Search result for

öd

(169 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -öd-, *öd*, ö
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
good bye(phrase) คำอำลา, ลาก่อน
fast food(n slang) อาหารจานด่วน
zip code(n (amer.)) รหัสไปรษณีย์
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
antibody(n name) สารภูมิต้านทาน
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
ergodic(adj) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
OD[VI] ใช้เกินขนาด, Syn. overdose
OD[SL] ตายเพราะได้รับยาเกินขนาด
odd[ADJ] แปลก, See also: แปลกประหลาด, ผิดปกติ, Syn. strange, bizarre, queer, Ant. usual, common
odd[ADJ] ซึ่งเป็นเลขคี่, See also: ซึ่งเป็นจำนวนคี่, Ant. even
odd[ADJ] ที่เหลือเป็นเศษ, Syn. remaining
odd[ADJ] ไม่มีคู่, See also: ไม่ครบคู่, ที่หายไปข้างหนึ่ง, Syn. one, Ant. pair
odd[ADJ] เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว, Syn. occasional, Ant. regular, frequent
odd[ADJ] โดยประมาณ, See also: อย่างคร่าวๆ, คร่าวๆ, Syn. approximately
odd[ADJ] ที่ห่างไกล
ode[N] บทกวี, Syn. poem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
od(ออด) interj. คำอุทานที่หมายถึง "พระผู้เป็นเจ้า"
odd(ออด) interj. คำอุทานที่หมายถึง "พระผู้เป็นเจ้า"
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
odd lotn. ปริมาณที่น้อยกว่าหน่วยปกติในการค้าขาย,จำนวนที่น้อยกว่า100หุ้นหรือ10หุ้นแล้วแต่กรณี, See also: odd-lot adj.
odd parityภาวะคี่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อหันเข้ากับข้อมูล (concatenate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็นคู่ เปลี่ยนเป็นเลขคี่ดู even parity เปรียบเทียบ
odd-job(ออด'จอบ) vi. ทำงานย่อย,ทำงานปลีก, See also: odd -jobber n.
oddball(ออด'บอล) n. คนพิกล -adj. แปลก
oddish(ออด'ดิช) adj. แปลก,พิกล
oddity(ออด'ดิที) n. คนพิกล,สิ่งประหลาด,สิ่งที่แปลก,ความแปลกประหลาด,ความพิกล, Syn. peculiarity
oddment(ออด'มันทฺ) n. ของแปลกประหลาด,เศษเล็กเศษน้อยที่เหลือ,สิ่งที่เหลือไว้,เหตุการณ์ประหลาด,นิสัยประหลาด, Syn. remnant

English-Thai: Nontri Dictionary
odd(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกิน,ปลีกย่อย,คี่
oddity(n) ความแปลก,ของประหลาด,เงินปลีก,เศษ
oddly(adv) อย่างประหลาด,อย่างพิกล,อย่างแปลกประหลาด
odds(n) ความได้เปรียบกัน,ความเป็นต่อในการพนัน
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด
ode(n) บทกวีสรรเสริญ
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์
odoriferous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น
odorous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
odalisqueภาพนางในฮาเร็ม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
odd functionฟังก์ชันคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd integerจำนวนเต็มคี่ [มีความหมายเหมือนกับ odd number] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd numberจำนวนคี่ [มีความหมายเหมือนกับ odd integer] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd number parityภาวะจำนวนคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd parityภาวะคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd parityภาวะคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
odd parityภาวะคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd permutationการเรียงสับเปลี่ยนแบบคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd-even check; parity checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Odd lotหน่วยย่อย
จำนวนหลักทรัพย์ซึ่งต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เช่น ในกรณีที่หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น หน่วยย่อยในที่นี้หมายถึง หุ้นที่มีจำนวนตั้งแต่ 1 หุ้น ถึง 99 หุ้น ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นในจำนวนที่ไม่เต็ม 1 หน่วยการซื้อขาย จะต้องซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย (Odd-Lot Board) [ตลาดทุน]
odd numberจำนวนคี่, จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนคู่ หรือจำนวนที่อยู่ในเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
odd vertexจุดยอดคี่, จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
odographodograph, โอโดกราฟ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
odometerodometer, มาตรระยะทาง, ออดอมิเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Odontogenic cystsถุงน้ำโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Odontogenic tumorsเนื้องอกโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Odor controlการควบคุมกลิ่น [TU Subject Heading]
Odor Threshold จุดพอดีหมดกลิ่น
ความเข้มข้นต่ำสุดของไอของสารหรือแก๊สในอากาศ ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับกลิ่นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Odorsกลิ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
odorization (n ) กระบวนการเติมกลิ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานจร[N] odd job, Ant. งานประจำ, Example: เพียงแค่งานประจำผมก็เหนื่อยมากพอแล้ว แถมยังมีงานจรเข้ามาอีก ผมไม่รู้จะทำยังไงดี, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ทำเป็นครั้งคราว
กลิ่นไอ[N] odor, See also: miasma, smell, scent, aroma, Syn. กลิ่น, กลิ่นอาย, Example: เราต้องพยายามหาที่ร่มครึ้ม สงบเงียบ ปราศจากกลิ่นไอของอ้ายสัตว์ร้ายสองขา
เพลงสวด[N] hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
เศษเล็กเศษน้อย[N] odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
สาง[N] odor of carrion, See also: putrid, Syn. สาบสาง, Thai definition: กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์
สิ่งละเล็กละน้อย[N] odds and ends, See also: odds and sods, Syn. สิ่งละอันพันละน้อย, Example: พวกผู้หญิงนำผักปลา สิ่งละเล็กละน้อยไปขายที่ตลาดนัด
เพี้ยน[ADJ] odd, See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon, Syn. แปลก, บ้า, Example: เธอเอาความคิดแสนเพี้ยนนี้มาจากไหน, Thai definition: ที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา
คี่[ADJ] odd, See also: single, uneven, Syn. เดี่ยว, Ant. คู่, Example: เขาสั่งให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าที่เป็นเลขคี่เท่านั้น, Thai definition: จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว, เดี่ยว, ตรงข้ามกับ คู่
คู่คี่[N] odd or even, Example: คนเขาจะทำมาหากินกันให้เหนื่อยทำไม ไปนั่งเล่นคู่คี่ไม่ดีกว่ารึ, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งที่ถือจำนวนคู่หรือจำนวนคี่เป็นหลัก
ปลีกย่อย[ADJ] odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารฟาสท์ฟูด[n.] (āhān fāstfūt) EN: fast food   FR: fast-food [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ODA    OW1 D AH0
ODE    OW1 D
ODD    AA1 D
ODP    OW1 D IY1 P IY1
ODDS    AA1 D Z
ODEA    AA1 D IY0 AH0
ODDI    OW1 D IY0
ODED    OW1 D EH0 D
ODDY    AA1 D IY0
ODDI    AA1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
odd    (j) (o1 d)
ode    (n) (ou1 d)
odds    (n) (o1 d z)
odes    (n) (ou1 d z)
Odeon    (n) (ou1 d i @ n)
odder    (j) (o1 d @ r)
oddly    (a) (o1 d l ii)
odium    (n) (ou1 d i@ m)
odour    (n) (ou1 d @ r)
Odessa    (n) (ou1 d e1 s @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
踊り[おどり, odori] (n) การเต้นรำ (เต้นตามแบบตามวัฒนธรรมเก่าแก่ ถ้าเป็นเต้นในดิสโก้มักใช้ว่า ダンス), See also: Related: ダンス

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
でも[demo, demo] (n adv) แต่ แม้จะ … เพียงใดก็ตาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised
小田原[おだわら, odawara] Thai: ชื่อสถานที่ English: Odawara (pl)
踊る[おどる, odoru] Thai: เต้นรำ English: to dance

German-Thai: Longdo Dictionary
oderหรือ
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
Tod(n) |der, nur Sing.| ความตาย
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้น
Boden(n) |der, pl. Böden| ฐาน
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Blödsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, งี่เง่า, See also: der Schwachsinn

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öde {f}; Trostlosigkeit {f}dreariness [Add to Longdo]
Ödipus {m}oedipus [Add to Longdo]
Ödland {n}wasteland [Add to Longdo]
öde; öd; verlassen; menschenleer {adj} | öder | am ödestendeserted | more deserted | most deserted [Add to Longdo]
öde; ödempty; dreary [Add to Longdo]
öd und leerdreary and desolate [Add to Longdo]
öde; öd; trostlosbleak [Add to Longdo]
ödedead [Add to Longdo]
öde; öd {adv}bleakly [Add to Longdo]
ödipaloedipal [Add to Longdo]
Ödem {n}; Wasseransammlung in Gefäßen [med.] | angioneurotisches Ödem; Flüssigkeitsansammlung im Gewebeedema [Am.]; oedema [Br.] | angioedema [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก
cuir de crocodile(n) หนังจระเข้

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.) [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] odd (number), #1,876 [Add to Longdo]
莫名其妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, ] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie), #7,560 [Add to Longdo]
气味[qì wèi, ㄑㄧˋ ㄨㄟˋ, / ] odor; scent, #9,588 [Add to Longdo]
离奇[lí qí, ㄌㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] odd, #16,786 [Add to Longdo]
奇数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] odd number, #42,087 [Add to Longdo]
零头[líng tóu, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] odd; scrap; remainder, #44,038 [Add to Longdo]
勤务员[qín wù yuán, ㄑㄧㄣˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] odd job man; army orderly, #61,309 [Add to Longdo]
勤杂[qín zá, ㄑㄧㄣˊ ㄗㄚˊ, / ] odd jobs; servant or army orderly doing odd jobs, #99,421 [Add to Longdo]
敖德萨[Áo dé sà, ㄠˊ ㄉㄜˊ ㄙㄚˋ, / ] Odessa (city in Ukraine), #103,091 [Add to Longdo]
颂词[sòng cí, ㄙㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] ode, #111,196 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
穏やか[おだやか, odayaka] still, ruhig, friedlich, mild [Add to Longdo]
脅し文句[おどしもんく, odoshimonku] Drohworte [Add to Longdo]
脅す[おどす, odosu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]
若しくわ[もしくわ, moshikuwa] oder [Add to Longdo]
踊り[おどり, odori] -Tanz [Add to Longdo]
踊り場[おどりば, odoriba] Tanzsaal, Treppenabsatz [Add to Longdo]
踊り子[おどりこ, odoriko] Taenzerin [Add to Longdo]
踊り狂う[おどりくるう, odorikuruu] in_Ekstase_tanzen [Add to Longdo]
踊る[おどる, odoru] tanzen [Add to Longdo]
躍る[おどる, odoru] springen, huepfen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top