ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปูเสฉวน

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปูเสฉวน-, *ปูเสฉวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูเสฉวน[N] hermit crab, Example: เพื่อนๆ ของเธอจับปูเสฉวนใส่ถุงพลาสติกมาหลายตัว, Count unit: ตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today they brought hermit crabs to class.วันนี้เพื่อน ๆ ในห้องซื้อปูเสฉวนมา Babel (2006)
Good. Dad, guess what? Today they brought hermit crabs to class.ดีครับพ่อ ทายสิวันนี้เกิดอะไรขึ้น พวกเขาเอาปูเสฉวนมาที่โรงเรียน Babel (2006)
Think about a hermit crab, okay?คิดถึงปูเสฉวนสิ Pineapple Express (2008)
And that's what I am. It's like I'm just a hermit crab changing shells.และนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็น ฉันเป็นปูเสฉวนที่กำลังเปลี่ยนเปลือก Pineapple Express (2008)
Hey, Jeff, don't kill the messenger, but you have four hermit crabs in your bathroom sink.เจฟ อย่าฆ่าคนส่งสารสิ แต่นายมีปูเสฉวน 4 ตัว อยู่ในซิงค์ห้องน้ำแน่ะ Early 21st Century Romanticism (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hermit crab[N] ปูเสฉวน, See also: ปูตระกูล Paguridae ที่มีเปลือกหุ้มร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hermit crabปูเสฉวน
pagurian(พะกู'เรียน) n. ปูเสฉวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top