ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ironic

AY0 R AA1 N IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ironic-, *ironic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ironic(adj) เชิงเยาะเย้ย, See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem
ironic(adj) ประหลาดและน่าขัน, Syn. paradoxical, incongruous
ironical(adj) ประหลาดและน่าขัน, Syn. paradoxical, incongruous
ironical(adj) เหน็บแนม, See also: แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ironic(ไอรอน'นิค, -เคิล) adj. เหน็บแนม, ประชด, เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค, -เคิล) adj. เหน็บแนม, ประชด, เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง, แดกดัน, เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง, แดกดัน, เยาะเย้ย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know I've always thought it's very ironic that I'm able to do all this and yet what am I on?ผมคิดอยู่เสมอว่ามันตลกร้ายมาก ที่ผมยังสามารถทำอย่างนี้ ผมยังได้ออกตามสื่อ The Corporation (2003)
UH, IN AN IRONIC THOUGH NOT TOTALLY UNEXPECTED TWIST, ก้อคิดเอาไว้อยู่แล้วแหละว่าคงไม่ได้หรอก Poison Ivy (2007)
its ironic but... people like you who try to help end up torturing me in the full sense of the word since I was 3 years old.มันแดกดันนะ แต่ คนแบบคุณพยายามที่จะช่วย ท้ายสุดกลับมาเล่นงานซะนี่ เชื่อมันในคำพูดผม เมื่อตอน3 ขวบ Next (2007)
Think it's ironic that after all that destruction, this whole case could come down to one drop of blood.คิดดูสิ มันเหมือนประชดนะ หลังจากความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น/Nคดีนี้มาลงเอยที่ เลือดหยดเดียว Wrecking Crew (2008)
Actually, as byron interpreted him, don juan was an ironic reversal of sex roles.จริงๆ แล้ว ไบรอนได้บอกไว้ว่า ดอนฮวนเป็นเหมือนกับการประชดประชันในเรื่องเพศ 52 Pickup (2008)
And not in an ironic "i've got a camaro" way.หวังว่ามันคงไม่ดูตลกนะ Summer Kind of Wonderful (2008)
"Ironic." Ironic that Rebecca Bloomwood is advising people on how to handle money.แปลกแต่จริง แปลกแต่จริง รีเบคก้า บลูมวูด คือการแนะนำคนอื่น ว่าเขาควรจะจัดการกับเงินยังไง Confessions of a Shopaholic (2009)
Which is ironic because the guy that ran her over was shit-faced on the stuff.เป็นเพราะผู้ชายที่ฆ่าเเธอ I Lied, Too. (2009)
You know, I'm much better at ironic dancing.รู้มั้ย ผมเต้นได้ดีกว่านี้นะ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
There's nothing ironic about show choir!ไม่มีเรื่องเหน็บแนม ในวงประสานเสียง Pilot (2009)
It's kind of ironic how you're mr. popular And i'm just this nobody that everybody makes fun of, มันก็ตลกดีนะ พ่อคนดัง ฉันเป็นแค่คนทั่วไป ที่คนอื่นชอบล้อเลียน Acafellas (2009)
You know how i feel about ironic facial hair.เธอก็รู้ว่าฉันรู้สึกยังไงกับขนประหลาดๆที่หน้า Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ironicHis ironical remarks are not directed at you.
ironicHis ironical remarks aren't directed at you.
ironicIronically it is war that has brought a great many useful inventions into being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน(adv) sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai Definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
กระแทกแดกดัน(adj) sarcastic, See also: ironic, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ, Thai Definition: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน
แดกดัน(adv) ironically, See also: satirically, sarcastically, Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง, Example: เขายอยกผมอย่างแดกดัน
กระทบกระเทียบ(adv) sarcastically, See also: ironically, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: อ้อยไม่อยากกลับบ้านเท่าใดนักเพราะกลับมาทีไรพ่อต้องหาเรื่องพูดจากระทบกระเทียบ
กระแทกกระทั้น(adj) sarcastic, See also: ironical, biting, mocking, satirical, sarky, Example: ็การใช้คำพูดกระแทกกระทั้นบ่อยๆ ของเธอก่อให้เกิดศัตรู, Thai Definition: ที่พูดแบบกระแทกเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[daēk] (v) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically  FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[daēkdan] (v) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire  FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกดัน[daēkdan] (adv) EN: ironically ; satirically ; sarcastically  FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
กระทบกระเทียบ[krathopkrathīep] (v) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic  FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
พูดถากถาง[phūt thākthāng] (v, exp) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically  FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[phūt thimthaēng] (v, exp) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IRONIC AY0 R AA1 N IH0 K
IRONICAL AY0 R AA1 N IH0 K AH0 L
IRONICALLY AY0 R AA1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ironic (j) ˈaɪrˈɒnɪk (ai1 r o1 n i k)
ironical (j) ˈaɪrˈɒnɪkl (ai1 r o1 n i k l)
ironically (a) ˈaɪrˈɒnɪkliː (ai1 r o1 n i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na, int, n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
アイロニカル[aironikaru] (adj-na) ironical [Add to Longdo]
アイロニック[aironikku] (adj-na) ironic [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp, v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude [Add to Longdo]
小憎らしい[こにくらしい, konikurashii] (adj-i) (1) provoking; rather annoying; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]
微苦笑[びくしょう, bikushou] (n, vs) faint, ironic or bittersweet smile [Add to Longdo]
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp, v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ironic \I*ron"ic\, a.
   Ironical. --Sir T. Herbert.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ironic
   adj 1: humorously sarcastic or mocking; "dry humor"; "an ironic
       remark often conveys an intended meaning obliquely"; "an
       ironic novel"; "an ironical smile"; "with a wry Scottish
       wit" [syn: {dry}, {ironic}, {ironical}, {wry}]
   2: characterized by often poignant difference or incongruity
     between what is expected and what actually is; "madness, an
     ironic fate for such a clear thinker"; "it was ironical that
     the well-planned scheme failed so completely" [syn: {ironic},
     {ironical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top