ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

殉教者

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -殉教者-, *殉教者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
殉教者[じゅんきょうしゃ, junkyousha] (n) martyr [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to die as a martyr.[CN] 我选择了像个殉教者一样死去 Paradise Now (2005)
His father, the martyr, was a constant threat to us.[JA] 父親が殺害されたとき 殉教者のごとく崇拝された The Lady (2011)
You were martyred?[CN] 你是殉教者 Dogma (1999)
- Oh, yeah, a real martyr.[JA] - 本当に殉教者だわ Mean Girls 2 (2011)
But, as a martyr, I do not fear death.[CN] 作为一个天选的殉教者,我不惧怕死亡 Paradise Now (2005)
And a martyr.[JA] 殉教者として I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
We never forget the martyrs.[JA] 我々の教えでは、 殉教者は決して忘れられません Conquest 1453 (2012)
I don't want to turn him into a martyr.[JA] 彼を殉教者に 変えたくはないの Colonial Day (2005)
He was a Roman soldier martyred for refusing to abandon the truth.[JA] ローマの軍人だった 真実を捨てることを 拒否して殉教者になった 5 Days of War (2011)
These were written by our dead brothers. Some are martyrs. The rest are mine.[JA] これは死んだ兄弟達によって書かれた 数人は殉教者だ 残りは鉱山だ Assembly (2007)
He is insolent and brazen. My dear, it is a real martyrdom.[CN] 太傲慢了 太放肆了, 你必须成为殉教者 亲爱的 Fellini's Casanova (1976)
We can not afford a second martyr.[JA] 2人目の殉教者はもう沢山だ The Lady (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
殉教者[じゅんきょうしゃ, junkyousha] Maertyrer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top