ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hermit*

HH ER1 M AH0 T   
131 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hermit, -hermit-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hermit[N] ฤๅษี, See also: ดาบส, ผู้ที่อยู่สันโดษ, Syn. anchorite, eremite, recluse
hermitage[N] อาศรม, See also: สำนักฤๅษี
hermit crab[N] ปูเสฉวน, See also: ปูตระกูล Paguridae ที่มีเปลือกหุ้มร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hermit(เฮอร์'มิท) n. ฤาษี,บุคคลที่เก็บตัว,ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก, See also: hermitic,hermitical,hermitish adj. hermitry n. hermitage n.
hermit crabปูเสฉวน

English-Thai: Nontri Dictionary
hermit(n) ฤาษี,ดาบส,ผู้ถือสันโดษ
hermitage(n) สำนักฤาษี,การถือสันโดษ,การจำศีล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biohermiteหินตะกอนชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thermit weldingการเชื่อมเทอร์มิต [มีความหมายเหมือนกับ aluminothermic welding] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
thermit crucibleเบ้าเทอร์มิต [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
thermit mixtureสารผสมเทอร์มิต [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And look at that, they're planting thermite charges.Half a mile due east. The Thing (1982)
The crazy old biddy... hiding herself away like some hermit!ยายประสาทคนนั้น... ซ่อนตัวเองไว้อย่างกับฤาษีแหน่ะ ! Millennium Actress (2001)
Today they brought hermit crabs to class.วันนี้เพื่อน ๆ ในห้องซื้อปูเสฉวนมา Babel (2006)
Good. Dad, guess what? Today they brought hermit crabs to class.ดีครับพ่อ ทายสิวันนี้เกิดอะไรขึ้น พวกเขาเอาปูเสฉวนมาที่โรงเรียน Babel (2006)
I've been a hermit lately, too.ผมก็ต้องอยู่คนเดียวเหมือนกัน Map 1213 (2006)
And, what, be like you, a hermit?คุณอย่าได้สิ้นหวัง Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Thermite.ดินประสิว A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
There's thermite in the garage.มีน้ำยาละลายโลหะอยู่ในโรงรถ Complications (2008)
But without your weapon, you're nothing but a lonely hermit.ถ้าไม่มีอาวุธนั่น เจ้าก็เป็นได้แค่ฤาษี The Forbidden Kingdom (2008)
Think about a hermit crab, okay?คิดถึงปูเสฉวนสิ Pineapple Express (2008)
And that's what I am. It's like I'm just a hermit crab changing shells.และนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็น ฉันเป็นปูเสฉวนที่กำลังเปลี่ยนเปลือก Pineapple Express (2008)
I'll have the thermite ready.ฉันก็เตรียมโลหะผสมเธอร์ไมท์เสร็จ Safe and Sound (2008)
Generate enough heat to activate the thermite?สร้างความร้อนเพื่อกระตุ้นโลหะผสมเธอร์ไมท์เนี่ยนะ Safe and Sound (2008)
It was an IG-88 thermite charge.มันคือ IG-88 ระเบิดแบบเธอราไมท์ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Plans that involved something other than fixing a computer or playing hot potato with a thermite grenade?แผนที่จะทำอะไรบางอย่าง เช่น ซ่อมคอมฯ หรือเล่นสนุกกับระเบิดเธอราไมท์ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Our Heritage Organization has already made selections from the British Museum and L'Hermitage.เป็นสมบัติสำคัญขององค์กรเลยนะ เลือกได้ดีนี่ จาก พิพิธภัณฑ์ของอังกฤษ และโบสถ์ 2012 (2009)
I don't hate people. I'm not exactly a hermit.ผมไม่ได้เกลียดผู้คน ไม่เชิงว่าผมสันโดษ Up in the Air (2009)
- Thermite.- เธอร์ไมท์ Seven Thirty-Seven (2009)
That and the thermite...และเธอร์ไมท์ Seven Thirty-Seven (2009)
Actually, he's of the hermit variety.จริง ๆ แล้ว เขาเป็นคนสันโดษ Haunted (2009)
All saints on north hermitage.เหมือนโบสถ์ออลเซนต์ ที่นอร์ธ เฮอมิเทจด้วย (โบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งในชิคาโก้) Melbourne (2010)
Were cave-dwelling hermit-types.ฉันคิดว่าพวกนั้นเป็น... เป็นพวกที่อยู่ในถ้ำแบบฤษี Exile on Main St. (2010)
The last of the carpenters is kind of a hermit.ทายาทคนสุดท้ายของตระกูล เป็นพวกเก็บตัว As You Were (2010)
Hey, Jeff, don't kill the messenger, but you have four hermit crabs in your bathroom sink.เจฟ อย่าฆ่าคนส่งสารสิ แต่นายมีปูเสฉวน 4 ตัว อยู่ในซิงค์ห้องน้ำแน่ะ Early 21st Century Romanticism (2011)
The walls are lined with thermite.มีกำแพงเคลือบสารเทอร์ไมท์ให้ความร้อนสูง The Hot Potato Job (2011)
Herman's Hermits.เฮอร์แมน เฮอมิต American Reunion (2012)
Hermit.ฤาษี. Now You See Me (2013)
Wanting to be a hermit and employing a caretaker in the house doesn't add up.การอยากเก็บตัว แต่จ้างคนดูแลในบ้านมันไม่สมเหตุผลนะ The Best Offer (2013)
Then we have to schedule the meeting with the director of the Hermitage and the auctions in San Francisco and Madrid.และเรามีนัดคุยกับผู้อำนวยการเฮอร์มิทาจ และการประมูลในซานฟรานซิสโกกับมาดริด The Best Offer (2013)
Luke went from Mr. popular to lone-wolf-hermit boy.ลุคเปลี่ยนไปจากนายป๊อบปูล่าไปเป็นเด็กชายผู้เงียบขรึม Pilot (2013)
They wrapped the young king in Cimmerian gauze dipped in ancient potions... and set him to wander the desert... till in a delirium of heat and thirst, he stumbled upon a hermit's cave.พวกเขาห่อ ...กษัตริย์หนุ่มในCimmeriansk ผ้ากอซจุ่มลงในยาวิเศษเก่า ... ...และทำให้เขาที่จะเดินในทะเลทราย... 300: Rise of an Empire (2014)
Hermit threw himself a little party.คนเก็บตัวขี้เหงาจัดปาร์ตี้เล็กๆให้ตัวเอง Virtual Reality Bites (2015)
Lab called in, said the fires were started with thermite and high-end accelerants.แลปโทรมา บอกว่า ไฟถูกจุดแล้ว ด้วยเทอร์ไมท์ และชนวนอย่างดี Rise of the Villains: Scarification (2015)
Traces of thermite.ร่องรอยของเธอร์ไมต์ Family of Rogues (2015)
Lisa, there are traces of thermite on your skin.ลิซ่า มีตัวติดตามเทอร์ไมต์อยู่ในผิวของเธอ Family of Rogues (2015)
Thermite?เทอร์ไมต์? Family of Rogues (2015)
Gentlemen, thermite!ท่านสุภาพบุรุษ เทอร์ไมต์ Guernica (2016)
Then we'll incinerate everything with thermite.จากนั้นเราจะเผาทุกสิ่ง ด้วยเทอร์ไมต์ Guernica (2016)
Because you're living like a hermit.แกอยู่อย่างกับฤาษีปลีกวิเวก La La Land (2016)
Hey, Tony, Nick, the P.T.A. Have arrived!Hör mal, "The Hermit" ist da. Far Out Munsters (1965)
Cool it! The hermit's gonna groove us!The Hermit wird uns rocken. Far Out Munsters (1965)
Clip thermite capsules to window bars.Bringen Sie die Thermit-Kapseln am Fenstergitter an. Memory (1966)
Have you ever been to the Hermitage?Kennen Sie das Hermitage? Scorpio (1973)
The transmitter with a thermite charge.Der Sender mit einer Thermitladung. For Your Eyes Only (1981)
Of course you know Comrade Borchoi, the curator of the Hermitage.Sie kennen natürlich den Genossen Borchoi, den Kustos der Hermitage. Octopussy (1983)
Come in, Hermit.Hermit, bitte kommen. Thief of Hearts (1984)
Thermite torch.- Mit einer Thermitfackel. Last Stand (1985)
But the thermite warhead can burn through a 50-story building, right into the basement.Der Thermit-Sprengkopf durchschlägt ein 50-stöckiges Gebäude. Need to Know (1986)
I'm not so worried about the missile or the thermites or even the target.Ich mache mir keine Sorgen um die Rakete, das Thermit oder das Ziel. Need to Know (1986)
The thermite burns into the tunnels liquefies the metal, and the plutonium irradiates every last ounce of their tri-tanium for 20,000 years.Das Thermit brennt sich in die Tunnel, verflüssigt das Metall und das Plutonium verstrahlt ihr gesamtes Tritanium für 20.000 Jahre lang. Need to Know (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hermitThe hermit lived in a wooden hut.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤษี[N] hermit, See also: recluse, Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต, Count unit: ตน
มเหสิ[N] great hermit, See also: great sage, Syn. ฤาษีใหญ่, Count unit: องค์, Thai definition: ผู้แสวงหาศีลาทิคุณอันยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี)
คากรอง[N] hermit's dress, Count unit: ผืน, Thai definition: เครื่องปกปิดร่างกายที่ทำด้วยหญ้า
ปะขาว[N] ascetic, See also: hermit, Syn. ชีผะขาว, ชีปะขาว, Example: ชาวบ้านต่างพากันนำอาหาร และผลไม้ไปถวายชีปะขาวที่นายดำไปพบเข้าโดยบังเอิญในป่า, Count unit: ตน, คน, Thai definition: ชายผู้จำศีลนุ่งห่มผ้าขาว
ปูเสฉวน[N] hermit crab, Example: เพื่อนๆ ของเธอจับปูเสฉวนใส่ถุงพลาสติกมาหลายตัว, Count unit: ตัว
มุนิ[N] ascetic, See also: sage, saint, priest, monk, hermit, holy man, wise man, intellectual, Syn. มุนี, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์, Example: เขาถือว่าข้อความต่างๆ ในอุปนิษัทเป็นอุทานของมุนีที่เปล่งออกมาเป็นครั้งคราว, Thai definition: ผู้บำเพ็ญตบะที่นุ่งห่มสีเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฤๅษี[N] hermit, See also: anchorite, Syn. ฤษี, Thai definition: นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ
อาศรม[N] hermitage, Example: ธิดานาคอับอาย และเกรงว่าเรื่องจะไปถึงหูบิดา จึงคิดที่จะสังหารดาบสทั้งสี่ เมื่อไปถึงอาศรม, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ของนักพรต
อายัน[N] ascetic, See also: hermit, anchorite, recluse, Syn. นักบวช, ฤษี
อิสิ[N] anchorite, See also: hermit, Thai definition: ผู้แสวงคุณความดี, ฤษี, ผู้ถือบวช
ดาบส[N] hermit, See also: ascetic, Syn. ฤษี, Example: นางกบตัวหนึ่งที่อยู่ที่บรรณศาลาก็ได้อาศัยน้ำนมที่ดาบสปันเป็นทานให้กินทุกวัน, Thai definition: ผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส
ธชี[N] hermit, See also: priest, Syn. นักบวช, ทชี, Count unit: ตน
นักบวช[N] priest, See also: clergyman, abbot, hermit, ascetic, friar, Syn. บรรพชิต, ผู้ถือบวช, Example: เหล่านักบวชในศาสนาต่างๆ ร่วมอวยพรในวันขึ้นปีใหม่
นักพรต[N] hermit, See also: religious man, recluse, ascetic, Example: ศุภวัฒน์ทำตัวเคร่งขรึมราวกับนักพรต, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ประพฤติพรต
นักสิทธิ์[N] ascetic, See also: recluse, hermit, holy man, Syn. ผู้สำเร็จ, ฤษี, Count unit: ตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบส[n.] (dābot) EN: hermit   
มุนี[n.] (munī) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man   FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]
ฤๅษี[n.] (rāsī) EN: hermit anchorite   FR: ermite [m]
ฤษี = ฤาษี[n.] (reusī = reūsī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse   FR: ascète [m]
ฤาษีใหญ่[n. exp.] (reūsī yai) EN: great hermit   
เสฉวน[n.] (sēchūan) EN: hermit crab   FR: bernard-l'ermite = bernard-l'hermiture [m] ; pagure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMIT    HH ER1 M AH0 T
HERMITS    HH ER1 M AH0 T S
THERMITS    TH ER1 M IH2 T S
HERMITAGE    HH ER1 M AH0 T AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hermit    (n) hˈɜːʴmɪt (h @@1 m i t)
hermits    (n) hˈɜːʴmɪts (h @@1 m i t s)
hermitage    (n) hˈɜːʴmɪtɪʤ (h @@1 m i t i jh)
hermitages    (n) hˈɜːʴmɪtɪʤɪz (h @@1 m i t i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出山[chū shān, ㄔㄨ ㄕㄢ, ] to leave the mountain (of a hermit); to come out of obscurity to a government job; to take a leading position, #22,067 [Add to Longdo]
隐居[yǐn jū, ˇ ㄐㄩ, / ] to live in seclusion; a hermit, #23,811 [Add to Longdo]
东山再起[dōng shān zài qǐ, ㄉㄨㄥ ㄕㄢ ㄗㄞˋ ㄑㄧˇ, / ] lit. to return to office after living as a hermit on Mount Dongshan (成语 saw); fig. to make a comeback, #36,380 [Add to Longdo]
隐士[yǐn shì, ˇ ㄕˋ, / ] hermit, #44,838 [Add to Longdo]
艾尔米塔什[Ài ěr mǐ tǎ shí, ㄞˋ ㄦˇ ㄇㄧˇ ㄊㄚˇ ㄕˊ, / ] the Hermitage or Ermitazh museum in St Peterburg, #532,131 [Add to Longdo]
枕石漱流[zhěn shí shù liú, ㄓㄣˇ ㄕˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, ] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a frugal life; the life of a hermit, #744,741 [Add to Longdo]
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, ] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life [Add to Longdo]
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life [Add to Longdo]
漱流[shù liú, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, ] to rinse one's mouth with water; to gargle; fig. a hermit's life [Add to Longdo]
隐君子[yǐn jūn zi, ˇ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, / ] recluse; hermit; used for homophone 癮君子|瘾君子, opium addict [Add to Longdo]
隐土[yǐn tǔ, ˇ ㄊㄨˇ, / ] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aschermittwoch {m}ash wednesday [Add to Longdo]
Einsiedler {m}hermit [Add to Longdo]
Hermite-Interpolation {f} [math.]Hermite interpolation [Add to Longdo]
Hermite-Polynom {n} [math.]Hermite polynomial [Add to Longdo]
Klause {f}hermitage [Add to Longdo]
Einsiedlerkrebs {m} [zool.]hermit crab [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テルミット反応[テルミットはんのう, terumitto hannou] (n) thermit reaction [Add to Longdo]
阿蘭若[あらんにゃ, arannya] (n) {Buddh} isolated place; hermitage [Add to Longdo]
庵(P);菴;廬[いおり(P);あん(庵;菴);いお, iori (P); an ( iori ; iori ); io] (n,n-suf) hermitage; retreat; (P) [Add to Longdo]
庵を結ぶ[いおりをむすぶ, ioriwomusubu] (exp,v5b) to build oneself a hermitage [Add to Longdo]
庵室[あんしつ;あんじつ, anshitsu ; anjitsu] (n) hermit's cell; retreat [Add to Longdo]
庵主[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent [Add to Longdo]
隠士[いんし, inshi] (n) hermit; recluse [Add to Longdo]
隠者[いんじゃ, inja] (n) hermit; recluse [Add to Longdo]
祭文[さいぶん;さいもん, saibun ; saimon] (n) address to the gods; type of song which spread from mountain hermits to the laity during the Kamakura era [Add to Longdo]
山人[やまびと, yamabito] (n) mountain folk; hermit [Add to Longdo]
宿借り;寄居虫;宿借(io)[やどかり;ごうな(寄居虫)(ok);かみな(寄居虫)(ok), yadokari ; gouna ( yadokari )(ok); kamina ( yadokari )(ok)] (n) (1) hermit crab; (2) (宿借り, 宿借 only) renting a house; (3) (宿借り, 宿借 only) tenant [Add to Longdo]
世捨て人[よすてびと, yosutebito] (n,adj-no) hermit; recluse [Add to Longdo]
[せんと;セント(P), sento ; sento (P)] (n) hermit; wizard [Add to Longdo]
仙界[せんかい, senkai] (n) dwelling place of hermits; pure land away from the world [Add to Longdo]
仙宮[せんきゅう, senkyuu] (n) (1) (arch) hermit's residence; (2) retired emperor's palace [Add to Longdo]
仙骨;薦骨[せんこつ, senkotsu] (n,adj-no) (1) sacrum; sacral bone; (2) (仙骨 only) hermitry; appearance of an hermit; unworldliness; unusual physique; outstanding appearance [Add to Longdo]
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P) [Add to Longdo]
僧庵[そうあん, souan] (n) priest's hermitage [Add to Longdo]
僧庵生活[そうあんせいかつ, souanseikatsu] (n) hermit life [Add to Longdo]
野伏;野臥[のぶし, nobushi] (n) (1) hermit; mountain ascetic; itinerant priest; (2) mountain-dwelling robber; brigand [Add to Longdo]
幽居[ゆうきょ, yuukyo] (n,vs) hermitage; retreat; retirement; seclusion [Add to Longdo]
陸宿借;陸寄居虫;岡宿借[おかやどかり;オカヤドカリ, okayadokari ; okayadokari] (n) (uk) concave land hermit crab (Coenobita cavipes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hermit \Her"mit\, n. [OE. ermite, eremite, heremit, heremite, F.
   hermite, ermite, L. eremita, Gr. ?, fr. ? lonely, solitary.
   Cf. {Eremite}.]
   1. A person who retires from society and lives in solitude; a
    recluse; an anchoret; especially, one who so lives from
    religious motives.
    [1913 Webster]
 
       He had been Duke of Savoy, and after a very glorious
       reign, took on him the habit of a hermit, and
       retired into this solitary spot.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A beadsman; one bound to pray for another. [Obs.] "We rest
    your hermits." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Cookery) A spiced molasses cookie, often containing
    chopped raisins and nuts.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Hermit crab} (Zool.), a marine decapod crustacean of the
    family {Pagurid[ae]}. The species are numerous, and belong
    to many genera. Called also {soldier crab}. The hermit
    crabs usually occupy the dead shells of various univalve
    mollusks. See Illust. of {Commensal}.
 
   {Hermit thrush} (Zool.), an American thrush ({Turdus
    Pallasii}), with retiring habits, but having a sweet song.
    
 
   {Hermit warbler} (Zool.), a California wood warbler
    ({Dendroica occidentalis}), having the head yellow, the
    throat black, and the back gray, with black streaks.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top