Search result for

frequent

(101 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frequent-, *frequent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frequent[ADJ] ซึ่งเป็นประจำ, See also: ถี่, บ่อย, ชุก, เป็นนิจสิน, ซ้ำแล้วซ้ำเล่า, Syn. chronic, regular, repeated, Ant. occasional, sporadic
frequent[VT] ไปบ่อย, See also: ไปเป็นประจำ
frequently[ADV] บ่อยๆ, See also: เนืองๆ, Syn. often, regularly, repeatedly, Ant. rarely, seldom
frequentative[ADJ] เกี่ยวกับคำกริยาที่แสดงการกระทำซ้ำๆ (ทางภาษาศาสตร์)
frequentative[N] คำกริยาซ้ำ, See also: คำกริยากล้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frequent(ฟรี'เควินทฺ) adj. บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นนิสัย,เป็นนิจสิน,เป็นประจำ,มักเกิดขึ้นเสมอ. vt. เยี่ยมบ่อย,ไม่บ่อย., See also: frequentable adj. frequenter n. frequentness n., Syn. constant,common ###A. revisit
frequently(ฟรี'เควินทฺลี) adv. บ่อย,หลายครั้ง,ถี่เป็นประจำ,เป็นนิจศีล., Syn. regularly,often
unfrequent(อันฟรี'เควินทฺ) adj. ไม่บ่อย. =infrequent (ดู)
unfrequented(อันฟรีเควน'ทิด) adj. ไม่บ่อย,ซบเซา,ไม่ค่อยมีคน

English-Thai: Nontri Dictionary
frequent(adj) เสมอ,บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน
frequent(vt) ไปเสมอ,ไปบ่อยๆ,ไปถี่,เป็นขาประจำ
frequenter(n) ขาประจำ
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
infrequent(adj) ไม่บ่อยนัก,นานๆครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frequent pulse; pulsus frequensชีพจรถี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frequent flyer programsโปรแกรมสะสมไมล์ [TU Subject Heading]
Frequently Asked Questionsคำถามที่ถูกถามบ่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who's that, some frequent flyer?ใครรึ? นักบินที่บินบ่อย ๆ Odyssey (2008)
{\pos(194,215)}But I have seen the patient's frequent flyer balance.แต่ฉันเห็นตารางบินของคนไข้นะ Dying Changes Everything (2008)
He only allows handful of men here and changes the lock frequentlyมีไม่กี่คนหรอกที่ได้เข้ามาในนี้ เขาเปลี่ยนกุญแจไขประตูบ่อยด้วยนะ Portrait of a Beauty (2008)
Died because of such frequent gatherings too.ตายเพราะ การชุมนุมอย่างนี้บ่อยๆ เหมือนกัน Episode #1.7 (2008)
Now several weeks back, his doctors recorded that Carl was experiencing frequent nauseous, discomfort while urinating, dizziness.หลายสัปดาห์ก่อน หมอของเขา บันทึกว่าคาร์ล มีอาการคลื่นไส้บ่อยๆ รู้สึกปัสสาวะติดขัด วิงเวียน_BAR_ Pathology (2008)
jellyfish, they say that the vemin is frequently lethal.พวกนั้นว่าพิษมัน อันตรายถึงตาย Loyal and True (2008)
The rumors in Washington are of frequent private meetings at the White House, and the question on everyone's mind is what are you discussing?มีข่าวลือในวอชิงตันว่า มีการประชุมลับกันถี่ ในทำเนียบขาว และทุกคนต่างสงสัยว่า Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
like frequent flyer miles?ไมล์สะสมของสายการบินใช่ไหมคะ Up in the Air (2009)
We think he is a loner. He would dine by himself, make frequent visits.กินข้าวคนเดียว มาที่ร้านบ่อยๆ Cold Comfort (2009)
That the unsub frequents.ที่ผู้ต้องสงสัยไปบ่อย Pleasure Is My Business (2009)
I frequently feed the ducks in Central Park.ฉันมักจะไปเลี้ยงเป็ดที่เซ็นทรัลพาร์ค In the Realm of the Basses (2009)
I used to come here frequently with that person.ฉันเคยมาที่นี่หลายครั้ง กับเธอคนนั้น Episode #1.6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frequentAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
frequentA sailor frequently has no time to get his sea legs after leaving port before a sea battle starts.
frequentAt a hilarious party, one frequently finds a wet blanket sitting next to the life of the party.
frequentBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
frequentEarthquakes frequently hit Japan.
frequentFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
frequentHe frequently jumps from one topic to another while he is talking.
frequentHe interrupted the speaker with frequent questions.
frequentHe makes frequent visits to Japan on business.
frequentHe was accustomed to frequenting my house.
frequentHigh fever is a frequent accompaniment of influenza.
frequentHis travels were wide and frequent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัก[ADV] often, See also: frequently, Syn. มักจะ, โดยมาก, ค่อนข้าง, Example: ในวันที่มีอากาศร้อน เรามักกระหายน้ำมากเป็นพิเศษ
ปริบๆ[ADV] frequently, See also: repeatedly, lightly, Example: เขาได้แต่ทำตาปริบๆ เมื่อเธอเดินจากไป, Thai definition: อาการกะพริบบ่อยๆ, อาการของหยาดน้ำฝนที่หยดลงน้อยๆ
มักจะ[ADV] often, See also: frequently, Example: พ่อแม่มักจะกระตุ้นให้เด็กชายคล่องแคล่วว่องไว เอะอะตึงตัง แต่จะสอนลูกสาวให้เงียบๆ
ร่ำไป[ADV] often, See also: frequently, repeatedly, generally, Syn. บ่อย, เรื่อยๆ, Example: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป, Thai definition: พร่ำเพรื่อไป
เป็นกิจวัตร[ADV] often, See also: frequently, generally, repeatedly, time and again, Syn. เป็นประจำ, เสมอ, Example: สโมสรบรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กันแทบทุกเย็นเป็นกิจวัตร
เสมอๆ[ADV] regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นเป็นประจำ
เป็นประจำ[ADV] regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. เสมอๆ, บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ
ถี่[ADV] often, See also: frequently, always, Example: เต่าไม่ได้หายใจถี่ เป็นจังหวะอย่างสัตว์อื่นๆ, Thai definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ถี่ๆ[ADV] frequently, See also: often, always, Syn. ถี่, Example: น้ำสายเบ็ดที่ไหวไปมาถูกกระตุกถี่ๆ แล้วดึงยาวลงล่าง, Thai definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ไม่ขาดปาก[ADV] frequently, See also: often, regularly, usually, Example: พ่อชมแม่ไม่ขาดปากในฝีมือทำอาหารของแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
บ่อย[X] (bǿi = bøi) EN: often ; frequently   FR: souvent ; fréquemment
บ่อย ๆ[X] (bǿi-bǿi) EN: frequently ; very often ; often   FR: très souvent ; fréquemment
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (kān pen lūkkhā khøng sōphēnī) EN: patronizing a prostitute   FR: fréquentation des prostituées [f]
คำถามพบบ่อย[n. exp.] (khamthām phop bǿi) EN: frequently asked question   FR: foire aux questions [f]
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with   FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
กิจวัตร[adv.] (kitjawat) EN: often ; frequently ; usually   FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
มัก[adv.] (mak) EN: often ; frequently   FR: souvent ; fréquemment
มักจะ[adv.] (makja) EN: often ; frequently ; usually   FR: souvent ; fréquemment
เนือง[adv.] (neūang) EN: often ; frequently   FR: souvent ; fréquemment

CMU English Pronouncing Dictionary
FREQUENT    F R IY1 K W AH0 N T
FREQUENT    F R IY1 K W EH2 N T
FREQUENTS    F R IY1 K W AH0 N T S
FREQUENTS    F R IY1 K W EH2 N T S
FREQUENTED    F R IY1 K W AH0 N T AH0 D
FREQUENTLY    F R IY1 K W AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frequent    (j) (f r ii1 k w @ n t)
frequent    (v) (f r i1 k w e1 n t)
frequents    (v) (f r i1 k w e1 n t s)
frequented    (v) (f r i1 k w e1 n t i d)
frequently    (a) (f r ii1 k w @ n t l ii)
frequenting    (v) (f r i1 k w e1 n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frequentierendfrequenting [Add to Longdo]
frequentiertfrequents [Add to Longdo]
häufig {adj} | häufiger | am häufigstenfrequent | more frequent | most frequent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
しょっちゅう[, shocchuu] (adv) always; constantly; frequently; often; (P) [Add to Longdo]
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally [Add to Longdo]
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P) [Add to Longdo]
よくあるご質問(P);良くあるご質問;よくある御質問;良くある御質問[よくあるごしつもん, yokuarugoshitsumon] (n) frequently asked questions; FAQ; (P) [Add to Longdo]
よくある質問[よくあるしつもん, yokuarushitsumon] (n) frequently asked questions; FAQ [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
アクセス頻度の低いファイル[アクセスひんどのひくいファイル, akusesu hindonohikui fairu] (n) {comp} infrequently accessed files [Add to Longdo]
コンビニスト[, konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei [Add to Longdo]
スキンシップ[, sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, / ] frequently; repeatedly, #607 [Add to Longdo]
常常[cháng cháng, ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, ] frequently; usually; often, #2,568 [Add to Longdo]
频繁[pín fán, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄢˊ, / ] frequently; often, #4,841 [Add to Longdo]
不时[bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] frequently; often; at any time, #5,664 [Add to Longdo]
常客[cháng kè, ㄔㄤˊ ㄎㄜˋ, ] frequent visitor; fig. sth that crops up frequently, #26,997 [Add to Longdo]
多发病[duō fā bìng, ㄉㄨㄛ ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ, / ] frequently re-occuring disease, #35,722 [Add to Longdo]
熟客[shú kè, ㄕㄨˊ ㄎㄜˋ, ] frequent visitor, #56,193 [Add to Longdo]
频仍[pín réng, ㄆㄧㄣˊ ㄖㄥˊ, / ] frequent, #67,852 [Add to Longdo]
常时[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, / ] frequently; often; usually; regularly, #211,373 [Add to Longdo]
常问问题[cháng wèn wèn tí, ㄔㄤˊ ㄨㄣˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] frequently asked questions; FAQ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frequent \Fre*quent"\, v. t. [imp. & p. p. {Frequented}; p. pr.
   & vb. n. {Frequenting}.] [L. frequentare: cf. F.
   fr['e]quenter. See {Frequent}, a.]
   1. To visit often; to resort to often or habitually; as, to
    frequent a tavern.
    [1913 Webster]
 
       He frequented the court of Augustus. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make full; to fill. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With their sighs the air
       Frequenting, sent from hearts contrite. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frequent \Fre"quent\, a. [L. frequens, -entis, crowded,
   frequent, akin to farcire to stuff: cf. F. fr['e]quent. Cf.
   {Farce}, n.]
   1. Often to be met with; happening at short intervals; often
    repeated or occurring; as, frequent visits. "Frequent
    feudal towers." --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Addicted to any course of conduct; inclined to indulge in
    any practice; habitual; persistent.
    [1913 Webster]
 
       He has been loud and frequent in declaring himself
       hearty for the government.      --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Full; crowded; thronged. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       'T is C[ae]sar's will to have a frequent senate.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   4. Often or commonly reported. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       'T is frequent in the city he hath subdued
       The Catti and the Daci.        --Massinger.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frequent
   adj 1: coming at short intervals or habitually; "a frequent
       guest"; "frequent complaints" [ant: {infrequent}]
   2: frequently encountered; "a frequent (or common) error is
     using the transitive verb `lay' for the intransitive `lie'";
   v 1: do one's shopping at; do business with; be a customer or
      client of [syn: {patronize}, {patronise}, {shop}, {shop
      at}, {buy at}, {frequent}, {sponsor}] [ant: {boycott}]
   2: be a regular or frequent visitor to a certain place; "She
     haunts the ballet" [syn: {frequent}, {haunt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top