんかん, konkan] -Kern, Mittelpunkt, Grundlage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 rund
   round
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 rund
   round
   circle
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rund [rɵnt]
   bovine; bovineanimal
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 rund [runt]
   rotund; round; roundly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top