ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

im grunde genommen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -im grunde genommen-, *im grunde genommen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
im Grunde genommen(phrase) โดยพื้นฐาน, See also: hauptsächlich, Syn. grundsätzlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Grunde genommen; im Innerstenat heart [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- My paper is up there.- Verstehe. Im Grunde genommen sitzt ihr hier bloß herum, hm? La Dolce Vita (1960)
I would want to hurt. You know, you're the only doctor... that ever showed me any respect.Guter Mann, im Grunde genommen ist er ein Mensch! The Mighty Casey (1960)
Open that door, Toine.Im Grunde genommen ist die Sache sehr einfach. Wir möchten gern Ihren Familienbesitz von Ihrem Herrn Vater erwerben, aber Ihr Vater... Tout l'or du monde (1961)
You know Michel, actually if you prefer to go out...Im Grunde genommen, Michel... Wenn Sie lieber ausgehen wollen? Magnet of Doom (1963)
But you still are, Nancy. I don't think you've changed very much at all.Aber verehrteste Nancy, das sind Sie im Grunde genommen doch heute noch. Der Zinker (1963)
I know, but you mean you're coming around to my way of thinking.Im Grunde genommen denken Sie doch genauso wie ich. The Execution (1967)
Boone didn't seem like such a bad fellow.Im Grunde genommen ist Boone kein übler Kerl. The Lion Killer (1968)
Well basically we have found a complex of tombs...Wir haben im Grunde genommen ein Gräberfeld gefunden... Archaeology Today (1970)
I'm just not sad.Im Grunde genommen... Claire's Knee (1970)
I wasn't heading anywhere.Ich will im Grunde genommen nirgendwohin. Un par de asesinos (1970)
Chairman of the british well-basically club.Vorsitzenden des Britischen "Im Grunde Genommen" The Nude Man (1972)
That these minuscule dago chappies have got it all wrong. They prance round the bullIm Grunde genommen ist ja ganz klar, dass diese spanischen Mickerlinge... alles falsch machen. The Nude Man (1972)
What ARE muscles, really?Im Grunde genommen: Was sind eigentlich Muskeln? Peur sur la ville (1975)
It's a taxation problem, mainly.lst im Grunde genommen ein steuerliches Problem. The Last Wave (1977)
Basically, it's a gas tank. It was full at birth.Im Grunde genommen ist das ein Tank, der bei der Geburt noch voll war. The Brood (1979)
Fact is, I've always been furious with her, even though I liked her.Im Grunde genommen hatte ich immer eine Wut auf sie, obgleich ich sie zugleich mochte. From the Life of the Marionettes (1980)
! Don't be a bitch and open your legs.Na, siehst du, ich wusste doch, dass du meinen Freund im Grunde genommen gerne hast. House on the Edge of the Park (1980)
Look, Jim, I'm not sure that I really want Number 10.Hören Sie, Jim, im Grunde genommen will ich nicht nach Nr. 10. Party Games (1984)
My job is a somewhat outdated institution.Mein Job ist im Grunde genommen eine längst überholte Institution. Water (1985)
In fact, I had to conduct the inquiry myself, virtually.Ich musste diese Untersuchung im Grunde genommen allein durchführen. One of Us (1986)
This is a stupid question. Everyone, in everyday, there are a lot happen around you.Im Grunde genommen ist das eine dumme Frage, denn es passieren ständig seltsame Dinge in deinem Bekanntenkreis, die man zu einer Geschichte verarbeiten kann. The Seventh Curse (1986)
Basically, this means... ..that you have been fucking a mutant!Das bedeutet im Grunde genommen, dass Sie eine Mutantin gevögelt haben. Dead Ringers (1988)
All things considered... ... Ifeelprettygood.Im Grunde genommen... geht es mir recht gut. A Perfect World (1993)
Actually, nectarines, but basically.Eigentlich Nektarinen, aber im Grunde genommen... The One with George Stephanopoulos (1994)
And, um, since we are all basically... just a mass of molecules, what does our brain send out to all the other parts of the body?Und da wir im Grunde genommen nur ein Haufen von Molekülen sind schickt unser Gehirn also was an den Rest unseres Körper? Lindsey? Powder (1995)
Basically, yes.Im Grunde genommen schon. A Day in the Strife (1995)
This dust hunting is an intellectual imagination game.Müll ist im Grunde genommen Science Fiction, so wie ein großes Ooru naito ronga 3: Sanji (1996)
Deep down, you're just like them!Im Grunde genommen bist du nicht anders als die! Dance with the Devil (1997)
All things considered...Im Grunde genommen... Perfect World (1997)
He's basically just running on remote control.Er läuft im Grunde genommen nur über Fernbedienung. Lost in Space (1998)
I'm cursing my self.Im Grunde genommen schimp fe ich über mich selbst. Everything's Gonna Be Great (1998)
- The ride was exciting after all.- Im Grunde genommen war der Tag nett. Fuks (1999)
Marriage itself is the biggest falsity.Die Institution der Ehe ist im Grunde genommen die Lüge. Love's Illusions (1999)
Remember, cops are basically stupid.Ja, aber die Bullen sind im Grunde genommen blöd. Rape Me (2000)
Basically, I'm fine.Im Grunde genommen, mir geht's gut. Girls on Top (2001)
Basically, I'm depressing you?Also im Grunde genommen deprimiere ich dich nur. Star-Crossed Lovers and Other Strangers (2001)
When it comes down to it, that's what this is.Im Grunde genommen ist es genau das. 40 Days and 40 Nights (2002)
But when you break it down, I'm a simple man.Aber im Grunde genommen bin ich ein einfacher Mann. xXx (2002)
It wasn't me paying for your studies but the workers in the plant, and the crews on the boats.Im Grunde genommen habe nicht ich dein Studium finanziert, sondern die Arbeiter der Fabrik... und die Männer auf den Schiffen. The Sea (2002)
But we're exactly like you.Im Grunde genommen waren wir genau wie du. The Sea (2002)
So essentially we're looking for...Also im Grunde genommen suchen wir...? A Prefect Murder (2002)
Essentially, uh, yes.Im Grunde genommen, ja. Episode #1.2 (2003)
We're gonna make it essentially a model... of the British and U.S. Navies... from, like, 1945 to 1960.Im Grunde genommen steht uns... die englische und amerikanische Marine... anno 1945 bis 1960 Modell. Battlestar Galactica: The Lowdown (2003)
Brooke and I are in the last stages, basically. - Really?Ja, Brooke und ich, wir sind im Grunde genommen im letzten Stadium. Anything Else (2003)
I hope it's ready.- Na ja, im Grunde genommen... ist es so gut wie vollständig bis zur Hälfte fertig. Mortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
Essentially, uh, yes.Im Grunde genommen, ja. Battlestar Galactica (2003)
I mean, my memories are basically highlights.Meine Erinnerungen bestehen im Grunde genommen nur aus Highlights. Paycheck (2003)
-Basically, yes.- Im Grunde genommen, ja. The Best of Youth (2003)
Basically, yeah.Im Grunde genommen schon. Y Tu Mummy También (2003)
The bottom line is, you've been spending a lot of time with this lady.Im Grunde genommen ist es einfach, du hast viel Zeit mit dieser Dame verbracht. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  im Grunde genommen /imgrundəgənɔmən/
   at heart

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top