ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาศรม

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาศรม-, *อาศรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาศรม[N] hermitage, Example: ธิดานาคอับอาย และเกรงว่าเรื่องจะไปถึงหูบิดา จึงคิดที่จะสังหารดาบสทั้งสี่ เมื่อไปถึงอาศรม, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ของนักพรต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศรม, อาศรมบท(อาสม, อาสมบด) น. ที่อยู่ของนักพรต.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you call it an ashram?คุณเรียกว่า "อาศรม" ใช่มั้ย Gandhi (1982)
Go and leave the ashram altogether. We don't want you!ไปจากอาศรม เราไม่ต้องการคุณ Gandhi (1982)
What do you think the daughter of an English admiral proposes to do in our ashram?คุณว่าลูกสาวนายพลเรือเอก จะมาทำอะไรในอาศรมของเรา Gandhi (1982)
-Back to the ashram.- ผมจะกลับไปที่อาศรม Gandhi (1982)
I have orders to return with you and your companion to the ashram.ผมได้รับคำสั่งให้ไปส่งคุณ และผู้ติดตามที่อาศรม Gandhi (1982)
Please enter the ashram of the Guru Tugginmypudha.โปรดเข้ามาในอาศรมของ ท่านกูรูทักกินมายพุทธา The Love Guru (2008)
Deepak, why do you want to join the Tugginmypudha Ashram?ดีพาค ทำไมเธออยากมาอยู่ ที่อาศรมของอาจารย์ The Love Guru (2008)
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ The Love Guru (2008)
Hello, superstar. Welcome to my new Toronto ashram.สวัสดี คนดัง ขอต้อนรับ สู่อาศรมสาขาโตรอนโตของฉัน The Love Guru (2008)
Come by my ashram, then I will explain.มาที่อาศรมของผม แล้วผมจะอธิบายให้ฟัง The Love Guru (2008)
One tattoo is the Drama tattoo, which signifies the self-determinist philosophy of the Tugginmypudha Ashram.อันนึงคือรอยสัก ดรามา เพื่อบงชี้ถึงหลักปรัชญา การตั้งมั่นในตัวเอง ของ ทักกินมายพุทธา อาศรม The Love Guru (2008)
Come by my ashram tomorrow at noon.มาที่อาศรมผมพรุ่งนี้เที่ยงนะ The Love Guru (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hermitage[N] อาศรม, See also: สำนักฤๅษี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top