Search result for

เกลือก

(33 entries)
(0.0505 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกลือก-, *เกลือก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือก    [V] be afraid of, See also: scare, fear, be terrified, Syn. กลัว, เกรง, Example: ข้าต้องรีบไปแล้วล่ะ เกลือกมันจะตื่นขึ้นมา
เกลือก    [V] roll, See also: wallow, welter, rub, tumble, roll over, Syn. เกลือกกลั้ว, คลุก, เคล้า, เกลือกกลิ้ง, Example: บองหลานอนเกลือกฝุ่นปะปนกับหนังสือการ์ตูนเล่มละบาทอยู่ริมทางเดินริมถนนในเมืองหลวง, Thai definition: กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำเช่นนั้นเพื่อให้สิ่งอื่นติด
เกลือกรด    [N] acid salt, Example: ก้อนเนื้อจากโรคเก้าทเป็นการรวมตัวกันของเกลือกรดซึ่งมักจะพบได้หลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการข้ออักเสบครั้งแรกมาแล้วเป็นเวลานาน, Thai definition: เกลือที่เกิดขึ้นโดยธาตุไฮโดรเจนชนิดที่แปรสภาพเป็นไอออนได้ ซึ่งมีอยู่ในโมเลกุลของกรด ถูกโลหะหรือหมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะเข้ามาแทนที่ไม่หมด, Notes: (วิทยาศาสตร์)
เกลือกกลั้ว    [V] associate with, See also: roll over, fool around, live in filth, join, Syn. คลุกคลี, พัวพัน, ยุ่งเกี่ยว, คบหาสมาคม, Example: แม้โอกาสชนะเลือกตั้งของตนจะสูงสักเพียงไร ก็จะไม่มีวันลงไปเกลือกกลั้วกับกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งเป็นอันขาด
เกลือกกลิ้ง    [V] tumble, See also: tumble about, roll over, toss and turn, Syn. กลิ้งเกลือก, Example: ร่างผอมโซของเด็กเร่ร่อนนอนหลับไหล เกลือกกลิ้งอยู่ตามบาทวิถีของตลาดชัยบาดาล, Thai definition: พยายามกระเสือกกระสนไปตามมีตามได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกลือก(เกฺลือก) ก. กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา เช่น เกลือกตม เกลือกฝุ่น, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำเช่นนั้นเพื่อให้สิ่งอื่นติด เช่น เอาขนมเกลือกงา.
เกลือก(เกฺลือก) ก. เกรง.
เกลือก(เกฺลือก) สัน. หาก, ถ้า, แม้, บางที, เผื่อว่า, มักใช้ว่า เกลือกว่า เช่น แม่อย่าสามานย์ด้วยวาจา มันจะตามถ้อยคำเข้ามาประสมประสาน เกลือกว่าเหยื่อมันสาธารณ์แม่จะอดสู (ม. ร่ายยาว ชูชก).
เกลือกกลั้วก. คบหาสมาคม, คลุกคลี, เช่น เกลือกกลั้วกับคนพาล
เกลือกกลั้วทำให้มัวหมอง, ทำให้มีมลทิน, เช่น ไม่มีอะไรมาเกลือกกลั้ว.
เกลือกกลิ้งก. กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา เช่น นอนเกลือกกลิ้งอยู่บนที่นอน, เกลือก ก็ว่า
เกลือกกลิ้งพยายามช่วยตัวเองเท่าที่จะทำได้ เช่น นอนเกลือกกลิ้งไปมาด้วยความทุรนทุราย, กลิ้งเกลือก ก็ว่า.
เกลือกรดน. เกลือที่เกิดขึ้นโดยธาตุไฮโดรเจนชนิดที่แปรสภาพเป็นไอออนได้ ซึ่งมีอยู่ในโมเลกุลของกรด ถูกโลหะหรือหมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะเข้ามาแทนที่ไม่หมด เช่น โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต (NaHSO4).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salt, acidเกลือกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid saltเกลือกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified   FR: craindre
เกลือก[conj.] (kleūak) EN: lest ; for fear that ; in case   
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join   
เกลือกกลิ้ง[v.] (kleūakkling) EN: tumble ; tumble about ; roll over ; toss and turn   FR: batifoler ; folâtrer
เกลือกรด[n. exp.] (kleūa krot) EN: acid salt   
เกลือกว่า[X] (kleūak wā) FR: s'il en est ainsi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallow    [VI] เกลือกกลิ้ง, See also: กลิ้งตัว, กลิ้งเกลือก
wallow in    [PHRV] กลิ้งอยู่ใน, See also: เกลือกกลิ้งอยู่ใน, Syn. grovel in, welter in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grovel(กรัฟ'เวิล) vi. นอนเอาหน้าลง,เกลือกกลั้ว,กระทำตัวในสิ่งที่ไม่ดี', See also: groveler,groveller n., Syn. crawl,fawn
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยความยากลำบาก,n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง,สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง,ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel,flounder,revel
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult

English-Thai: Nontri Dictionary
grovel(vi) นอนฟุบหน้า,กลิ้งเกลือก,เคล้าเคลีย,ประจบ,นอนพังพาบ
tumble(vi) ล้ม,หกคะเมน,กลิ้งเกลือก,พัง,ถลา,โผ
wallop(vt) นวด,กลิ้งเกลือก,เฆี่ยน,หวด
wallow(vi) กลิ้งเกลือก,หมกมุ่น
welter(vi) ล้มลุก,กลิ้งเกลือก,มั่วสุม,หมกมุ่น,ยุ่งเหยิง,โกลาหล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
転がる[ころがる, korogaru] Thai: เกลือกกลิ้ง English: to tumble

Are you satisfied with the result?

Go to Top