ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทชี

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทชี-, *ทชี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทชี[N] priest, See also: monk, sadhu, ascetic, Syn. นักบวช, ธชี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทชี(ทะชี) น. นักบวช เช่น พระบาททงงสองฉลองขึ้นเหนือเกล้า ทชีเถ้ากาฬเทพิลน้นน (ม. คำหลวง ทศพร).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, name 'em. Shakespeare, Nietzsche, Frost, O'Connor, Kant, Pope, Locke-เช็คสเปียร์ นีทชี ฟรอสท์ โอคอนเนอร์ Good Will Hunting (1997)
Yeah. I want you to meet Skitchy.ใช่ ฉันอยากให้นายรู้จักสกิทชี่ The Longest Yard (2005)
Hey, Skitchy, let me ask you something.เฮ้ สคิทชี่ ขอผมถามคุณอย่างสิ The Longest Yard (2005)
..had given seven years of my life to it....ทุ่มเทชีวิต เพื่อมัน ตลอดเวลา 7 ปี Heyy Babyy (2007)
I've been home, showered, done my Chi, had a wank, subtly undermined my dad, put new clothes on and here I am with my English coursework.ก็ฉันไม่มีเวลา อะไรกัน ฉันกลับบ้าน อาบน้ำ เล่นไทชี่ ขัดจรวด กวนประสาทพ่อ แต่งตัวออกมา ยังทันเลย Cassie (2007)
Pinehearst, the bio-tech firm?ไพน์เฮิร์สท์ บริษัทชีวเทค นั่นหรือ? Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
I made swordcraft my life.ผมเลยทุ่มเทชีวิตให้กับการฝึกดาบ Lancelot (2008)
He's dedicated his lifeเขาทุ่มเทชีวิต Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm disappointed that I've given so much of my life...ผมผิดหวังจริงๆที่ทุ่มเทชีวิตให้ไปมาก Up in the Air (2009)
After the neurobiology conference in berlin.หลังจากที่ประชุมประสาทชีววิทยาในเบอร์ลิน Of Human Action (2009)
Abu Musa Jabir ibn Hayn made a greater contribution to the discredited field of alchemy than Halbert Vanderplatt made to neurobiology.ทำคุณประโยชน์อย่างสูง ให้กับสาขาการเล่นแร่แปรธาตุ ที่ไม่มีใครเหลียวแล กว่าฮัลเบิร์ต วานเดอร์แพลตต์ มีต่อประสาทชีววิทยา The Guitarist Amplification (2009)
Butchie, you got a 10-piece ready?บัทชี่ ไก่10ชิ้นได้หรือยัง Precious (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top