ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชีปะขาว

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชีปะขาว-, *ชีปะขาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีปะขาว[N] ascetic, See also: white-robed ascetic, Syn. ผู้ทรงศีล, ผู้บำเพ็ญเพียร, Example: มีชีปะขาวอยู่ที่วัดนั้นด้วย, Count unit: คน, รูป, ตน, Thai definition: ผู้จำศีลนุ่งห่มผ้าขาว
ชีปะขาว[N] Schoenobius incertellus, Syn. ชีผ้าขาว, ชีสับปะขาว, Example: หนอนเป็นศัตรูสำคัญของพวกธัญพืชเช่น ผีเสื้อชีปะขาว ผีเสื้อหนอนกอข้าว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงที่เป็นผีเสื้อของหนอนกอข้าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชีปะขาวน. นักบวชนุ่งขาวห่มขาว.
ชีปะขาวดูใน ชี ๑.
ชีปะขาวน. ชื่อแมลงในอันดับ Ephemeroptera ลำตัวอ่อนนิ่มบอบบางสีขาว หนวดสั้นมากมองเกือบไม่เห็น ปีกบางใสรูปสามเหลี่ยม มีเส้นปีกมากมาย เมื่อเกาะปีกจะตั้งตรง ที่ปลายท้องมีหางยาวคล้ายเส้นด้าย ๒-๓ เส้น เมื่อถูกรบกวนจะปล่อยของเหลวเหนียวสีขาวขุ่น เช่น ชนิด Ephemeraspp . ในวงศ์ Ephemeridae, ชีผ้าขาว ชีผะขาว หรือ สับปะขาว ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ephemeropteraชีปะขาว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: ascetic ; white-robed ascetic   FR: ascète [m]
ชีปะขาว[X] (chīpakhāo) EN: moth ; nunmoth   FR: papillon de nuit [m] ; mite [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moth(มอธ) n. ผีเสื้อกลางคืนหรือชีปะขาว

English-Thai: Nontri Dictionary
moth(n) ตัวมอด,แมลงกินผ้า,แมลง,ชีปะขาว,ผีเสื้อกลางคืน,แมลงเม่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mayfly (n name uniq ) ชีปะขาว หรือชีผะขาวก็เรียก ชีผ้าขาวก็เรียก หรือเมย์ฟลายส์ (mayflies) ชื่อวิทยาศาสตร์ เอพฮีมีรอบเทอรา (Ephemeroptera) ตัวขนาดเล็กถึงกลาง ปีกบางมีเส้นมากมาย ปีกคู่แรกใหญ่กว่าคู่หลัง ตัวเมียวางไข่ในน้ำ ตัวอ่อนรูปร่างเรียวยาวอาศัยในน้ำนาน 1-2 ปี ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นแมลงโตเต็มวัย มีปีก ชอบเล่นไฟ มันมีอายุเพียง 1-2 วันเท่านั้น ไม่กินอาหาร ผสมพันธุ์แล้วตาย ฤดูกาลวางไข่อยู่ในราวกลางเดือนเมษายน พบใกล้แหล่งน้ำ บ่อน้ำ ลำธาร ตัวแก่เต็มที่จะลอกคราบออกพร้อมบินขึ้นจากผิวน้ำไปยังแสงสว่าง เป็นการบินขึ้นมาดูโลกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top