ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bumpkin

B AH1 M P K IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bumpkin-, *bumpkin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bumpkin(n) คนบ้านนอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bumpkin(บัมพฺ'คิน) n. คนบ้านนอก, คนเซ่อซ่า, See also: bumpkinish adj. ดูbumpkin bumpkinly adj. ดูbumpkin

English-Thai: Nontri Dictionary
bumpkin(n) คนบ้านนอก, ตัวตลก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not the bumpkin I was 2 years ago.ชั้นไม่ใช่คนบ้านนอกมา 2 ปีแล้ว Formula 17 (2004)
A country bumpkin with ambition, I see...ฮ่า.. ข้ามองยังไงแกมันก็คนบ้านนอก The King and the Clown (2005)
You bumpkin from Kangwon, do you know what this is?คนบ้านนอกจากคังวอน, แกรู้มัย ว่าที่นี่ เป็นที่ไหน? Episode #1.5 (2008)
what's the country bumpkin doing up on stage?นายบ้านนอกไปทำอะไรบนเวที Love in Disguise (2010)
You made me a country bumpkin and Oska's errand boy, now are you giving me a job as a member of the taxi drivers' union?ให้ฉันเป็นคนบ้านนอกเซ่อซ่า เป็นเด็กส่งของที่โอสก้า ตอนนี้ให้ฉันเป็นสมาชิกสหภาพแท็กวซี่อีก One (2010)
You've had to suffer because of a country bumpkin like me.เธออาจจะเจ็บปวด เพราะคนบ้านนอกเหมือนฉัน Episode #1.4 (2011)
Or are you worried the bumpkin from Castlebury can't get herself home without a limo?หรือว่าเป็นห่วงว่าสาวเซ่อ จาก แคสเทิลเบอร์รี่ จะหาทางกลับบ้านตัวเองไมได้ ถ้าไม่มีลิมูซีน Dangerous Territory (2013)
Perhaps of the bumpkin variety?ประเภทโรคจิตด้วยหรือเปล่า There's Bo Place Like Home (2013)
Well, these bumpkins gave me one last request, and I...คนบ้านนอกพวกนี้ให้ฉันขออะไรก็ได้อย่างนึง และฉัน Dead Man Walking (2013)
And I may be a bumpkin from Virginia, but I'm a good Christian.และฉันอาจเป็นสาวบ้านนอกจากเวอร์จิเนีย Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bumpkinCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BUMPKIN B AH1 M P K IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bumpkin (n) bˈʌmpkɪn (b uh1 m p k i n)
bumpkins (n) bˈʌmpkɪnz (b uh1 m p k i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernlümmel { m } | Bauernlümmel { pl }bumpkin | bumpkins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
芋(P);薯;藷[いも, imo] (n) (1) tuber; taro; potato; (2) (derog) yokel; bumpkin; (P) [Add to Longdo]
権兵衛[ごんべえ, gonbee] (n) (1) (arch) (derog) country bumpkin; (2) John Doe; used to refer to someone whose name is unknown [Add to Longdo]
国者[くにもの, kunimono] (n) (1) (arch) (See 田舎者) country bumpkin; (2) (arch) someone from the same part of the country [Add to Longdo]
山猿[やまざる, yamazaru] (n) monkey; bumpkin; boor [Add to Longdo]
山出し[やまだし, yamadashi] (n) (See 田舎者) bumpkin; person from the country; unrefined person recently arrived from the countryside [Add to Longdo]
赤毛布[あかげっと, akagetto] (n) red blanket; country bumpkin [Add to Longdo]
田舎っ兵衛;田舎兵衛;田舎っぺ[いなかっぺえ(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺい(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺ, inakappee ( inaka tsu bee ; inaka bee ); inakappei ( inaka tsu bee ; inaka bee ); i] (n) (vulg) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
田舎者;いなか者[いなかもの, inakamono] (n, adj-no) countryman; provincial; person from the country; provincial person; bumpkin; hick; hillbilly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bumpkin \Bump"kin\, n. [The same word as bumkin, which Cotgrave
   defines thus: "Bumkin, Fr. chicambault, the luffe-block, a
   long and thick piece of wood, whereunto the fore-sayle and
   sprit-sayle are fastened, when a ship goes by the winde."
   Hence, a clumsy man may easily have been compared to such a
   block of wood; cf. OD. boomken a little tree. See {Boom} a
   pole.]
   An awkward, heavy country fellow; a clown; a country lout.
   "Bashful country bumpkins." --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bumpkin
   n 1: a person who is not very intelligent or interested in
      culture [syn: {yokel}, {rube}, {hick}, {yahoo}, {hayseed},
      {bumpkin}, {chawbacon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top