ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grundnahrungsmittel

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grundnahrungsmittel-, *grundnahrungsmittel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grundnahrungsmittel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grundnahrungsmittel*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Staple food of the Russian navy.Grundnahrungsmittel der russischen Marine. The Bedford Incident (1965)
Staple diet.Sie ist mein GrundnahrungsmittelThe Glass Bottom Boat (1966)
Boy, I sure could use something from one or more of the basic food groups.Mann, ich könnte das eine oder andere Grundnahrungsmittel vertragen. The Great Muppet Caper (1981)
Andrew, when I tell you to pack staples, must I specify that you are to pack good caviar and not this $1.99 fish bait!Andrew, wenn ich sage Grundnahrungsmittel, muss ich wirklich hinzufügen, dass Sie guten Kaviar einpacken sollen! Overboard (1987)
All the major food groups represented.Da sind alle Grundnahrungsmittel vertreten. Episode #2.18 (1991)
That's not proper food.Ist kein GrundnahrungsmittelTrain of Life (1998)
There were no homeless or hungry people in our country, we've had enough food and the prices were stable.Obdachlose gibt's bei uns jedenfalls nicht und verhungern muss auch keiner. Grundnahrungsmittel sind günstig. Preise stabil. Sun Alley (1999)
You can do without necessities, provided you have the luxuries.Man kann ohne Grundnahrungsmittel auskommen, wenn man etwas Luxus hat. Pitch Black (2000)
I've calculated the rate of consumption regarding basic foodstuffs... for the civilian population. This is based on information available to me at the time.Ich habe den Verbrauch an Grundnahrungsmitteln berechnet, basierend auf den mir zur Verfügung stehenden Informationen. Water (2004)
In my fragile state you're gonna deny me peanut butter Cap'n Crunch?In meinem labilen Zustand willst du mir ein Grundnahrungsmittel verbieten? Merry Fisticuffs (2006)
Fish is the staple diet of one in five humans.Fisch ist das Grundnahrungsmittel für jeden fünften Menschen. Home (2009)
It's a maize porridge, which happens to be a staple in most east-African countries.Es ist ein Maisbrei,... welcher ein Grundnahrungsmittel in den meisten ostafrikanischen Ländern ist. White Wedding (2011)
- It's a Southern staple.- Das ist hier ein GrundnahrungsmittelThe Crush & the Crossbow (2011)
I hear it's a real Southern staple.Das ist hier so eine Art GrundnahrungsmittelThe Crush & the Crossbow (2011)
Brought you some basics.Hab dir ein paar Grundnahrungsmittel gebracht. Crucifixed (2012)
Ground beef!GrundnahrungsmittelPixies (2015)
Well, I just figured since we're running low on staples, I'd try to use a few things nobody seems to want.Ich dachte mir nur, da uns die Grundnahrungsmittel ausgehen, verwende ich mal ein paar Dinge, die sonst niemand will. JSS (2015)
He wanted the W.H.O. to endorse mass sterilization in drinking water and staple foods.Die WHO sollte eine Massensterilisation... durch Trinkwasser und Grundnahrungsmittel billigen. Inferno (2016)
Bring oranges and staples only? Amazing.- Tausch die Orangen nur gegen GrundnahrungsmittelPilot (2016)
Most of our staples are not adjusting to the new weather patterns.Die meisten unserer Grundnahrungsmittel kommen mit dem neuen Wettermuster nicht zurecht. A Woman's Place (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
Grundnahrungsmittel(n) |der, pl. Grundnahrungsmittel| อาหารหลัก เช่น Schließlich wird das Bier häufig als Grundnahrungsmittel bezeichnet und als Kulturgut angesehen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top