ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emery

EH1 M ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emery-, *emery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emery(n) ผงแร่ที่ใช้สำหรับขัดพื้นผิวสิ่งต่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emery(เอม'เมอรี่) n. กากหรือผงแร่ใช้เป็นผงขัดกระดาษทรายหรือที่ลับมีด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษทราย(n) sandpaper, See also: emery paper, abrasive paper, Example: งานหล่อเรซินเริ่มจากร่างแบบ และเริ่มแกะลายด้วยปูนปลาสเตอร์ เพื่อทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนก่อนหล่อเรซิน เคลือบด้วยเจลโค้ตขัดแต่งด้วยกระดาษทราย และเครื่องขัดแต่งสีให้เหมือนของจริงด้วยสีอะคริลิค, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: กระดาษที่มีด้านหนึ่งเป็นเม็ดๆ อย่างทราย ใช้สำหรับขัดไม้เป็นต้น
กากกะรุน(n) emery, See also: corundum, Syn. กากรุน, Example: เราใช้กากกะรุนขัดป้านน้ำชา, Thai Definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง เช่น ป้าน
กากรุน(n) Carborundum, See also: emery, Thai Definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กากรุน[kākrun] (n) EN: Carborundum ; emery
กระดาษทราย[kradātsāi] (n, exp) EN: sand paper ; emery paper ; abrasive paper ; flint paper  FR: papier de verre [ m ] ; papier (d') émeri [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMERY EH1 M ER0 IY0
EMERY'S EH1 M ER0 IY0 Z
EMERYVILLE EH1 M ER0 IY0 V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emery (n) ˈɛməriː (e1 m @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱莫利维尔[Ài mò lì wéi ěr, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ ㄦˇ, / ] Emeryville (city in California) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmirgelleinwand { f }emery cloth [Add to Longdo]
Schmirgelpapier { n }emery paper [Add to Longdo]
Schmirgelscheibe { f }emery wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウロコベニハゼ[urokobenihaze] (n) Emery's goby (Trimma emeryi) [Add to Longdo]
エメリー[emeri-] (n) emery [Add to Longdo]
エメリーズグレゴリー[emeri-zuguregori-] (n) Emery's gregory (Stegastes emeryi) [Add to Longdo]
エメリーペーパー[emeri-pe-pa-] (n) emery paper [Add to Longdo]
エメリーボード[emeri-bo-do] (n) emery board [Add to Longdo]
金剛砂[こんごうしゃ, kongousha] (n) emery (powder) [Add to Longdo]
紙ヤスリ;紙やすり;紙鑢[かみヤスリ(紙ヤスリ);かみやすり(紙やすり;紙鑢), kami yasuri ( kami yasuri ); kamiyasuri ( kami yasuri ; kami yasuri )] (n) sandpaper; emery paper [Add to Longdo]
磨き紙[みがきがみ, migakigami] (n) emery paper [Add to Longdo]
磨研紙[まけんし, makenshi] (n) emery paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corundum \Co*run"dum\ (k[-o]*r[u^]n"d[u^]m), n.; pl. {Corundums}
   (k[-o]*r[u^]n"d[u^]mz). [Also corindon.] [From Hind. kurand
   corundum stone.] (Min.)
   The mineral alumina ({Al2O3}), as found native in a
   crystalline state. Transparent varieties are used as
   gemstones, including {sapphire}, which is the fine blue
   variety; the {oriental ruby}, or red sapphire; the {oriental
   amethyst}, or purple sapphire; and {adamantine spar}, the
   hair-brown variety. It is the hardest substance found native,
   next to the diamond.
   [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The name corundum is sometimes restricted to the
      non-transparent or coarser kinds. {Emery} is a
      dark-colored granular variety, usually admixed with
      magnetic iron ore.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emery \Em"er*y\, n. [F. ['e]meri, earlier ['e]meril, It.
   smeriglio, fr. Gr. ?, ?, ?, cf. ? to wipe; perh. akin to E.
   smear. Cf. {Emeril}.] (Min.)
   Corundum in the form of grains or powder, used in the arts
   for grinding and polishing hard substances. Native emery is
   mixed with more or less magnetic iron. See the Note under
   {Corundum}.
   [1913 Webster]
 
   {Emery board}, cardboard pulp mixed with emery and molded
    into convenient.
 
   {Emery cloth} or {Emery paper}, cloth or paper on which the
    powder of emery is spread and glued for scouring and
    polishing.
 
   {Emery wheel}, a wheel containing emery, or having a surface
    of emery. In machine shops, it is sometimes called a {buff
    wheel}, and by the manufacturers of cutlery, a {glazer}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emery
   n 1: a hard grey-black mineral consisting of corundum and either
      hematite or magnetite; used as an abrasive (especially as a
      coating on paper)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top