ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักบวช

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักบวช-, *นักบวช*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักบวช[N] priest, See also: clergyman, abbot, hermit, ascetic, friar, Syn. บรรพชิต, ผู้ถือบวช, Example: เหล่านักบวชในศาสนาต่างๆ ร่วมอวยพรในวันขึ้นปีใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักบวชน. ผู้ที่ได้เข้าพิธีบวชตามลัทธิศาสนาต่าง ๆ เช่น ภิกษุ สามเณร บาทหลวง.
พระนักบวช เช่น พระไทย พระแขก พระฝรั่ง พระจีน พระญวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clergyนักบวช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priestนักบวช, บรรพชิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women priests นักบวชสตรี [TU Subject Heading]
Priestsนักบวช [TU Subject Heading]
Priests, Buddhistนักบวชในพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Priests, Zenนักบวชในนิกายเซ็น [TU Subject Heading]
Women Buddhist priestsนักบวชสตรีในพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That English clergyman sent a number of telegrams yesterday.นักบวชอังกฤษคนนั้นส่ง โทรเลขหลายฉบับเมื่อบ่ายวานนี้ Gandhi (1982)
But in our temple, the priest used to read from the Muslim Koran and the Hindu Gita, moving from one to the other as if it mattered not which book was read as long as God was worshiped.แต่ในโบสถ์ของเรานักบวชใช้ คัมภีร์กูระอ่านของมุสลิม และกีต้าของฮินดู สลับกันไป Gandhi (1982)
Priests say you find that stuff after you die, if you are religious.นักบวชพูดว่า เธอหาของนั่นพบ หลังจากเธอตาย ถ้าเธอมีศาสนา Wild Reeds (1994)
I always feel that a clergyman cannot be too careful.ฉันรู้สึกเสมอว่านักบวช ไม่สามารถที่จะระมัดระวังได้ดีพอ Episode #1.5 (1995)
We thought he was a holy man, but he was a fraud, power-mad and dangerous.เราคิดว่าเขาเป็นนักบวช แต่ว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋น อำนาจอันร้ายกาจและอันตราย Anastasia (1997)
The government doesn't want their telescopes used by the high priestess of the desert anymore.รัฐบาลไม่ต้องการของพวกเขา กล้องโทรทรรศน์ที่ ใช้โดยนักบวชสูง ของทะเลทรายอีกต่อไป Contact (1997)
My guest tonight is author and theologian Palmer Joss.คืนนี้แขกของฉันเป็นนักเขียน และนักบวชพาลเมอร์ธูป Contact (1997)
but I'd say this is worth three sacks of rice.ฉันเป็นนักบวชง่าย แต่ผมจะบอกว่านี้มีมูลค่าสามกระสอบข้าว Princess Mononoke (1997)
A kid, Jack, who everyone else thought was a boy... and a holy man searching for New Mecca.เด็กคนหนึ่งชื่อแจ๊ค เด็กที่ใครๆคิดว่าเป็นผู้ชาย อีกหนึ่งนั้นเป็นนักบวช ผู้ค้นหาเม็กกะแห่งใหม่ The Chronicles of Riddick (2004)
Men are all pigs except your dad and priests.ผู้ชายก็เลวเหมือนกันหมดแหละ ยกเว้นพ่อของหลานกับนักบวชเท่านั้นแหละ Love So Divine (2004)
It's not. Would a priest lie to you?ไม่ใช่อย่างนั้น นักบวชจะโกหกได้ยังไงเล่า ? Love So Divine (2004)
It is. As a soon-to-be-priest,มันเป็นครับท่าน ในฐานะที่ผมกำลังจะเป็นนักบวชในอีกไม่ช้า Love So Divine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักบวช[n.] (nak būat) FR: moine [nm]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecclesiastic[N] นักบวช (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์), See also: พระ (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์), Syn. churchman, cleargyman
friar[N] พระในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก, See also: นักบวชในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
man of God[N] นักบวช, See also: นักบุญ, ฤาษี
priest[N] พระ, See also: นักบวช, Syn. clergyman, reverend
priestess[N] นักบวชผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hagiocracy(แฮกจิออค'ระซี) n. การปกครองโดยกลุ่มนักบวช,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง, Syn. hagiarchy
religion(รีลิจ'เจิน) n. ศาสนา,ลัทธิ,ความเลื่อมใสในศาสนา,เรื่องศาสนา,กลุ่มนักบวช,ความเลื่อมใส,ชีวิตในศาสนา,ธรรมะ,หลักธรรม, See also: religions n. พิธีศาสนา,ความเคร่งครัดในศาสนา
religious(รีลิจ'เจิส) adj. เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช,n. นักบวช,นักพรต,สมาชิกของนิกายศาสนาหนึ่ง, See also: religiousness n., Syn. devout,pious,faithful
veil(เวล) n. ผ้าคลุมหน้า,ผ้าคลุมหน้าผู้หญิง,ผ้าโพกหัวของนักบวชหญิง,สิ่งปกคลุม,เครื่องบัง,ม่าน,ฉาก, (พืช) เยื่อหุ้ม, -Phr. (take the veil บวชชี, the veil ชีวิตหรือคำปฎิญาณของชีหรือนักบวชหญิง) vt. ปกคลุม,คลุมหน้า., See also: veillike adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top