ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสฉวน

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสฉวน-, *เสฉวน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสฉวนน. ชื่อปูทะเล มีหลายสกุลหลายวงศ์ ต่างจากปูทั่วไปที่มีท้องอ่อนนิ่ม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเปลือกหอยกาบเดี่ยว พบตามชายฝั่งหรือน้ำลึก เช่น ในสกุล Clibanariusวงศ์ Paguridae อยู่ตามโขดหินชายทะเล, ในสกุล Coenobitaวงศ์ Coenobitidae อยู่บนบกริมทะเล, ในสกุล Parapagurusวงศ์ Parapaguridae อยู่ในน้ำลึกระหว่าง ๘๐-๒๐๐ เมตร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today they brought hermit crabs to class.วันนี้เพื่อน ๆ ในห้องซื้อปูเสฉวนมา Babel (2006)
Good. Dad, guess what? Today they brought hermit crabs to class.ดีครับพ่อ ทายสิวันนี้เกิดอะไรขึ้น พวกเขาเอาปูเสฉวนมาที่โรงเรียน Babel (2006)
Can you cook authentic szechuan?คุณทำอาหารเสฉวนได้มั้ย New Haven Can Wait (2008)
He is to lead 50 thousand troops to guard Xichuanคุมกำลัง 5 หมื่นป้องกันเสฉวน Three Kingdoms (2008)
Think about a hermit crab, okay?คิดถึงปูเสฉวนสิ Pineapple Express (2008)
And that's what I am. It's like I'm just a hermit crab changing shells.และนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็น ฉันเป็นปูเสฉวนที่กำลังเปลี่ยนเปลือก Pineapple Express (2008)
Most like to visit the Western Sichuanเป็นสถานที่ที่ชาวเสฉวนตะวันตก 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Hey, Jeff, don't kill the messenger, but you have four hermit crabs in your bathroom sink.เจฟ อย่าฆ่าคนส่งสารสิ แต่นายมีปูเสฉวน 4 ตัว อยู่ในซิงค์ห้องน้ำแน่ะ Early 21st Century Romanticism (2011)
You've come because of the Sichuan railways?ที่ท่านมา ก็เพราะเรื่องทางรถไฟเสฉวนใช่ไหม 1911 (2011)
I knew it.ข้าดูออก ว่าการเอาทางรถไฟสายเสฉวนกับกวางตุ้ง 1911 (2011)
Mr. Ambassador, we've already sent troops from Wuchang to stop the riots in Sichuan.ท่านทูต เราได้ส่งกองกำลังจากอู๋ชาง ไปปราบกบฎที่เสฉวนแล้ว 1911 (2011)
Recently, in Sichuan, the central part of China, the people have launched a movement of protecting railway projects against the hopelessly corrupt Qing government.เมื่อเร็วๆนี้ในเสฉวน ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศจีน ผู้คนได้ก่อการเคลื่อนไหว 1911 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสฉวน[n.] (sēchūan) EN: hermit crab   FR: bernard-l'ermite = bernard-l'hermiture [m] ; pagure [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hermit crabปูเสฉวน
pagurian(พะกู'เรียน) n. ปูเสฉวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top