ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

幽居

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幽居-, *幽居*
Japanese-English: EDICT Dictionary
幽居[ゆうきょ, yuukyo] (n,vs) hermitage; retreat; retirement; seclusion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Call it cabin fever.[CN] 我这叫幽居 The Man from Earth (2007)
"There is a fellowship more quiet even than solitude, and which rightly understood, is solitude made perfect."[CN] 世上有一种情谊 比起幽居独处 更能保持心神的宁静 倘能正确领会 便可升华孤淡的心境 使之臻于完美 Hashtag (2014)
U Housing?[CN] 是幽居 Empire of Lust (2015)
- Hmm, stir-crazy, cabin fever, who knows ?[CN] - 嗯,他发疯了吧! 谁知道"幽居病"? The Thing (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top