Search result for

bits

(60 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bits-, *bits*, bit
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bits per inchบิตต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต
bits per secondบิตต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า BPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
fatbitsแฟตบิตส์เมื่อต้องการจะนำภาพมาขยายบนจอภาพเพื่อให้มองเห็น ส่วนละเอียดได้ดียิ่งขึ้น วิธีทำก็คือ ขยายขนาดของจุดซึ่งเป็น องค์ประกอบ สำคัญของภาพให้ใหญ่หรือให้อ้วน ขึ้นตามชื่อ ที่ใช้เรียกเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่าย จุดที่นำมาขยายขนาดนี้ ที่ เรียกว่า "แฟตบิตส์"

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what was left of them were bits and pieces far beyond recognitionนอกจากสิ่งนี้แล้ว ที่เหลือกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนจำไม่ได้ Three Kingdoms (2008)
I've seen all your bits and pieces.เห็นหมดทุกอย่างแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Your father may drive us mad but I love him to bits.พ่อของลูกอาจทำให้เราคลั่ง แต่แม่รักเค้าจะตาย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We're gonna get blown to bits! We're in big trouble... (THUNDER RUMBLES)(เรากำลังจะถูกเป่าเป็นชิ้นๆ เราเจอปัญหาใหญ่แล้ว) Up (2009)
We do get bits of information...เราก็แค่รู้อะไรเล็กน้อยแค่นั้น.. The Breath (2009)
Yeah, bits and pieces.จำได้นิดหน่อย The Rapture (2009)
Well, I had to offer my two bits' worth.I had to offer my two bits' worth. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I fucking love you to bits.นายเป็นเพื่อนรักของฉัน.. Cook (2009)
Bits and pieces.ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ Remains to Be Seen (2009)
I've got the bits and pieces that add up to at least 15 cycles.-ผมเจอ ร่างของคนที่ถูกหันเป็นชินเล็กชิ้นน้ย ที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 15 รอบ Blinded by the Light (2009)
Bits of his dead sister.เศษเสี้ยวของน้องสาวผู้จากไป Slack Tide (2009)
I gave William Compton a few bits of hand-me-down folklore we've accumulated over the centuries, but who knows if it's gospel or gorilla shit?ฉันให้ตำนานปากต่อปากกับวิลเลี่ยม คอมตันไปแล้ว เราสั่งสมมันมานับศตวรรษ แต่ใครจะไปรู้ว่า เป็นเรื่องจริง หรือมั่วนิ่ม Beyond Here Lies Nothin' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitsLove isn't a game, so you can't just cherry pick the best bits!
bitsHe collected bits of information.
bitsHe tore up his letter into small bits and threw them out the window.
bitsThere were bits of broken glass on the floor.
bitsIn other cultures, the balls were filled with earth, grain, bits and pieces of plants, and sometimes even pieces of metal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษเล็กเศษน้อย[N] odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
เศษ[N] bits, See also: scraps, odds and ends, bits and pieces, Example: เขาเลี้ยงหมาข้างถนนโดยใช้เศษเนื้อไก่บ้าง เนื้อหมูบ้างคลุกกับข้าว, Thai definition: ส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Notes: (สันสกฤต)
เบี้ยหัวแหลก[N] bit of money, See also: bits of income, Syn. เบี้ยหัวแตก, Example: ของที่เห็นๆ อยู่ก็ได้เบี้ยหัวแหลกนี่แหละไปซื้อหามา, Thai definition: เงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกำแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
เบี้ยหัวแตก[N] bit of money, See also: bits of income, Syn. เบี้ยหัวแหลก, Example: ฉันได้เงินจากลูกหนี้เป็นเบี้ยหัวแตกทั้งนั้น แต่จะไม่เอาก็ไม่ได้เพราะกลัวหนี้สูญไปเฉยๆ, Thai definition: เงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกำแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
ชิ้นๆ[N] pieces, See also: bits, parts, fragments, Example: ถ้าแกไม่หยุดพูดฉันจะฉีกเนื้อแกออกเป็นชิ้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khøng bettalet) EN: odds and ends ; oddments ; bits and pieces   
เครื่องต้น[X] (khreūang ton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince   FR: objets et habits royaux
กิโลบิต[n.] (kilōbit) EN: kilobit ; 1,024 bits   
กระจกหุง[n. exp.] (krajok hung) EN: rectangular bits of cooked glass for decoration   
เกร็ด[n.] (kret) EN: bits ; driblets ; fragment   FR: fragment [m] ; morceau [m] ; éclat [m] ; esquille [f]
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: food wrapped in leaves ; tidbits wrapped in leaves ; savory wrapped in leaves   
นิสัยฟุ่มเฟือย[n. exp.] (nisai fumfeūay) EN: luxurious habits   FR: goût du luxe [m]
นิสัยที่เลว[n. exp.] (nisai thī lēo) EN: bad habits   FR: mauvaises habitudes [fpl]
เปลื้องผ้า[v. exp.] (pleūang phā) FR: se déshabiller ; se dévêtir ; enlever ses habits ; se désaper (fam.)
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
BITS    B IH1 T S
BITSY    B IH1 T S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bits    (n) (b i1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleinteile {pl}bits and pieces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
ちりちり[, chirichiri] (adv,n,adj-na,vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm) [Add to Longdo]
ぱらり[, parari] (adv-to,adv) sprinkling; dropping in small light bits [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
カラービット[, kara-bitto] (n) {comp} color bits [Add to Longdo]
バルビツール酸;バルビツル酸[バルビツールさん(バルビツール酸);バルビツルさん(バルビツル酸), barubitsu-ru san ( barubitsu-ru san ); barubitsuru san ( barubitsuru san )] (n) barbituric acid [Add to Longdo]
ビットストリーム[, bittosutori-mu] (n) {comp} bitstream [Add to Longdo]
ビット列型[ビットれつがた, bitto retsugata] (n) {comp} bitstring type [Add to Longdo]
ビビビッ[, bibibitsu] (n,vs) (1) the 'be-be-be' sound of a detector going off; (2) clicking with someone; being compatible [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花絮[huā xù, ㄏㄨㄚ ㄒㄩˋ, ] bits of news; interesting sidelights, #13,875 [Add to Longdo]
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments, #157,421 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
ビットストリーム[びっとすとりーむ, bittosutori-mu] bitstream [Add to Longdo]
ビット列型[びっとれつがた, bittoretsugata] bitstring type [Add to Longdo]
ファイル許可ビット[ファイルきょかびっと, fairu kyokabitto] file permission bits [Add to Longdo]
結び付ける[むすびつける, musubitsukeru] to bind (e.g. an address) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bits
  pl.n.
 
   1. Information. Examples: ?I need some bits about file formats.? (?I need
   to know about file formats.?) Compare {core dump}, sense 4.
 
   2. Machine-readable representation of a document, specifically as
   contrasted with paper: ?I have only a photocopy of the Jargon File; does
   anyone know where I can get the bits??. See {softcopy}, {source of all good
   bits} See also {bit}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BITS
     Background Intelligent Transfer Service (MS, Windows)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bits [bits]
   abrasive; acrid; acrimonious; sharp‐toned; shrill; snappy; tard
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bits [bits] (n) , pl.
   bits
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top