ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้เสียสละ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้เสียสละ-, *ผู้เสียสละ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เสียสละ[N] person who sacrifices oneself, Syn. ผู้สละ, Example: ถ้าคิดจะเป็นผู้เสียสละในความรัก ก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจอย่างนี้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปล่อยวางหรือผละออกจากสิ่งต้องการมีไว้กับตน เพื่อเห็นแก่ความสุขความสงบเรียบร้อย หรือเพื่อประโยชน์ของคนอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But she is with us in spirit because Sicilian women, with their hardships, with their sacrifices, march shoulder to shoulder with fighting men.แต่เธอจะอยู่กับเราในจิตวิญญาณ เพราะผู้หญิงชาวซิซิเลี่ยน ซึ่งเป็นผู้ตรากตรำผู้เสียสละ... Malèna (2000)
Grail quests require sacrifice.การค้นหา เกรลย่อมต้องมีผู้เสียสละ The Da Vinci Code (2006)
I could go on and on about what a great guy here Earl is, how he gives so freely of his time and his money.ยังมีตัวอย่างอีกมากที่จะยืนยัน... ความเป็นคนดีของคนอย่างเอิร์ล ผู้เสียสละทั้งเวลาและเงินทอง Mr. Brooks (2007)
Do you believe in his son, Jesus Christ, who was crucified for our sins... rose from the dead, and is the only way to salvation?เธอศรัทธาในพระบุตร ผู้เสียสละตนตรึงกางเขนไถ่บาปของเรา ให้หลุดพ้นจากความตาย และเป็นหนทางสู่การพ้นทุกข์ The Haunting of Molly Hartley (2008)
Gaius the hero!ไกอัสผู้เสียสละ Le Morte d'Arthur (2008)
How can I ask the american people to make sacrificesฉันจะบอกชาวอเมริกันผู้เสียสละว่าอย่างไร Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
The world has been protected by a group of extraordinary men and women who have dedicated themselves to fighting crime.โลกใบนี้ได้รับการคุ้มครอง โดยเหล่ายอดมนุษย์ ผู้เสียสละตนเอง ในการต่อสู้ Kick-Ass (2010)
Elena's on a martyr tear.เอเลน่ารับบท Martyr Tear (ชื่อวงร็อค เล่นคำ Martyr แปลว่า "ผู้เสียสละ" ) By the Light of the Moon (2010)
Oliver Young is already a local hero for standing up to Handsome, and getting stabbed is turning him into a martyr, so Blake doesn't think this as a career maker.โอลิเวอร์ ยัง เป็นฮีโร่ไปแล้ว ที่เขาลุกขึ้นขวางพ่อรูปหล่อ และ การถูกแทง ทำให้เขา กลายเป็นผู้เสียสละ Samaritan (2010)
My dad... is an incredible person who sacrificed his own life to save the lives of thousands of people.พ่อของฉัน, เป็นบุคคลที่น่าเหลือเชื่อผู้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยชีวิตคนมากมาย Episode #1.13 (2010)
No. What you're doing is you're being a martyr.ไม่ สิ่งที่คุณกำลังทำ ก็คือเป็นผู้เสียสละ Crying Wolf (2011)
You're being a martyr.คุณเป็นผู้เสียสละ The Dinner Party (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เสียสละ[n. exp.] (phū sīasala) EN: person who sacrifices oneself ; martyr   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacrificer[N] ผู้เสียสละ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top