ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burundi

B ER0 AH1 N D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burundi-, *burundi*
Possible hiragana form: ぶるんぢ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burundi(บะรัน'ดี) n. ชื่อสาธารณรัฐในแอฟริกากลาง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BURUNDI B ER0 AH1 N D IY0
BURUNDI'S B ER0 AH1 N D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Burundi (n) bˈurˈundiː (b u1 r u1 n d ii)
Burundian (n) bˈurˈundɪəʳn (b u1 r u1 n d i@ n)
Burundians (n) bˈurˈundɪəʳnz (b u1 r u1 n d i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布隆迪[Bù lóng dí, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧˊ, ] Burundi #55,153 [Add to Longdo]
蒲隆地[Pú lóng dì, ㄆㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧˋ, ] Burundi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burundi \Burundi\ Burundian \Burundian\adj.
   1. of, pertaining to, or characteristic of Burundi; as, the
    Burundi capital.
    [WordNet 1.5]
 
   2. of, pertaining to, or characteristic of the Burundian
    people; as, the Burundian population.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Burundi
   adj 1: of or relating to or characteristic of Burundi or its
       people; "the Burundi capital" [syn: {Burundi},
       {Burundian}]
   n 1: a landlocked republic in east central Africa on the
      northeastern shore of Lake Tanganyika [syn: {Burundi},
      {Republic of Burundi}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 Burundi
  Burundi

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Burundi /buːrundiː/ 
  burundi

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top