Search result for

กลิ้ง

(59 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลิ้ง-, *กลิ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลิ้ง[V] roll, See also: rotate, trundle, Syn. เกลือก, Example: ขวดใบนี้ภายในบรรจุเม็ดพลาสติกเล็กจำนวนหนึ่ง ที่สามารถกลิ้งไปมาได้, Thai definition: อาการอย่างของกลมพลิกเลื่อนไปตามพื้น
กลิ้งกลอก[ADJ] crafty, See also: unreliable, cunning, sly, Syn. หลอกลวง, กลอกกลิ้ง, Ant. ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา, Example: ฉันเกลียดคนกลิ้งกลอก, Thai definition: กลับไปกลับมาเอาแน่ไม่ได้
กลิ้งเกลือก[V] roll, See also: tumble, Syn. เกลือกกลิ้ง, Example: เธอตัวสกปรกอย่ามากลิ้งเกลือกบนที่นอนของฉัน
กลิ้งเกลือก[V] wallow, Syn. เกลือกกลิ้ง, Thai definition: พยายามกระเสือกกระสนไปตามมีตามได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลิ่ง(กฺลิ่ง) ก. เลือกสรร เช่น อันว่าพระพรใดทงงผองสิบสิ่ง แลพี่แกล้งกลิ่งให้แล้ว (ม. คำหลวง ทศพร).
กลิ้ง(กฺลิ้ง) ก. อาการอย่างของกลมพลิกเลื่อนไปตามพื้น เช่น ซุงกลิ้ง ครกกลิ้ง ลูกหินกลิ้ง, ทำให้ของกลมพลิกเลื่อนไปตามพื้น เช่น กลิ้งครก กลิ้งซุง กลิ้งลูกหิน
กลิ้งโดยปริยายหมายความว่า พลิกแพลงเอาตัวรอด, จับไม่ติด, เช่น คนคนนี้กลิ้งได้รอบตัว.
กลิ้ง(กฺลิ้ง) น. ร่ม เช่น เมลืองมล่านกลิ้งเพรื้อม เพรอศพราย (ยวนพ่าย), กลึ้ง ก็ว่า.
กลิ้งกลอกก. กลับไปกลับมาเอาแน่ไม่ได้, กลอกกลิ้ง ก็ว่า.
กลิ้งกลางดง(กฺลิ้งกฺลาง-) น. ชื่อไม้เถาชนิด Dioscorea bulbiferaL. ในวงศ์ Dioscoreaceae ตามง่ามใบมีหัวกลมขรุขระ, ว่านพระฉิม ก็เรียก.
กลิ้งเกลือกก. พยายามช่วยตัวเองเท่าที่จะทำได้ เช่น ยากจนก็กลิ้งเกลือกไปตามบุญตามกรรมไม่ขอพึ่งใคร, เกลือกกลิ้ง ก็ว่า.
กลิ้งเป็นลูกมะนาวว. หลบหลีกไปได้คล่องจนจับไม่ติด (มักใช้ในทางไม่ดี), กลมเป็นลูกมะนาว ก็ว่า.
กลม ๒กลิ้งกลอกเต็มตัว เช่น คนกลมดั่งน้ำกลอกใบบัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, sure, he made me laugh on a rainy day,โอ.. แน่นอน เขาทำฉันขำกลิ้ง ในวันที่ฝนตก Not Cancer (2008)
and the money... how you be rolling in filthy green money!และเงิน ... วิธีที่คุณจะกลิ้งในลามกเขียวเงิน! Gas Pills (2008)
Sit down. Get up. Sit down.นั่งลง ลุกขึ้น นั่งลง กลิ้งขวา กลิ้งซ้าย My Sassy Girl (2008)
That's it. And roll your eyeball around.นั่นแหละ แล้วกลิ้งลูกตาไปรอบ ๆ Superhero Movie (2008)
"Kasim ran to hide, but tripped, sending coins spilling in every direction."กาซิมวิ่งหาที่หลบ แต่ก็สะดุดล้ม จนเหรียญกลิ้งกระจายไปทั่ว Inkheart (2008)
If you ever carried out your proposed threat, you would experience such a shit storm of consequences, my friend, that your empty little head would be spinning faster than the wheels of your Schwinn bicycle back there.ถ้าคุณยื่นข้อเสนอที่เป็นคำขู่ คุณอาจจะได้รับผลกระทบที่ตามมา แบบนรกแตกได้สหายเอ๋ย หัวกลวงน้อยๆของคุณอาจจะกลิ้งหลุนๆ Burn After Reading (2008)
Or kicked into a gutter.หรือ กลิ้งไปตามรางน้ำฝน City of Ember (2008)
If the earth is moving, every time dropping an object it would... fall further behind.ถ้าโลกเคลื่อนที่ไปจริง ทุกครั้งที่ของตกลงพื้น มันก็ควรจะ... กลิ้งไปอยู่ข้างหลัง Agora (2009)
She killed him in his office and then rolled him out here to be found.เธอฆ่าเขาในห้องนี้ แล้วกลิ้งเขามานี้เพื่อให้ถูกพบ Pleasure Is My Business (2009)
We cannot roll it up into a ball, we cannot push it up a hill, we shouldn't eat it, we certainly better leave it behind when we get on the court tonight against the Badgers.พวกเราไม่สามารถทำให้เป็นก้อนกลม แล้วกลิ้งมันได้ / เราไม่สามารถดันมันขึ้นเขาได้ เราไม่สามารถควรกินมัน เราควรที่จะทิ้งมันไว้ข้างหลัง Pilot (2009)
And now we roll over, stick out our tongue, and hold our breath.ตอนนี้เรากลิ้งตัวลง กัดลิ้นแล้วกลั้นหายใจ Today Is the Day: Part 1 (2009)
He's not some innocent victim, Linc.เขาไม่ใช่เหยื่อผู้บริสุทธิ์หรอกลิ้งค์ S.O.B. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลิ้ง[v.] (kling) EN: roll ; rotate ; trundle ; welter   FR: rouler ; tourner ; se rouler
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly   
กลิ้งเกลือก[v.] (klingkleūak) EN: wallow ; roll ; tumble   FR: se rouler ; se vautrer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cartwheel[VT] กลิ้ง, Syn. roll
grovel in[PHRV] กลิ้งเกลือก, Syn. wallow in, welter in
roll[VI] ม้วน, See also: กลิ้ง, หมุน, Syn. spin, whirl, turn over
roll[VT] กลิ้ง, See also: หมุน, ม้วน, Syn. spin, whirl, turn over
run[VI] กลิ้ง, Syn. roll
roll about[PHRV] ม้วนรอบ, See also: กลิ้งไปรอบ ๆ
roll away[PHRV] กลิ้งออกไป, See also: เคลื่อนออกไป, หมุนออกไป
roll back[PHRV] กลิ้งกลับ, See also: ม้วนกลับ, หมุนกลับ
roll off[PHRV] กลิ้งตกลงไป
roll out[PHRV] กลิ้งออกไป (จาก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowl(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปุก,สนาม,ลูกโบว์ลิ่ง,การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง,เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง,เล่น,เล่นโบว์ลิ่ง
brayer(เบร'เออะ) n. ลูกกลิ้งเล็ก ๆ สำหรับป้ายหมึก
calender(แคล'เลนเดอะ) n. เครื่องบดให้เรียบและเงาโดยผ่านลูกกลิ้ง. vt. บดหรือกดให้เรียบและเงา, See also: calenderer n.
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
crank(แครงคฺ) {cranked,cranking,cranks} n. ข้อเหวี่ยง,ที่หมุน,ด้ามหมุน,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย,ความคิดที่ประหลาด,คนระห่ำ vt.,vi. งอเป็นรูปด้านหมุน,หมุนข้อเหวี่ยง,หมุนมือหมุน,บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน,บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย,พลิกง่าย,คว่ำง่าย,ร่าเริง,มีชีวิตชี
curling stoneลูกกลิ้งหินหรือ เหล็กที่มีจับจ้างบน ใช้เล่นโยนไถลบนน้ำแข็งไปที่เป้า
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
devolve(ดิวอลว') vt. ตกมาอยู่กับ,ทำให้กลิ้งลง,ตกทอดมรดก. vi. ถูกย้ายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง,ถูกมอบงาน, See also: devolvement n. ดูdevolve
inker(อิง'เคอะ) n. ลูกกลิ้งหมึกของแท่นพิมพ์,ที่พิมพ์หมึก
jactationn. การคุยโม้,อาการกระสับกระส่ายกลิ้งไปกลิ้งมา

English-Thai: Nontri Dictionary
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
flexible(adj) บิดงอได้,สามารถดัดได้,สามารถกลิ้งได้,พลิกแพลงได้
grovel(vi) นอนฟุบหน้า,กลิ้งเกลือก,เคล้าเคลีย,ประจบ,นอนพังพาบ
platen(n) ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์,แคร่พิมพ์ดีด
roll(n) การกลิ้ง,รายชื่อ,ม้วนกระดาษ,ขมนปัง,เพลา,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่
roll(vi) บด,กลิ้ง,คลึง,หมุน,ออกเดินทาง
roll(vt) กลิ้ง,ม้วน,ทำให้หมุน,บด,ห่อ,ชิงทรัพย์,ปล้น
roller(n) คลื่นลูกโต,เครื่องบด,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่,ลูกรอก
rolling(n) การม้วน,การกลิ้ง,การหมุน,การบด,การคลึง
toss(vt) โยน,ขว้าง,ปา,ทอย,แกว่ง,กลิ้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
転がる[ころがる, korogaru] Thai: กลิ้ง English: to roll

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top