ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frequent

F R IY1 K W AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frequent-, *frequent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frequent(adj) ซึ่งเป็นประจำ, See also: ถี่, บ่อย, ชุก, เป็นนิจสิน, ซ้ำแล้วซ้ำเล่า, Syn. chronic, regular, repeated, Ant. occasional, sporadic
frequent(vt) ไปบ่อย, See also: ไปเป็นประจำ
frequently(adv) บ่อยๆ, See also: เนืองๆ, Syn. often, regularly, repeatedly, Ant. rarely, seldom
frequentative(adj) เกี่ยวกับคำกริยาที่แสดงการกระทำซ้ำๆ (ทางภาษาศาสตร์)
frequentative(n) คำกริยาซ้ำ, See also: คำกริยากล้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frequent(ฟรี'เควินทฺ) adj. บ่อย, ถี่, ชุก, เป็นนิสัย, เป็นนิจสิน, เป็นประจำ, มักเกิดขึ้นเสมอ. vt. เยี่ยมบ่อย, ไม่บ่อย., See also: frequentable adj. frequenter n. frequentness n., Syn. constant, common, Ant. revisit
frequently(ฟรี'เควินทฺลี) adv. บ่อย, หลายครั้ง, ถี่เป็นประจำ, เป็นนิจศีล., Syn. regularly, often
unfrequent(อันฟรี'เควินทฺ) adj. ไม่บ่อย. =infrequent (ดู)
unfrequented(อันฟรีเควน'ทิด) adj. ไม่บ่อย, ซบเซา, ไม่ค่อยมีคน

English-Thai: Nontri Dictionary
frequent(adj) เสมอ, บ่อย, ถี่, ชุก, เป็นประจำ, เป็นนิจสิน
frequent(vt) ไปเสมอ, ไปบ่อยๆ, ไปถี่, เป็นขาประจำ
frequenter(n) ขาประจำ
frequently(adv) เสมอๆ, บ่อยๆ, ถี่, เป็นประจำ, เป็นนิจสิน, หลายครั้ง
infrequent(adj) ไม่บ่อยนัก, นานๆครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frequent pulse; pulsus frequensชีพจรถี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frequent flyer programsโปรแกรมสะสมไมล์ [TU Subject Heading]
Frequently Asked Questionsคำถามที่ถูกถามบ่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"To death" was the most frequent sentence."ถึงตาย" เป็นประโยคที่ใช้บ่อยที่สุด Idemo dalje (1982)
Customized urine pouches for the frequent substance tests.เตรียมฉี่ Gattaca (1997)
The little one has made frequent mention of sir's name.The little one has made frequent mention of sir's name. Anna and the King (1999)
Our frequent flyer plan.เรื่องสะสมไมล์ Punch-Drunk Love (2002)
I'm gonna collect puddings and coupons that can be redeemed for frequent flyer miles.ฉันจะสะสมพุดดิ้งและคูปอง ที่สามารถนำไปสะสม... ไมล์การบินได้ Punch-Drunk Love (2002)
If you buy any 10 of Healthy Choice products they'll award you 500 frequent flyer miles.ถ้าซื้อสินค้าของเฮลธีช๊อยส์ 10ชิ้น... พวกเขาจะให้ไมล์สะสมกับคุณ 500ไมล์ Punch-Drunk Love (2002)
If you spent $3000, that would get you a million frequent flyer miles.ถ้าคุณใช้ 3000ดอลล่า ก็จะ ทำให้คุณได้ล้านไมล์ Punch-Drunk Love (2002)
So you bought all that pudding so you could get frequent flyer miles?คุณซื้อพุดดิ้งก็เพื่อจะได้ สะสมไมล์? Punch-Drunk Love (2002)
Who wants to rack up a few frequent fucker miles?ใครทำให้ผมแพ้ได้บ้าง ก็เดินทางเส็งเคร็งมาตั้งหลายไมล์แล้วนี่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
I would suggest that you do not frequent a place like that.ฉันจะแนะนำว่า คุณไม่ควรไปที่แบบนั้นบ่อยนัก Loving Annabelle (2006)
Or lately not-so-rare occasion that I frequent the local pub and get inordinately pissed, my little sister puts me up so I don't get behind the wheel.ผมจะไปดื่มที่ผับแถวนี้ ไอริสจะให้ผมนอนพักที่นี่ จะได้เมาแล้วไม่ขับ The Holiday (2006)
Weekend visits and red eye flights and frequent flyer plans.เจอกันตอนวันหยุด บินเที่ยวเช้าตรู่ และแผนการบิน The British Invasion (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frequentAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
frequentA sailor frequently has no time to get his sea legs after leaving port before a sea battle starts.
frequentAt a hilarious party, one frequently finds a wet blanket sitting next to the life of the party.
frequentBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
frequentEarthquakes frequently hit Japan.
frequentFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
frequentHe frequently jumps from one topic to another while he is talking.
frequentHe interrupted the speaker with frequent questions.
frequentHe makes frequent visits to Japan on business.
frequentHe was accustomed to frequenting my house.
frequentHigh fever is a frequent accompaniment of influenza.
frequentHis travels were wide and frequent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัก(adv) often, See also: frequently, Syn. มักจะ, โดยมาก, ค่อนข้าง, Example: ในวันที่มีอากาศร้อน เรามักกระหายน้ำมากเป็นพิเศษ
ปริบๆ(adv) frequently, See also: repeatedly, lightly, Example: เขาได้แต่ทำตาปริบๆ เมื่อเธอเดินจากไป, Thai Definition: อาการกะพริบบ่อยๆ, อาการของหยาดน้ำฝนที่หยดลงน้อยๆ
มักจะ(adv) often, See also: frequently, Example: พ่อแม่มักจะกระตุ้นให้เด็กชายคล่องแคล่วว่องไว เอะอะตึงตัง แต่จะสอนลูกสาวให้เงียบๆ
ร่ำไป(adv) often, See also: frequently, repeatedly, generally, Syn. บ่อย, เรื่อยๆ, Example: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป, Thai Definition: พร่ำเพรื่อไป
เป็นกิจวัตร(adv) often, See also: frequently, generally, repeatedly, time and again, Syn. เป็นประจำ, เสมอ, Example: สโมสรบรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กันแทบทุกเย็นเป็นกิจวัตร
เสมอๆ(adv) regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว, Thai Definition: เกิดขึ้นเป็นประจำ
เป็นประจำ(adv) regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. เสมอๆ, บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ
ถี่(adv) often, See also: frequently, always, Example: เต่าไม่ได้หายใจถี่ เป็นจังหวะอย่างสัตว์อื่นๆ, Thai Definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ถี่ๆ(adv) frequently, See also: often, always, Syn. ถี่, Example: น้ำสายเบ็ดที่ไหวไปมาถูกกระตุกถี่ๆ แล้วดึงยาวลงล่าง, Thai Definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ไม่ขาดปาก(adv) frequently, See also: often, regularly, usually, Example: พ่อชมแม่ไม่ขาดปากในฝีมือทำอาหารของแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
บ่อย[bǿi = bøi] (x) EN: often ; frequently  FR: souvent ; fréquemment
บ่อย ๆ[bǿi-bǿi] (x) EN: frequently ; very often ; often  FR: très souvent ; fréquemment
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[kān pen lūkkhā khøng sōphēnī] (n, exp) EN: patronizing a prostitute  FR: fréquentation des prostituées [ f ]
คำถามพบบ่อย[khamthām phop bǿi] (n, exp) EN: frequently asked question  FR: foire aux questions [ f ]
คบ[khop] (v) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with  FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
กิจวัตร[kitjawat] (adv) EN: often ; frequently ; usually  FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
มัก[mak] (adv) EN: often ; frequently  FR: souvent ; fréquemment
มักจะ[makja] (adv) EN: often ; frequently ; usually  FR: souvent ; fréquemment
เนือง[neūang] (adv) EN: often ; frequently  FR: souvent ; fréquemment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FREQUENT F R IY1 K W AH0 N T
FREQUENT F R IY1 K W EH2 N T
FREQUENTS F R IY1 K W AH0 N T S
FREQUENTS F R IY1 K W EH2 N T S
FREQUENTED F R IY1 K W AH0 N T IH0 D
FREQUENTLY F R IY1 K W AH0 N T L IY0
FREQUENTLY F R IY1 K W EH0 N T L IY0
FREQUENTING F R IY1 K W AH0 N T IH0 NG
FREQUENTING F R IY1 K W EH2 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frequent (j) frˈiːkwənt (f r ii1 k w @ n t)
frequent (v) frˈɪkwˈɛnt (f r i1 k w e1 n t)
frequents (v) frˈɪkwˈɛnts (f r i1 k w e1 n t s)
frequented (v) frˈɪkwˈɛntɪd (f r i1 k w e1 n t i d)
frequently (a) frˈiːkwəntliː (f r ii1 k w @ n t l ii)
frequenting (v) frˈɪkwˈɛntɪŋ (f r i1 k w e1 n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, / ] frequently; repeatedly #607 [Add to Longdo]
常常[cháng cháng, ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ,  ] frequently; usually; often #2,568 [Add to Longdo]
频繁[pín fán, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄢˊ,   /  ] frequently; often #4,841 [Add to Longdo]
不时[bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ,   /  ] frequently; often; at any time #5,664 [Add to Longdo]
常客[cháng kè, ㄔㄤˊ ㄎㄜˋ,  ] frequent visitor; fig. sth that crops up frequently #26,997 [Add to Longdo]
多发病[duō fā bìng, ㄉㄨㄛ ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ,    /   ] frequently re-occuring disease #35,722 [Add to Longdo]
熟客[shú kè, ㄕㄨˊ ㄎㄜˋ,  ] frequent visitor #56,193 [Add to Longdo]
频仍[pín réng, ㄆㄧㄣˊ ㄖㄥˊ,   /  ] frequent #67,852 [Add to Longdo]
常时[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ,   /  ] frequently; often; usually; regularly #211,373 [Add to Longdo]
常问问题[cháng wèn wèn tí, ㄔㄤˊ ㄨㄣˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ,     /    ] frequently asked questions; FAQ [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frequentierendfrequenting [Add to Longdo]
frequentiertfrequents [Add to Longdo]
häufig { adj } | häufiger | am häufigstenfrequent | more frequent | most frequent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) #417 [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] (n, adj-no, adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P) #2,939 [Add to Longdo]
良く(P);善く;能く;好く;克く[よく, yoku] (adv) (1) (uk) (See 良い・1) nicely; properly; well; skillfully; (2) frequently; often; (P) #3,263 [Add to Longdo]
頻繁[ひんぱん, hinpan] (adj-na) frequent; incessant; (P) #5,922 [Add to Longdo]
度々(P);度度[たびたび, tabitabi] (adv) (uk) often; repeatedly; frequently; (P) #6,646 [Add to Longdo]
多用[たよう, tayou] (adj-na, n, vs) (1) busyness; a lot of things to do; (2) frequent use; heavy use (of); many uses #8,305 [Add to Longdo]
常連(P);定連[じょうれん, jouren] (n, adj-no) (1) regular customer; regular patron; frequenter; (2) constant companion; (P) #10,896 [Add to Longdo]
度重なる[たびかさなる, tabikasanaru] (v5r, vi) to repeat; to be frequent #15,824 [Add to Longdo]
頻発[ひんぱつ, hinpatsu] (n, vs) frequency; frequent occurrence; (P) #17,873 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frequent \Fre*quent"\, v. t. [imp. & p. p. {Frequented}; p. pr.
   & vb. n. {Frequenting}.] [L. frequentare: cf. F.
   fr['e]quenter. See {Frequent}, a.]
   1. To visit often; to resort to often or habitually; as, to
    frequent a tavern.
    [1913 Webster]
 
       He frequented the court of Augustus. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make full; to fill. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With their sighs the air
       Frequenting, sent from hearts contrite. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frequent \Fre"quent\, a. [L. frequens, -entis, crowded,
   frequent, akin to farcire to stuff: cf. F. fr['e]quent. Cf.
   {Farce}, n.]
   1. Often to be met with; happening at short intervals; often
    repeated or occurring; as, frequent visits. "Frequent
    feudal towers." --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Addicted to any course of conduct; inclined to indulge in
    any practice; habitual; persistent.
    [1913 Webster]
 
       He has been loud and frequent in declaring himself
       hearty for the government.      --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Full; crowded; thronged. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       'T is C[ae]sar's will to have a frequent senate.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   4. Often or commonly reported. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       'T is frequent in the city he hath subdued
       The Catti and the Daci.        --Massinger.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frequent
   adj 1: coming at short intervals or habitually; "a frequent
       guest"; "frequent complaints" [ant: {infrequent}]
   2: frequently encountered; "a frequent (or common) error is
     using the transitive verb `lay' for the intransitive `lie'";
   v 1: do one's shopping at; do business with; be a customer or
      client of [syn: {patronize}, {patronise}, {shop}, {shop
      at}, {buy at}, {frequent}, {sponsor}] [ant: {boycott}]
   2: be a regular or frequent visitor to a certain place; "She
     haunts the ballet" [syn: {frequent}, {haunt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top