ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปะขาว

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปะขาว-, *ปะขาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะขาว[N] ascetic, See also: hermit, Syn. ชีผะขาว, ชีปะขาว, Example: ชาวบ้านต่างพากันนำอาหาร และผลไม้ไปถวายชีปะขาวที่นายดำไปพบเข้าโดยบังเอิญในป่า, Count unit: ตน, คน, Thai definition: ชายผู้จำศีลนุ่งห่มผ้าขาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปะขาวน. ชายผู้จำศีลนุ่งห่มผ้าขาว, ลักษณนามว่า คน
ปะขาวตำแหน่งข้าราชการชั้นขุนหมื่นพวกหนึ่ง, คู่กับ ประแดง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปะขาว[n.] (pakhāo) EN: old man in white   FR: vieil homme vêtu de blanc [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moth(มอธ) n. ผีเสื้อกลางคืนหรือชีปะขาว

English-Thai: Nontri Dictionary
moth(n) ตัวมอด,แมลงกินผ้า,แมลง,ชีปะขาว,ผีเสื้อกลางคืน,แมลงเม่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top