ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*martyr*

M AA1 R T ER0   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: martyr, -martyr-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martyr[N] ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน, See also: ผู้ยอมพลีชีพ
martyr[N] ผู้ทุกข์ทรมาน, See also: ผู้ทนทุกข์, Syn. sufferer
martyr[N] ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ, See also: ผู้เรียกร้องความสนใจ
martyr[VT] ฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องทางศาสนา, See also: ฆ่าให้ตายเพราะไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อ
martyred[ADJ] ซึ่งเจ็บปวด, See also: ซึ่งทุกข์ทรมาน
martyrdom[N] ความทุกข์ทรมาน, Syn. torment, pain
martyrize[VT] ยอมทุกข์ทรมาน
martyrize[VT] ทำให้ทุกข์ทรมาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyr(vt) ฆ่าด้วยเรื่องศาสนา
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Christian martyrsผู้พลีชีพในคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Martyrsผู้พลีชีพในศาสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
We want peace! We don't want martyrs, do we?เราไม่ต้องการ การนองเลือดอีก Beneath the Planet of the Apes (1970)
Whatever mischief he causes I have no intention of making a martyr of him.ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องอะไร ผมไม่ยอมให้เขาเป็นนักบุญแน่ Gandhi (1982)
Two selfless martyrs.ผู้ยอมสละชีวิตโดยไม่เห็นแก่ตัวเพื่อศาสนา ทั้งคู่ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Why don't you hold the crucifix? It's the prop for martyrs.ทำไมคุณไม่ถือไม้กางเขนหรือไม่ มันเป็นเสาสำหรับสักขี The Birdcage (1996)
The martyrdom of our fellow citizen in defense of his country was not a useless sacrifice.นี่นับเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่การเสียสละโดยสูญเปล่า Malèna (2000)
And I saw the women drunken with the blood of the saints andwith the blood of the martyrs of Jesus.และชั้นเห็นหญิงสาวดื่มเลือดของนักบุญ เลือดแห่งความทรมานของพระเจ้า Ken Park (2002)
You have been chosen to die a martyr's death.คุณได้รับคัดเลือกให้ตายอย่างวีรบุรุษ The Wicker Man (2006)
Will you display the wounds of martyrdom and walk through the gates of heaven?คุณจะเผยให้เห็นบาดแผล_BAR_ แห่งความเสียสละ_BAR_ แล้วก้าวเข้าสู่ประตูสวรรค์ Rendition (2007)
Katherine, no one expects you to be a martyr.แคทเธอรีน ไม่มีใครหวังให้เธอเป็น In Buddy's Eyes (2008)
These are smart, well-educated kids, hand-picked and trained to be martyrs.คนพวกนี้ฉลาด เป็นเด็กมีการศึกษา ถูกเลือกมาอย่างดีและฝึกมาเป็นผู้พลีชีพ Mayhem (2008)
The martyr's heart is beating dangerously slow.หัวใจของผู้ยอมทรมาน เต้นช้าจนถึงระดับอันตราย Last Resort (2008)
Who's the martyr now?ตอนนี้ใครเป็นผู้สละตน Last Resort (2008)
He's supposed to do a martyrdom operation but he doesn't wanna fucking die.ความจริงเขาต้องปฏิบัติการพลีชีพ แต่เสือกกลัวตายขึ้นมา Body of Lies (2008)
They said they need me to become shahid for martyrdom.พวกเขาต้องการให้ฉันไปปฏิบัติการ เป็นนักรบพลีชีพ Body of Lies (2008)
When a man knows too much, they say martyrdom.ถ้าใครรู้มากไป จะถูกส่งไปเป็นนักรบพลีชีพ Body of Lies (2008)
Nobody should say "martyr" to me. Nobody.ฉันไม่ควรจะต้องมาพลีชีพ Body of Lies (2008)
You know, I know enough to be martyred.มากเลย มากพอจะต้องถูกพลีชีพ Body of Lies (2008)
There will never be a shortage of martyrs.แต่ที่ขาดแคลนคือผู้ที่กล้าพลีชีพ Body of Lies (2008)
The senator wants to play hero... he can be a martyr to his own cause.ท่านวุฒิต้องการเป็นฮีโร่ เค้าจะเป็นนักบุญ จากเหตุการณ์นี้เลยล่ะ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Ekin Bulut died a martyr during station ambush.เอคิน บูเลธ ตายอย่างสมเกียรติ.. ระหว่างการถูกโจมตีที่สถานี The Breath (2009)
If we die a martyr, the government will pay reparation.- ถ้าเราตายในหน้าที่.. รัฐจะชดเชยให้เรา - จ่ายให้เท่าไหร่วะ? The Breath (2009)
Then you're a martyr and you'll go straight to heaven.งั้นนายก็ถือว่า ตายในหน้าที่.. ได้ขึ้นสวรรค์ทันทีเลยไง The Breath (2009)
I'm becoming a martyr if I die here?ว่าฉันจะถือว่าตายในหน้าที่ The Breath (2009)
- So if I'm a martyr anyway and therefore not accountable in heaven then I'll donate my heart!ถ้าฉันจะตายในหน้าที่.. ฉันก็คงไม่ได้ขึ้นสวรรค์ - งั้นฉันจะบริจาคหัวใจล่ะ! The Breath (2009)
Will we still become martyrs?จะถือว่าเราตายในหน้าที่มั้ย? The Breath (2009)
If you're confident and not afraid of death... you'll become martyrs while sleeping.ถ้าเธอกล้าหาญ และไม่กลัวตาย.. เธอจะกลายเป็นวีรบุรุษแม้ยามหลับนะ The Breath (2009)
Martyrs never die, no one will ever divide this country.ถึงตัวตาย ก็จะไม่มีใครแบ่งแยกประเทศเราได้ The Breath (2009)
Miss blair, your martyr act-- no good.คุณหนูแบลล์ค่ะ ทำท่าน่าสงสารแบบนั้นมัน... Carrnal Knowledge (2009)
What's a little martyrdom between friends?- เป็นความทุกข์ทรมานนิดหน่อย ระหว่างเพื่อนฝูงนั่นเหรอ? A561984 (2009)
And I was hoping for some sort of tactical plan that didn't involve martyrdom.ฉันหวังว่ายุทธวิธีของเขา คงไม่มีแผนทรมาณข้าศึกด้วยอ่ะนะ Avatar (2009)
Have you come to make me a martyr?แต่ผู้ที่โฉดเขลา, Angels & Demons (2009)
Look, 14K kills Xander, he makes him a martyr.Look, 14K แซนเดอร์ฆ่า, เขาทำให้เขาทรมาน คนไทยชอบเกียรติ Death Race 2 (2010)
I told you to rule with strength, but you chose the martyr's path.ข้าบอกเจ้าแล้ว เรื่องกฏอันแข็งแกร่ง แต่เจ้าเลือกหนทางที่จะทุกข์ทรมาน Lazarus (2010)
It's a very typical step of martyr stuff.นั่นแหละเป็นแบบฉบับของสเตฟาน ในการยอมรับความทุกข์ Blood Brothers (2010)
You martyr yourself into a tomb and I get partnered with a semi-competent witch.ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น The Sacrifice (2010)
Elena's on a martyr tear.เอเลน่ารับบท Martyr Tear (ชื่อวงร็อค เล่นคำ Martyr แปลว่า "ผู้เสียสละ" ) By the Light of the Moon (2010)
Oliver Young is already a local hero for standing up to Handsome, and getting stabbed is turning him into a martyr, so Blake doesn't think this as a career maker.โอลิเวอร์ ยัง เป็นฮีโร่ไปแล้ว ที่เขาลุกขึ้นขวางพ่อรูปหล่อ และ การถูกแทง ทำให้เขา กลายเป็นผู้เสียสละ Samaritan (2010)
Making him into a martyr was my idea.ฉันก็เคยคิดจะฆ่าเขา Rough Trade (2010)
No. What you're doing is you're being a martyr.ไม่ สิ่งที่คุณกำลังทำ ก็คือเป็นผู้เสียสละ Crying Wolf (2011)
You're being a martyr.คุณเป็นผู้เสียสละ The Dinner Party (2011)
Wait, don't tell me you're falling for that silent martyr crap.อย่าบอกนะว่าเธออยากจะทำตัวเป็นแม่พระอะไรพรรค์นั้น Je Suis Une Amie (2011)
Traitor! Antonia was a hero, a martyr.คนทรยศ แอนโทเนียเป็นฮีโร่ เป็นผู้เสียสละ And When I Die (2011)
I rejoice at my martyrdom.ฉันยินดีที่ได้พลีชีพ ยินดีที่ได้เสียสละ 1911 (2011)
You'll be a revolutionary martyr.เราจะนับท่านเป็นวีรชนปฏิวัติด้วย 1911 (2011)
Lin Juemin, one of the martyrs of Huanghuagang, wrote this to his wife:การปฏิวัตินั้นกระทำเพื่อค้นหา ความสุขอันนิรันดร์แก่ทุกคนบนโลก 1911 (2011)
On the other hand, you die a martyr she rides that wave of sympathy to the throne.ในทางกลับกัน หากคุณตาย เธอก็จะได้ขึ้นสู่บัลลังก์ Coup de Grace (2011)
He's an insufferable martyr that needs his ass kicked...เขาทนทุกข์อยู่ในความเสียสละ นั่นเป็นความซื่อบื่อของเขา... . The Hybrid (2011)
And she's such a martyr with the Hastings family crap.และเธอนั้นทุกข์ทรมานกับครอบครัวเฮสติงส์มามากแล้ว The First Secret (2011)
Carter would've killed him, that would've made a martyr of him.คาร์เตอร์ เกือบจะฆ่าเขา, นั่นทำให้ฉันต้องลงโทษเขา The Runaway (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เสียสละ[n. exp.] (phū sīasala) EN: person who sacrifices oneself ; martyr   
สละชีวิต[v. exp.] (sala chīwit) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death   FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTYR    M AA1 R T ER0
MARTYRE    M AA0 R T AY1 R
MARTYRS    M AA1 R T ER0 Z
MARTYRED    M AA1 R T ER0 D
MARTYRDOM    M AA1 R T ER0 D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martyr    (v) mˈaːtər (m aa1 t @ r)
martyrs    (v) mˈaːtəz (m aa1 t @ z)
martyred    (v) mˈaːtəd (m aa1 t @ d)
martyrdom    (n) mˈaːtədəm (m aa1 t @ d @ m)
martyring    (v) mˈaːtərɪŋ (m aa1 t @ r i ng)
martyrdoms    (n) mˈaːtədəmz (m aa1 t @ d @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烈士[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] martyr, #9,509 [Add to Longdo]
刘少奇[Liú Shào qí, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] Liu Shaoqi (1898-1969), Chinese communist leader, a martyr of the Cultural Revolution, #9,941 [Add to Longdo]
死难者[sǐ nán zhě, ㄙˇ ㄋㄢˊ ㄓㄜˇ, / ] victim; casualty; martyr for one's country, #32,851 [Add to Longdo]
张华[Zhāng Huà, ㄓㄤ ㄏㄨㄚˋ, / ] Zhang Hua (232-300), Western Jin writer, poet and politician; Zhang Hua (1958-1982), student held up as a martyr after he died saving an old peasant from a septic tank; other Zhang Hua's too numerous to mention, #41,982 [Add to Longdo]
就义[jiù yì, ㄐㄧㄡˋ ㄧˋ, / ] to be killed for a righteous cause; to die a martyr, #53,544 [Add to Longdo]
谭嗣同[Tán Sì tóng, ㄊㄢˊ ㄙˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] Tan Sitong (1865-1898), Qing writer and politician, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898, #55,139 [Add to Longdo]
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution, #60,118 [Add to Longdo]
忠烈[zhōng liè, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, ] sacrifice oneself for one's country; martyr, #61,041 [Add to Longdo]
张志新[Zhāng Zhì xīn, ㄓㄤ ㄓˋ ㄒㄧㄣ, / ] Zhang Zhixin (1930-1975) female revolutionary and martyr, who followed the true Marxist-Leninist line as a party member, and was arrested in 1969, murdered in 1975 after opposing the counter-revolutionary party-usurping conspiracies of Lin Biao and the Ga, #68,341 [Add to Longdo]
林旭[Lín Xù, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄩˋ, ] Lin Xu, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898, #94,641 [Add to Longdo]
杨锐[Yáng Ruì, ㄧㄤˊ ㄖㄨㄟˋ, / ] Yang Rui, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898, #97,112 [Add to Longdo]
邹容[Zōu Róng, ㄗㄡ ㄖㄨㄥˊ, / ] Zou Rong (1885-1905), a martyr of the anti-Qing revolution, died in jail in 1905, #104,493 [Add to Longdo]
刘光第[Liú Guāng dì, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄤ ㄉㄧˋ, / ] Liu Guangdi, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898, #187,866 [Add to Longdo]
熊成基[Xióng Chéng jī, ㄒㄩㄥˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ, ] Xiong Chengji (1887-1910), anti-Qing revolutionary and martyr, #227,767 [Add to Longdo]
康广仁[Kāng Guǎng rén, ㄎㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄖㄣˊ, 广 / ] Kang Guangren, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898, #232,592 [Add to Longdo]
戊戌六君子[wù shù liù jūn zi, ˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] the six gentlemen martyrs of the failed reform movement of 1898, executed in its aftermath; namely, Tan Sitong 譚嗣同|谭嗣同, Lin Xu 林旭, Yang Shenxiu 楊深秀|杨深秀, Liu Guangdi 劉光第|刘光第, Kang Guangren 康廣仁|康广仁 and Yang Rui 楊銳|杨锐 [Add to Longdo]
杨深秀[Yáng Shēn xiù, ㄧㄤˊ ㄕㄣ ㄒㄧㄡˋ, / ] Yang Shenxiu, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
秋瑾[qiū jǐn, ㄑㄧㄡ ㄐㄧㄣˇ, ] Qiu Jin (1875-1907), famous female martyr of the anti-Qing revolution, the subject of several books and films [Add to Longdo]
结缨[jié yīng, ㄐㄧㄝˊ ㄧㄥ, / ] to die a hero; martyrdom in a good cause [Add to Longdo]
黄花岗七十二烈士[Huáng huā gāng qī shí èr liè shì, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄑㄧ ㄕˊ ㄦˋ ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, / ] the seventy two martyrs of the Huanghuagang uprising of 23rd April 1911 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Märtyrer {m}; Märtyrerin {f}martyr [Add to Longdo]
Märtyrertod {m} | den Märtyrertod sterbenmartyrs' death; martyrdom | to die a martyrs' death; to be martyred [Add to Longdo]
Märtyrium {n} | ein Märtyrium durchleidenmartyrdom | to suffer a martyrdom [Add to Longdo]
martern; peinigen | marternd; peinigend | gemartet; gepeinigt | martert | marterteto martyr | martyring | martyred | martyrs | martyred [Add to Longdo]
peinigendmartyring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受難者[じゅなんしゃ, junansha] (n) martyr; sufferer [Add to Longdo]
殉教[じゅんきょう, junkyou] (n,vs) martyrdom [Add to Longdo]
殉教者[じゅんきょうしゃ, junkyousha] (n) martyr [Add to Longdo]
殉死[じゅんし, junshi] (n,vs) dying a martyr; following someone in suicide [Add to Longdo]
殉難[じゅんなん, junnan] (n,vs) martyrdom; (P) [Add to Longdo]
殉難者[じゅんなんしゃ, junnansha] (n) victim; martyr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martyr \Mar"tyr\, n. [AS., from L. martyr, Gr. ma`rtyr, ma`rtys,
   prop., a witness; cf. Skr. sm[.r] to remember, E. memory.]
   [1913 Webster]
   1. One who, by his death, bears witness to the truth of the
    gospel; one who is put to death for his religion; as,
    Stephen was the first Christian martyr. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To be a martyr, signifies only to witness the truth
       of Christ; but the witnessing of the truth was then
       so generally attended with persecution, that
       martyrdom now signifies not only to witness, but to
       witness by death.           --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, one who sacrifices his life, his station, or what
    is of great value to him, for the sake of principle, or to
    sustain a cause.
    [1913 Webster]
 
       Then if thou fall'st, O Cromwell,
       Thou fall'st a blessed martyr !    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martyr \Mar"tyr\, v. t. [imp. & p. p. {Martyred}; p. pr. & vb.
   n. {Martyring}.]
   1. To put to death for adhering to some belief, esp.
    Christianity; to sacrifice on account of faith or
    profession. --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
   2. To persecute; to torment; to torture. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The lovely Amoret, whose gentle heart
       Thou martyrest with sorrow and with smart.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Racked with sciatics, martyred with the stone.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 martyr /maʀtiʀ/ 
  martyr

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 martyr
  martyr

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 martyr
  martyr

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 martyr
  martyr

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top